Polling Là Gì, Nghĩa Của Từ Polling, Nghĩa Của Từ Polling Trong Tiếng Việt

Polling Là Gì, Nghĩa Của Từ Polling, Nghĩa Của Từ Polling Trong Tiếng Việt
Long-polling, WebSockets hay Server-Sent là những cách tiếp xúc phổ cập giữa Client và Server ví dụ những giữa Web-Browser và Web-Server. Đầu tiên ta hãy đi khám phá về HTTP và những bước của nó trên thiên nhiên và môi trường Web như thế nào .Bạn đang xem : Polling là gìClient sẽ mở ra một kết nối (connection) à yêu cầu (request) dữ liệu từ ServerServer sẽ nhận yêu cầu và tính toán kết quả trả vềServer sẽ trả về (response) kết quả cho Client vừa mở connection đó

Client sẽ mở ra một kết nối (connection) à yêu cầu (request) dữ liệu từ ServerServer sẽ nhận yêu cầu và tính toán kết quả trả vềServer sẽ trả về (response) kết quả cho Client vừa mở connection đó

*
Vấn đề của Ajax Polling là Client phải liên tục gửi request tới Server, do đó sẽ tạo ra rất nhiều request với không có response nào trả về, gây tiêu tốn lãng phí HTTP traffic của mạng lưới hệ thống .

HTTP LONG-POLLING

Đây là một biến thể của HTTP Polling truyền thống cuội nguồn bằng cách được cho phép Server dữ thế chủ động đẩy ( push ) thông tin tới Client khi có tài liệu mới, bằng cách Client sẽ gửi request tới Server mà không cần Server phải trả tài liệu về ngay lập tức mà sẽ làm theo logic như bên dưới :Nếu Server không có dữ liệu mới, thay vì không trả về hay trả về dữ liệu rỗng, vì Server sẽ giữ request đó và đợi cho tới khi có dữ liệu mới về.Khi dữ liệu đã sẵn sàng thì Server sẽ gửi trả (response) về cho Client. Ngay lúc đó Client lại tiếp tục gửi một request tới Server, vì thế ở phía Server sẽ luôn luôn có một request mà nó có thể sử dụng để luôn cập nhật dữ liệu về phía Client.Nếu Server không có tài liệu mới, thay vì không trả về hay trả về tài liệu rỗng, vì Server sẽ giữ request đó và đợi cho tới khi có tài liệu mới về. Khi tài liệu đã chuẩn bị sẵn sàng thì Server sẽ gửi trả ( response ) về cho Client. Ngay lúc đó Client lại liên tục gửi một request tới Server, vì vậy ở phía Server sẽ luôn luôn có một request mà nó hoàn toàn có thể sử dụng để luôn update tài liệu về phía Client .Và một vòng đời của một HTTP Long-Polling sẽ như sau :Client tạo một HTTP request về phía Server và chờ đợi tới khi có response trả về.Server sẽ chờ cho tới khi có dữ liệu trả về hoặc quá thời gian time-out.Khi có dữ liệu Server sẽ trả về cho Client (HTTP respone)Client sau khi nhận được dữ liệu trả về hoặc quá time-out sẽ gửi tiếp một HTTP Long-Polling đến Server. Lúc này sẽ có một khoảng thời gian trễ giữa lúc client nhận và gửi request mới, nhưng thời gian trễ này tạm chấp nhậnd được.Mỗi HTTP Long-Polling sẽ có một khoảng time-out, nếu quá thời time-out connection sẽ đóng lại và mở lại một connection mới.Client tạo một HTTP request về phía Server và chờ đón tới khi có response trả về. Server sẽ chờ cho tới khi có tài liệu trả về hoặc quá thời hạn time-out. Khi có tài liệu Server sẽ trả về cho Client ( HTTP respone ) Client sau khi nhận được tài liệu trả về hoặc quá time-out sẽ gửi tiếp một HTTP Long-Polling đến Server. Lúc này sẽ có một khoảng chừng thời hạn trễ giữa lúc client nhận và gửi request mới, nhưng thời hạn trễ này tạm chấp nhậnd được. Mỗi HTTP Long-Polling sẽ có một khoảng chừng time-out, nếu quá thời time-out connection sẽ đóng lại và mở lại một connection mới .

WEB-SOCKET

Websocket là giao thức chuẩn cho trao đổi dữ liệu hai chiều giữa client và server hay còn gọi là kênh Full Duplex. Giao thức WebSocket không chạy trên HTTP, thay vào đó nó thực hiện trên giao thức TCP.

Xem thêm : Jual Ikan Manfish Pinoy – Aisyah Putri : Chat For A DateNó cung ứng một phương pháp liên tục giữa Client và Server mà cả hai bên hoàn toàn có thể gửi tài liệu cho nhau bất kể khi nào. Client liên kết với Server trải qua Websocket bằng một cú bắt tay ( WebSocket handshake ), nếu nó thành công xuất sắc thì tài liệu hoàn toàn có thể được trao đổi từ hai hướng bất kể khi nào .Người ta thường dùng Websocket thay vì HTTP cho những trường hợp nhu yếu real time ( thời hạn thực ) chính do gói tin của WebSockets nhẹ hơn HTTP rất nhiều, giảm độ trễ của network và không cần phải gửi request liên tục như HTTP .Điều này được hiện thực bằng cung ứng môt chuẩn hóa truyền tin giữa Server và client trải qua cổng ws : / / hoặc wss : / / có thêm bảo mật thông tin. Và tài liệu truyền đi đồng ý kiểu String và Binary Type ( large objects ( blobs ), ArrayBuffers )

SERVER-SENT EVENTS (SSES)

SSEs cũng gần giống với Long-Polling nhưng khác là connection sẽ được lưu trữ (persistent) sử dụng cho một thời gian dài (long-terms) mà không có time-out và chỉ có Server sẽ sử dụng connection này để gửi dữ liệu về cho Client, và client chỉ có request (GET) dữ liệu mà không được phép gửi dữ liệu (POST) lên Server.

Vòng đời của của SSEsClient yêu cầu lữ liệu từ Server sử dụg kết nối HTTP thông thường.Connection giữa client và server sẽ được mở và duy trì.Bất kỳ khi nào máy chủ sẽ gửi dữ liệu tới Client bất cứ khi nào có thông tin mới.Client nhu yếu lữ liệu từ Server sử dụg liên kết HTTP thường thì. Connection giữa client và server sẽ được mở và duy trì. Bất kỳ khi nào sever sẽ gửi tài liệu tới Client bất kỳ khi nào có thông tin mới .SSEs cũng giống WebSocket là thích hợp với những ứng dụng thời hạn thực ( real time ) nhưng khác là SSEs chỉ là một chiều ( Half duplex ) giữa Server tới Client .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.