place an order trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

place an order trong tiếng Tiếng Việt – Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

In September 1966, the Israelis placed an order for 50 of the new aircraft.

Vào tháng 9-1966, Israel đã đặt chế tạo 50 chiếc máy bay mới.

WikiMatrix

To trade stocks, an investor usually opens an account with a broker and places an order.

Muốn trao đổi chứng khoán, người đầu tư thường mở một tài khoản với người môi giới và đặt mua qua đó.

jw2019

The police chief just called me to place an order for another 100 Scouts.

Cảnh sát trưởng vừa gọi cho tôi để đặt hàng thêm 100 robot Scouts.

OpenSubtitles2018. v3

After modification, the Czechoslovak Ministry of Defence placed an order for B-34s.

Sau khi sửa đổi, Bộ quốc phòng Tiệp Khắc đã đặt mua B-34.

WikiMatrix

Mirage 2000P Peru placed an order for 10 single-seat Mirage 2000Ps and 2 Mirage 2000DP trainers.

Peru đã đặt mua 10 chiếc Mirage 2000P một chỗ và 2 chiếc Mirage 2000DP huấn luyện hai chỗ.

WikiMatrix

Would you like to place an order?

Cô có muốn gọi đồ uống không?

OpenSubtitles2018. v3

You’re calling customers who haven’t placed an order for a while.

Cô gọi cho những khách hàng đã hẹn trước

OpenSubtitles2018. v3

If we place an order for more than 20 units, would you reduce the price?

Nếu chúng tôi đặt hàng với số lượng lớn hơn 20, bạn sẽ giảm giá chứ?

Tatoeba-2020. 08

I am not a say have to place an order good.

Để cho đi của tôi !

QED

In June 2011, GoAir placed an order for 72 Airbus A320neo aircraft worth ₹32,400 crore (US$4.5 billion).

Vào tháng 6 năm 2011, GoAir đã đặt hàng cho máy bay 72 Airbus A320neo trị giá 32400 crore (US$5.1 billion).

WikiMatrix

When you place an order, we contact the issuing bank to make sure that the payment method is valid.

Khi bạn đặt hàng, chúng tôi sẽ liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để đảm bảo phương thức thanh toán đó là hợp lệ.

support.google

On testing the S.S.19, the Air Ministry placed an order for 24 aircraft in September 1933, to be named Gauntlet.

Khi đang thử nghiệm S.S.19, Bộ Không quân đã đặt mua 24 chiếc vào tháng 9 năm 1933 và đặt tên là “Gauntlet”.

WikiMatrix

If a customer places an order at 8 p.m. EST on Wednesday, at checkout, they’ll see ‘arrives by the following Thursday’.

Nếu một khách hàng đặt hàng vào lúc 8 giờ tối thứ Tư (theo múi giờ chuẩn miền Đông), thì lúc xác nhận mua hàng, họ sẽ thấy hàng được “giao đến chậm nhất vào ngày thứ Năm gần nhất”.

support.google

But in 1925 the sport society Dinamo placed an order for a 6.35 mm pocket pistol for sports and civic needs.

Đến khoảng năm 1925 thì ông nhận được một yêu cầu đến từ tổ chức thể dục thể thao Dinamo được chính phủ bảo trợ về một loại súng sử dụng đạn 6.35mm (.25ACP) để dùng cho thể thao và tự vệ.

WikiMatrix

On December 6, 2006, Lufthansa placed an order for 20 Boeing 747-8s, becoming the launch customer of the passenger model.

Ngày 6 tháng 6 năm 2006 Lufthansa đặt hàng 20 chiếc Boeing 747-8, trở thành hãng vận chuyển lớn nhất của loại máy bay này.

WikiMatrix

During December 1950, the AdA placed an order for three prototypes; on 23 July 1952, the first aircraft conducted its maiden flight.

Vào tháng 12 năm 1950, Không quân Pháp đặt hàng 3 nguyên mẫu, với chiếc máy bay đầu tiên bay vào ngày 23 tháng 7 1952.

WikiMatrix

The National Disaster Management Authority (NDMA) placed an order for 12 Dhruv helicopters equipped with a full medical suite, including ventilators and two stretchers.

Ban Quản lý Thiên tai Quốc gia (NDMA) đã đặt hàng 12 chiếc Dhruv được trăng bị đầy đủ thiết bị y tế, bao gồm cả máy phun khí dung và hai cáng.

WikiMatrix

The Indian Air Force (IAF) placed an order for more than 50 MiG-29s in 1980 while the aircraft was still in its initial development phase.

Không quân Ấn Độ (IAF) đã đặt mua hơn 50 chiếc MiG-29 vào năm 1980 trong khi nó vẫn đang trong giai đoạn phát triên ban đầu.

WikiMatrix

The retailer draws from a deck of cards for what the customer demands, and the manufacturer places an order which, in turn, becomes product in four weeks.

Nhà bán lẻ rút ra từ một cỗ bài cho những gì khách hàng yêu cầu, và nhà sản xuất đặt hàng, đến lượt nó, sẽ trở thành sản phẩm trong bốn tuần.

WikiMatrix

Even before its first flight, the USAAF placed an order on 27 June 1941 for two prototypes of an enlarged version powered by the same V-1710-47.

Ngay trước khi nó bay chuyến bay đầu tiên, Không lực đã đặt hàng hai chiếc nguyên mẫu vào ngày 27 tháng 6 năm 1941 về một phiên bản lớn hơn gắn cùng kiểu động cơ V-1710-47.

WikiMatrix

The emperor was so well pleased with the performance of Iduna that he placed an order with the naval architect Smith for the construction of a larger and improved version.

Hoàng đế hài lòng với hiệu suất của Iduna sau đó ông đã đặt hàng với kiến trúc sư hải quân Smith để xây dựng một phiên bản lớn hơn và cải tiến.

WikiMatrix

The Royal Navy placed an order for seven Tribals on 10 March 1936, with a second group of nine Tribals ordered on 9 June for two flotillas’ worth of ships.

Hải quân Hoàng gia Anh đã đặt hàng bảy chiếc lớp Tribal vào ngày 10 tháng 3 năm 1936, cùng một đợt thứ hai gồm chín chiếc vào ngày 9 tháng 6 cho một lực lượng gồm hai chi hạm đội.

WikiMatrix

In 1921, the Imperial Japanese Navy placed an order with the newly established aircraft subsidiary of Mitsubishi for three types of carrier-based aircraft, consisting of a fighter, reconnaissance aircraft and torpedo bomber.

Vào năm 1921, Hải quân Đế quốc Nhật Bản đặt hàng cùng chi nhánh hàng không vừa mới thành lập của Mitsubishi ba kiểu máy bay để hoạt động trên các tàu sân bay, bao gồm một máy bay tiêm kích, một máy bay trinh sát và một máy bay ném ngư lôi.

WikiMatrix

On 19 November 2007, the Croatian Ministry of Defence placed an order for an experimental batch of 50 rifles to be tested by the Croatian contingent currently deployed in Afghanistan within the ISAF.

Ngày 19 tháng 11 năm 2007, Bộ Quốc phòng Croatia đã ra lệnh cho một đợt thử nghiệm gồm 50 súng được thử nghiệm bởi binh lính Croatia đóng tại Afghanistan cùng với các binh lính gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (ISAF).

WikiMatrix

Minister of Defence Torsten Nilsson arbitrarily placed an order of 80 Mk 3, with Swedish Army designation stridsvagn 81 (strv 81), around new year 1952/1953, with the first delivery in April 1953.

Bộ trưởng Bộ quốc phòng Torsten Nilsson đã tự tiện đặt hàng 80 chiếc Centurion Mk 3 trong năm 1952/1953, đợt nhận hàng đầu tiên vào tháng 4 năm 1953.

WikiMatrix

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.