Nghĩa Của Từ Make Up For Nghĩa Là Gì ? Các Nghĩa Của Make Up

Nghĩa Của Từ Make Up For Nghĩa Là Gì ? Các Nghĩa Của Make Up
Phrasal verb là một chủ điểm ngữ pháp tuy khó nhưng lại vô cùng thú vì bởi với mỗi sự tích hợp của động từ với giới từ, ta lại được một cụm động từ mới lạ trọn vẹn với cách dùng trọn vẹn khác. Đối với động từ make cũng vậy, bên cạnh những cụm động từ như make off, make out, make with, … make up là một phrasal verb vô cùng phổ cập và quan trọng. Hôm nay, hãy cùng ttmn.mobi chúng mình tìm hiểu và khám phá về cụm từ này nhé .Bạn đang xem : Make up for nghĩa là gì

 

1. Make up nghĩa là gì?

– Make up có cách đọc là nổi từ Make / meɪk / với từ up / ʌp / bằng âm / k / .

 

Hình ảnh minh họa Make up trong Tiếng Anh- Make up là một cụm động từ khá thông dụng trong tiếng anh với nhiều nghĩa khác nhau, đơn cử :

– Make up: hòa giải, dàn hòa với, làm lành với ai đó sau những cuộc tranh luận hoặc cãi vã. Chúng ta có Idiom : “Kiss and make up” mang nghĩa là “Gương vỡ lại lành”.

Ví dụ:

Linda, I think you should make up with Alex. You can’t be mad at him forever.

Linda, tôi nghĩ bạn nên làm hòa với Alex. Bạn không hề khi nào cũng tức bực với anh ấy .

My parents are always arguing, but they make up again very quickly.

Bố mẹ tôi luôn luôn tranh cãi, nhưng hộ làm lành với nhau rất nhanh sau đó .

I’m sorry, let’s kiss and make up.

Tôi xin lỗi, hãy làm lành nhé .Hình ảnh minh họa Idiom : Kiss and make up

– Make up one’s face : trang điểm

Ví dụ:

Lan went to her room then she made her face up.

Lan đã đi đến phòng cô ấy và sau đó cô ấy trang điểm khuôn mặt cô ấy .

My sister makes herself up everyday.

Chị tôi trang điểm mỗi ngày .

– Make up: sáng tạo hoặc bia ra một câu chuyện gì đó

Ví dụ:

She always makes up a story for going to school late.

Cô ấy bịa ra một câu truyện cho việc đi học muộn .

Alex made up an excuse for breaking the vase.

Alex nói lời xin lỗi vì đã làm vỡ lọ hoa .

– Make up for: bồi thường, đền bù, cung cấp một điều gì tốt hơn cho những sai lầm đã làm.

Ví dụ:

I give her a teddy bear to try to make up for my fault.

Tôi khuyến mãi cô ấy một con gấu bông để đền bù lỗi lầm của tôi .

If I were you, I would send him a present to make up for being late.

Nếu tôi là bạn, tôi sẽ gửi anh ấy một món quà để đền bù việc đã đến muộn .

– Make up the bed: dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp

Ví dụ: 

If you make up the bed, I will buy this ball for you.

Nếu con quét dọn thật sạch, mẹ sẽ mua quả bóng kia cho con .

Can you make up the bed, please?

Bạn hoàn toàn có thể quét dọn ngăn nắp không, làm ơn .

– Make up one’s mind: đưa ra quyết định gì đó.

Ví dụ:

I can’t make up my mind about us. Can you give me some advice?

Tôi không hề đưa ra quyết định hành động về tất cả chúng ta. Bạn hoàn toàn có thể đưa cho tôi vài lời khuyên không ?

Peter made up his mind to ask Paloma to marry him.

Peter quyết định hành động việc cầu hôn Paloma .Xem thêm : Tôi Vẫn Đang Cố Gắng Tiếng Anh Là Gì ? Cố Lên Trong Tiếng Anh Là Gì ?

 

Hình ảnh minh họa Phrasal Verb Make up

– Make up to: Tỏ ra thân thiện với ai đó hoặc nói những lời tốt đẹp để có lợi cho bản thân.

Ví dụ:

I have to make up to my boss if I want to be promoted early.

Tôi phải tỏ ra thân thiện với ông chủ của tôi nếu tôi muốn thăng chức sớm hơn .

Linda is making up to her mother to buy her this bike.

Linda đang nịnh mẹ cô ấy để được mua chiếc xe đạp điện kia .

-Make up: Chuẩn bị hoặc sắp xếp một thứ gì đó bằng cách đặt những thứ khác nhau lại với nhau.

Ví dụ:

Can you make up a list of all students that pass the exam?

Bạn hoàn toàn có thể lập một list tổng thể học viên đỗ bài kiểm tra không ?

The maid will make up my room later.

Người giúp việc sẽ sắp xếp lại căn phòng của tôi sau ấy mà .

-Make up: Làm cho số lượng một cái gì đó chính xác hơn.

Ví dụ: 

I have 17000 VND and I need 20000 VND but my parents have promised to make up the difference.

Tôi có 17000 và tôi cần 20000 nhưng cha mẹ tôi đã hứa sẽ cho tôi khoản tiền chênh lệch đó .

Alex and Nam were only invited to make up numbers.

Alex và Nam chỉ được mời để đủ số lượng .

– Make up: giảm bớt hoặc thay thứ một thứ gì đó, thường là thời gian hoặc công việc mà đã mất.

Ví dụ:

I hope that I can make up time by staying with you more.

Tôi hy vọng tôi hoàn toàn có thể bù đắp thời hạn bằng cách ở bên bạn nhiều hơn .

You must make up the work you missed.

Ban phải bù đắp việc làm mà bạn đã bỏ qua .

2. Một số cụm từ hoặc từ khác đồng nghĩa với make up

Cụm từ/ Từ

Nghĩa

Ví dụ

to decide to do something Quyết định làm gì

I decided to study hard to pass the exam.

Tôi quyết định hành động là sẽ học tập cần mẫn để đỗ bài kiểm tra

make one’s peace with somebody be reconciled with somebody to be friends again with somebody to patch things up with somebody Làm hòa với ai đó

We have to reconcile them with each other.

Chúng tôi phải giúp họ giảng hòa với nhau

.

I was friends again with Minh after he had apologized to me.

Tôi làm hòa với Minh sau khi anh ấy xin lỗi tôi .

to compensate somebody for something to pay damages to somebody Bồi thường cho ai đó

I compensate him for losing his book.

Tôi phải bồi thường anh ấy vì làm mất cuốn sách của anh ấy .

to tidy up quét dọn

My mother always tidies up our house at 7.00 a.m.

Mẹ tôi luôn quét dọn nhà chúng tôi vào 7 giờ sáng .

Trên đây là những kỹ năng và kiến thức mê hoặc về cụm từ Make up trong tiếng anh, ttmn.mobi mong rằng đã cung ứng cho những bạn những kỹ năng và kiến thức hữu dụng nhất về Phrasal Verb quan trọng này.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.