Cụm Từ ( Phrases Là Gì – Phân Biệt Clause Và Phrase

Cụm Từ ( Phrases Là Gì – Phân Biệt Clause Và Phrase
Cụm danh từ – một loại đơn vị ngữ pháp rất thông dụng trong tiếng Anh nhưng nó cũng gây ra không ít khó khăn vất vả cho bạn khi làm bài tập ngữ pháp tiếng Anh và sử dụng trong trong thực tiễn. Trong bài viết này, usagroup.vn sẽ giúp bạn hiểu rõ cấu trúc, quy tắc sắp xếp những thành phần, cách sử dụng … của cụm danh từ để những bạn hoàn toàn có thể sử dụng chúng trong tiếp xúc và làm bài tập một cách thuận tiện, chuẩn xác nhé .Bạn đang xem : Phrases là gìĐang xem : Phrase là gì

Contents

4 4. Các thành phần trong cụm danh từ:

1. Noun phrase (cụm danh từ) là gì?

4 4. Các thành phần trong cụm danh từ :

Cụm danh từ là một nhóm từ trong đó có mộtdanh từ chính(HEAD) vàcác bổ nghĩa(MODIFIERS) đứng xung quanh để bổ nghĩa cho nó.

****

– Danh từ đếm được:là những danh từ có thể đếm được bằng đơn vị

Ví dụ : girl, boy, book, table, pen, bottle, house

– Danh từ không đếm được:là những danh từ không đếm được bằng đơn vị

Ví dụ : rice, water, salt, sugar, furniture, homework

– Danh từ số ít:chỉ có một sự vật, sự việc

Ví dụ : a man, a dog, a board, a girl

– Danh từ số nhiều:là nhiều sự vật sự việc

Ví dụ : dogs, men, women, bags, erasers, buses

– Danh từ riêng:tên riêng của người, vật, địa danh

Ví dụ : Annie, Susan, Tim, David, Allen, Ty, Hoa, Lan, Minh

– Danh từ chung:danh từ để gọi tên những vật chung chung

Ví dụ : leave, tree, book, computer, flower, dress, cloth

– Danh từ trừu tượng:danh từ để gọi tên những vật không thể thấy được mà chỉ cảm nhận được

Ví dụ : love, happiness, sadness, kindness, humor, beauty

– Danh từ cụ thể:

Ví dụ : leave, tree, book, computer, flower, dress, clothLàm bài tập Danh từ đếm được và không đếm được trong tiếng Anh

Làm bài tập Danh từ số ít và số nhiều trong tiếng Anh

4.3 Các bổ nghĩa phía sau danh từ (post-modifiers):

Các bổ nghĩa phía sau danh từ có thể là một cụm từ (phrase) hoặc một mệnh đề (clause)

4.3.1 PHRASES(Cụm từ)a. Preposition phrases(cụm giới từ)

Cụm giới từ là cụm từ khởi đầu bằng một giới từ, cụm giới từ đứng sau danh từ nhằm mục đích bổ nghĩa cho danh từ .Xem thêm : Germs Là Gì ? Nghĩa Của Từ Germs Trong Tiếng Việt Nghĩa Của Từ Germ

Ví dụ: A manwithblack hair, the dogbehindthe fence

Làm bài tập Cụm giới từ trong tiếng Anh

b. Participle phrases (Cụm phân từ)

– Cụm hiện tại phân từ: thường bắt đầu bằng V-ing, cụm hiện tại phân từ đứng sau danh từ xuất hiện khi rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động

Ví dụ :

The manstandingover there (the man who is standing over there)

The doglyingon the ground (the dog which is lying on the ground)

– Cụm quá khứ phân từ: thường bắt đầu bằngV3/-ed, cụm quá khứ phân từ đứng sau danh từ xuất hiện khi rút gọn mệnh đề quan hệ dạng bị động

Ví dụ :

The booksentto me (The book which is sent to me)

The housebuilt(The house which was built)

4.3.2 CLAUSE(mệnh đề)

Mệnh đề tính từ hay còn gọi là mệnh đề quan hệ ( adjective clause ), được dùng để bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó .Ví dụ :

The girlwho you talked to is my girlfriend.

The bookthat you sent to me yesterday is my favorite novel.

5. Chức năng của cụm danh từ

Cụm danh từ có thể có chức năng làm chủ ngữ hay tân ngữ:

1, That sophisticated womanis beautiful. ( That sophisticated womanlà một cụm danh từ có tính năng làm chủ ngữ. )2, I likethe book that you bought. ( the book that you boughtlà một cụm danh từ có công dụng làm tân ngữ. )
Previous: Kích Thước Tủ Lavabo + 800 Mẫu Lavabo Đẹp, Chiều Cao Lavabo Tiêu Chuẩn Hiện Nay Là Bao Nhiêu
Previous : Kích Thước Tủ Lavabo + 800 Mẫu Lavabo Đẹp, Chiều Cao Lavabo Tiêu Chuẩn Hiện Nay Là Bao Nhiêu

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.