“pressure” là gì? Nghĩa của từ pressure trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

“pressure” là gì? Nghĩa của từ pressure trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt
 • [ ‘ pre ∫ ə ( r ) ]§ to work at high pressure : thao tác rất là tích cực, thao tác rất là khẩn trương nhiệt huyết§ write hastily and under pressure : viết vội vã trong thực trạng cấp bách ; bị ép buộc phải viết vội vã

  § to bring pressure to bear upon somebody : (nghĩa bóng) dùng sức ép đối với ai

  § under the pressure of public opinion : dưới sức ép của dư luận quần chúngngoại động từ (presssurize)

  o   gây sức ép

  o   điều áp (làm điều hoà áp suất, nhiệt độ… trong máy bay…)

  o   độ nén

  §   abnormal pressure : dị thường áp suất

  §   absolute pressure : áp suất tuyệt đối

  §   admission pressure : áp suất cho phép

  §   annulus pressure : áp suất vành khuyên (trong thành hệ chứa dầu của mỏ)

  §   artesian uplift pressure : áp suất tự phun

  §   atmospheric pressure : áp suất khí quyển

  §   back pressure : đối áp suất

  §   balance pressure : áp suất cân bằng

  §   balancing pressure : áp suất để cân bằng

  §   barometric pressure : áp suất khí áp kế

  §   base pressure : áp suất cơ sở (để xác định thể tích khí)

  §   blast pressure : áp suất thổi

  §   boost pressure : áp suất tăng cường, áp suất thổi thêm

  §   bottom hole differential pressure : áp suất đáy (giếng) phân dị

  §   bottom hole flowing pressure : áp suất đáy tự chảy

  §   boundary phase pressure : áp suất bão hòa

  §   brake mean effective pressure : áp suất hữu hiệu trung bình trên bộ hãm

  §   breakdown pressure : áp suất phá hỏng

  §   breaking pressure : áp suất phá hỏng

  §   breaking pressure : áp suất đứt, áp suất vỡ (vụn)

  §   bubble point pressure : áp suất điểm sôi

  §   casing pressure : áp suất ống chống

  §   charging pressure : áp suất nạp (khí vào bình)

  §   closed in pressure : áp suất tĩnh (của giếng dầu)

  §   closed rock pressure : áp suất ban đầu của mỏ chưa khai thác

  §   compression pressure : áp suất ép, áp suất nén

  §   critical compression pressure : áp suất nén tới hạn

  §   delivery pressure : áp suất (khi) giao hàng

  §   design pressure : áp suất thiết kế

  §   differential pressure : áp suất phân dị

  §   discharge pressure : áp suất cửa ra

  §   displacement pressure : áp suất thế chỗ

  §   dynamic pressure : áp suất động, áp lực động

  §   earth pressure : sức đẩy của đất, áp lực đẩy

  §   effective pressure : áp suất hiệu dụng

  §   excess pressure : áp suất dư, áp suất thừa

  §   exhaust pressure : áp suất hút ra

  §   extreme pressure : áp suất siêu cao

 • admin

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.