B) Lý ThuyếT Về Trật Tư Phân Hạng ( Pecking Order Theory Là Gì ? – Nhôm kính Nam Phát

B) Lý ThuyếT Về Trật Tư Phân Hạng ( Pecking Order Theory Là Gì ? – Nhôm kính Nam Phát
Thuyết trật tự phân hạng ( Pecking Order Theory )Thuyết trật tự phân hạng thị trường được nghiên cứu và điều tra khởi đầu bởi Myers và Majluf ( 1984 ) Dự kiến không có cơ cấu tổ chức nợ trên vốn CP tiềm năng rõ ràng .
Bạn đang xem : Pecking order theory là gì

Thuyết trật tự phân hạng đưa ra thứ tự ưu tiên sử dụng các nguồn vốn của doanh nghiệp, trước hết họ sử dụng các nguồn vốn vay nội bộ, sau đó là nợ bên ngoài và cuối cùng mới là vốn chủ sở hữu.

Lý thuyết này nhấn mạnh vấn đề rằng những doanh nghiệp thích sử dụng nguồn vốn vay hơn việc tăng vốn chủ sở hữu khi nguồn vốn vay nội bộ không cung ứng được nhu yếu vốn của họ .
Giả thuyết rằng ban quản trị cho biết về hoạt động giải trí tương lai của doanh nghiệp nhiều hơn những nhà đầu tư bên ngoài ( thông tin không phù hợp ) và việc quyết định hành động kinh tế tài chính có lẽ rằng cho biết mức độ kiến thức và kỹ năng của nhà quản trị và sự không chắc như đinh về lưu lượng tiền mặt tương lai .
Khi ban quản trị tin cậy CP được nhìn nhận cao hơn là nhìn nhận thấp, họ hoàn toàn có thể phát hành sàn chứng khoán ( nguồn kinh tế tài chính bên ngoài ). Vì thế, khi doanh nghiệp đi theo thị trường vốn bên ngoài, những thị trường này đồng ý CP được nhìn nhận cao hơn là nhìn nhận thấp, và vì thế, hoạt động giải trí này sẽ chuyển tải thông tin không thuận tiện cho những nhà đầu tư .
Kết quả là ban quản trị sẽ nỗ lực để tránh đi theo những thị trường vốn ( nguồn kinh tế tài chính bên ngoài ). Nếu ban quản trị đi theo những thị trường vốn này, có năng lực họ phát sinh nợ nhiều hơn nếu như họ tin là CP của họ được nhìn nhận thấp và sẽ sinh ra vốn CP nếu như họ cho rằng CP của họ được nhìn nhận cao .
Vì vậy, sự phát hành vốn CP từ việc bán CP sẽ chuyển tải nhiều thông tin không thuận tiện hơn là sự phát hành tiền cho vay. Điều này khiến những nhà quản trị chăm sóc đến tiền cho vay hơn là vốn CP từ việc bán CP .
Những quyết định hành động về cấu trúc vốn không dựa trên tỷ suất Nợ / Tài sản tối ưu mà được quyết định hành động từ việc phân hạng thị trường. Trước hết, những nhà quản trị sẽ dự tính sử dụng nguồn kinh tế tài chính nội bộ, tiếp đến hoàn toàn có thể phát hành tiền cho vay, và ở đầu cuối là phát hành vốn CP .
Xem thêm : My Facebook Account Was Compromised And My Username, “ Can My Facebook Or Messenger Get Hacked
Tiêu điểm của thuyết này không tập trung chuyên sâu vào cấu trúc vốn tối ưu ( vì doanh thu tái đầu tư đứng đầu trật tự phân hàng còn vốn CP đứng cuối trật tự phân hạng ) nhưng tập trung chuyên sâu vào sự quyết định hành động kinh tế tài chính hiện hành sắp tới. Quyết định về cấu trúc vốn không dựa trên thông số nợ mà dựa trên phân hạng thị trường .

Tỷ lệ Nợ/Tài sản = f {hoạt động kinh doanh, nhu cầu đầu tư}

Như vậy, Myers và Majluf cho rằng sẽ không có một cấu trúc vốn tối ưu với những doanh nghiệp .
Thuyết trật tự phân hạng có những ưu điểm sau :
– Giải thích tại sao những doanh nghiệp có năng lực sinh lợi nhiều thì thường vay ít hơn. Không phải vì họ có những tỷ suất đòn kích bẩy tiềm năng thấp mà vì họ không cần nguồn hỗ trợ vốn bên ngoài. Các doanh nghiệp có năng lực sinh lời ít hơn sẽ phát hành nhiều nợ vì họ không có nguồn vốn bên trong đủ cho góp vốn đầu tư vốn và vì hỗ trợ vốn nợ chỉ đứng sau doanh thu để lại trong trật tự phân hạng .
– Lý giải những hành vi quản trị, những doanh nghiệp có năng lực sinh lời cao với thời cơ góp vốn đầu tư hạn chế sẽ cố gắng nỗ lực duy trì tỷ suất nợ tiềm năng thấp trong khi những doanh nghiệp có thời cơ góp vốn đầu tư lớn hơn nguồn nội bộ thì buộc phải tăng tỷ suất nợ .
– Dự báo những đổi khác trong tỷ suất nợ của nhiều doanh nghiệp ở tiến trình tăng trưởng bão hòa. Tỷ lệ nợ của những doanh nghiệp tăng khi những doanh nghiệp có thâm hụt kinh tế tài chính và giảm khi có thặng dư kinh tế tài chính .
Bên cạnh đó, thuyết trật tự phân hạng cũng có hạn chế :
– Không lý giải được độc lạ trong tỷ suất nợ giữa những ngành. Ví dụ, tỷ suất nợ có xu thế thấp trong những ngành công nghệ cao, tăng trưởng cao ngay cả khi nhu yếu vốn bên ngoài rất lớn .

– Không cho thấy ảnh hưởng của các yếu tố như thuế, chi phí kiệt quệ tài chính, chi phí đại diện tới cấu trúc vốn.

– Không có quy mô kim chỉ nan để xác lập cấu trúc vốn tối ưu .

Thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory)

Admin Mr. Luân

*

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.