Pros And Cons (The…) là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Pros And Cons (The…) là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

   

Tiếng Anh Pros And Cons (The…)
Tiếng Việt Lý Do Tán Thành Và Phản Đối; Người Tán Thành Và Phản Đối
Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Pros And Cons (The…) là gì?

Cụm từ ‘ưu và khuyết điểm’ là viết tắt của cụm từ tiếng Latinh pro et contra, ‘cho và chống lại’, trong đó “ưu” là điểm cộng và “khuyết điểm” là điểm phủ định. ‘Ưu và nhược điểm’ là cách sử dụng tiêu chuẩn được thiết lập tốt. Cách thay thế dài hơn nhiều là cụm từ “lập luận cho và chống lại”. Cụm từ ‘ưu và nhược điểm’ cũng được sử dụng thay vì ‘ưu và khuyết điểm’.

  • Pros And Cons (The…) là Lý Do Tán Thành Và Phản Đối; Người Tán Thành Và Phản Đối.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Pros And Cons (The…) nghĩa là Lý Do Tán Thành Và Phản Đối; Người Tán Thành Và Phản Đối.

Ưu và điểm yếu kém là những lập luận ủng hộ hay chống lại một yếu tố đơn cử. Ưu điểm là những lập luận nhằm mục đích thôi thúc yếu tố, trong khi khuyết điểm đưa ra những quan điểm chống lại nó. Xem xét ưu và điểm yếu kém của một yếu tố là một cách rất hữu dụng để xem xét yếu tố một cách chu đáo và đi đến một quyết định hành động sáng suốt .

Definition: The phrase ‘pros and cons’ is an abbreviation of the Latin phrase pro et contra, ‘for and against’, where “pros” are for the plus points and “cons” are the negative ones. ‘Pros and cons’ is a well-established standard usage. The much longer alternative is the phrase ‘arguments for and against’. The phrase ‘ advantages and disadvantages’ is also used instead of ‘pros and cons’.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Pros And Cons (The…)

Xem thêm: Get on là gì

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Pros And Cons (The…) là gì? (hay Lý Do Tán Thành Và Phản Đối; Người Tán Thành Và Phản Đối nghĩa là gì?) Định nghĩa Pros And Cons (The…) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Pros And Cons (The…) / Lý Do Tán Thành Và Phản Đối; Người Tán Thành Và Phản Đối. Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.