Phản ứng phân hủy là gì ?

Phản ứng phân hủy là gì ?
2021 – 07-28 T22 : 06 : 03-04 : 002021 – 07-28 T22 : 06 : 03-04 : 00https://illuminatiwe.com/ly-thuyet/phan-ung-phan-huy-la-gi-39.html

Hóa Học 24H

https://illuminatiwe.com/uploads/hoa-hoc-123.webp

Xem thêm: Get on là gì

Trong những bài học kinh nghiệm trước, tất cả chúng ta đã tìm hiểu và khám phá phản ứng hóa học là gì, thành phần của một phản ứng hóa học gồm có những gì và ngày hôm nay tất cả chúng ta liên tục đi khám phá sâu hơn nữa qua cách phân loại những phản ứng hóa học tương ứng nhé những em. Trong bài viết này, tôi đề cập tới phản ứng phân hủy là gì và tiềm năng sau khi đọc bài viết này những em phân biệt được đâu là phản ứng hóa học, đâu là phản ứng phân hủy. Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé !

Phản ứng phân hủy là gì ?

Định nghĩa phản ứng phân hủy

Phản ứng phân hủy là một phản ứng hóa học mà trong đó một chất tham gia có thể tạo thành hai hay nhiều chất mới.
Hay nói một cách khác là trong phương trình phản ứng hóa học, chất tham gia chỉ có 1 chất và sản phẩm tạo thành phải có từ 2 chất trở lên. Chất tham gia ở đây chúng ta sẽ không gộp cả ch  ất xúc tác vào mà chỉ đơn thuần là chất có tham gia vào quá trình biến đổi chất thôi. Còn khi quan sát bên phía sản phẩm, chúng ta phải thấy có 2 chất tạo thành trở lên. Chừng nào thỏa mãn đầy đủ hai điều kiện trên thì phản ứng hóa học đấy chính là phản ứng phân hủy.
Phản ứng phân hủy cute
Phản ứng phân hủy ví dụ sinh động – Nguồn: Internet

Ví dụ phản ứng phân hủy

Như định nghĩa đã nêu ở trên, các em học sinh lớp 8 cần nắm được định nghĩa và từ định nghĩa xác định được đấy có phản là một phản ứng phân hủy hay không nhé.
Một trong những ví dụ mà các em thường thấy thầy cô giáo hay lấy để hướng dẫn đó chính là:
KMnO4 ↣ K2MnO4 + MnO2 + O2
KClO3 ↣ KCl + O2
CaCO3 ↣ CaO + CO2
(NH4)2CO3 ⟶ H2O + 2NH3 + CO2
(NH4)2HPO4 ⟶ NH3 + NH4H2PO4

Bài tập phản ứng phân hủy

Trong phần này, tôi đưa ra một số dạng bài tập khá cơ bản để các em học sinh đọc thêm và nếu cần thêm những bài tập nữa hãy truy cập vào kho đề thi trực tuyến của chúng tôi tại địa chỉ

Ví dụ 1: Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy, vì sao?
a) 2KMnO4 ↣ K2MnO4 + MnO2 + O2↑
b) CaO + CO2 ↣ CaCO3.
c) 2HgO ↣ 2Hg + O2↑
d) Cu(OH)2 ↣ CuO + H2O.
Ví dụ 2: Nung đá vôi CaCO3 thu được vôi sống CaO và khí cacbonic CO2
a. Viết phương trình hóa học của phản ứng.
b. Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng nào? Vì sao?
Ví dụ 3: Nung nóng Kali nitrat (KNO3) tạo thành Kali nitrit (KNO2) và khí oxi.
a. Viết PTHH biểu diễn sự phân huỷ
b. Tính khối lượng KNO3 cần dùng để điều chế được 1,68 lít khí oxi ( đktc)

Phản ứng phân hủy là một phản ứng hóa học mà trong đó một chất tham gia có thể tạo thành hai hay nhiều chất mới.Hay nói một cách khác là trong phương trình phản ứng hóa học, chất tham gia chỉ có 1 chất và sản phẩm tạo thành phải có từ 2 chất trở lên. Chất tham gia ở đây chúng ta sẽ không gộp cả ch ất xúc tác vào mà chỉ đơn thuần là chất có tham gia vào quá trình biến đổi chất thôi. Còn khi quan sát bên phía sản phẩm, chúng ta phải thấy có 2 chất tạo thành trở lên. Chừng nào thỏa mãn đầy đủ hai điều kiện trên thì phản ứng hóa học đấy chính là phản ứng phân hủy.Như định nghĩa đã nêu ở trên, các em học sinh lớp 8 cần nắm được định nghĩa và từ định nghĩa xác định được đấy có phản là một phản ứng phân hủy hay không nhé.Một trong những ví dụ mà các em thường thấy thầy cô giáo hay lấy để hướng dẫn đó chính là:KMnO4 ↣ K2MnO4 + MnO2 + O2KClO3 ↣ KCl + O2CaCO3 ↣ CaO + CO2(NH4)2CO3 ⟶ H2O + 2NH3 + CO2(NH4)2HPO4 ⟶ NH3 + NH4H2PO4Trong phần này, tôi đưa ra một số dạng bài tập khá cơ bản để các em học sinh đọc thêm và nếu cần thêm những bài tập nữa hãy truy cập vào kho đề thi trực tuyến của chúng tôi tại địa chỉ Trắc nghiệm hóa học Ví dụ 1: Hãy cho biết những phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy, vì sao?a) 2KMnO4 ↣ K2MnO4 + MnO2 + O2↑b) CaO + CO2 ↣ CaCO3.c) 2HgO ↣ 2Hg + O2↑d) Cu(OH)2 ↣ CuO + H2O.Ví dụ 2: Nung đá vôi CaCO3 thu được vôi sống CaO và khí cacbonic CO2a. Viết phương trình hóa học của phản ứng.b. Phản ứng nung vôi thuộc loại phản ứng nào? Vì sao?Ví dụ 3: Nung nóng Kali nitrat (KNO3) tạo thành Kali nitrit (KNO2) và khí oxi.a. Viết PTHH biểu diễn sự phân huỷb. Tính khối lượng KNO3 cần dùng để điều chế được 1,68 lít khí oxi ( đktc)

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.