posture tiếng Anh là gì?

posture tiếng Anh là gì?
posture tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng posture trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ posture tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm posture tiếng Anh
posture
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ posture

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: posture tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

posture tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ posture trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ posture tiếng Anh nghĩa là gì.

posture /’pɔstʃə/

* danh từ
– tư thế; dáng điệu, dáng bộ
– tình thế, tình hình
=the present posture of affairs+ tình hình sự việc hiện nay

* ngoại động từ
– đặt trong tư thế nhất định

* nội động từ
– lấy dáng, lấy tư thế, lấy điệu b

Thuật ngữ liên quan tới posture

Xem thêm: Get on là gì

Tóm lại nội dung ý nghĩa của posture trong tiếng Anh

posture có nghĩa là: posture /’pɔstʃə/* danh từ- tư thế; dáng điệu, dáng bộ- tình thế, tình hình=the present posture of affairs+ tình hình sự việc hiện nay* ngoại động từ- đặt trong tư thế nhất định* nội động từ- lấy dáng, lấy tư thế, lấy điệu b

Đây là cách dùng posture tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ posture tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

posture /’pɔstʃə/* danh từ- tư thế tiếng Anh là gì?
dáng điệu tiếng Anh là gì?
dáng bộ- tình thế tiếng Anh là gì?
tình hình=the present posture of affairs+ tình hình sự việc hiện nay* ngoại động từ- đặt trong tư thế nhất định* nội động từ- lấy dáng tiếng Anh là gì?
lấy tư thế tiếng Anh là gì?
lấy điệu b

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *