Nghĩa Của Từ Ours Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ours Trong Tiếng Việt

Nghĩa Của Từ Ours Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ours Trong Tiếng Việt
Đại từ nhân xưng chủ ngữ ( còn gọi là đại từ nhân xưng ) thường đứng ở vị trí chủ ngữ trong câu hoặc đứng sau động từ to be, hay đằng sau những phó từ so sánh như than, as, that …

Iyouhe

she

it

wethey

Ex: He goes to school from Monday to Saturday.Ex : goes to school from Monday to Saturday .Bạn đang xem : Ours là gìWe students are going to the party today.They both bought the insurance.are going to the party today.both bought the insurance .

2. Complement pronoun (Đại từ nhân xưng tân ngữ)

Đại từ tân ngữ đứng ở vị trí tân ngữ ( đằng sau động từ hay giới từ khi giới từ đó khởi đầu một mệnh đề mới trong câu ). Bạn cần phải phân biệt rõ đại từ tân ngữ với đại từ chủ ngữ. Chủ ngữ là chủ thể của hành vi ( gây ra hành vi ), còn tân ngữ là đối tượng người tiêu dùng nhận sự ảnh hưởng tác động của hành vi .

meyouhimherit usthem

Ex: They invited us to the party last night.The teacher gave him a bad grade.I told her a story.Ex : They invitedto the party last night. The teacher gavea bad grade. I tolda story .Xem thêm : Nghe Gái Gọi 50K / Shot Kể Lại Một Đêm Bị ‘ Pháo Dàn Là Gì

3. Possessive pronoun (Đại từ sở hữu)

mineyourshishersits ours

yours

theirs

Người ta dùng đại từ chiếm hữu để tránh không phải nhắc lại tính từ sở hữu + danh từ đã đề cập trước đó trong câu. Nó có nghĩa : mine = cái của tôi ; yours = cái của ( những ) bạn ; … Do đó chúng thay thế sửa chữa cho danh từ. Đừng khi nào dùng cả đại từ chiếm hữu và danh từ trong cùng một câu. Mặc dù cách viết của his và its so với tính từ chiếm hữu và đại từ chiếm hữu là giống nhau nhưng bạn cần phân biệt rõ hai trường hợp khác nhau này .Ex :This is my book; that is yours. (yours = your book)Your teacher is the same as his. (his = his teacher)Jill’s dress is green and mine is red. (mine = my dress)Your books are heavy, ours are heavy too. (ours = our books)This is my book ; that is. ( yours = your book ) Your teacher is the same as. ( his = his teacher ) Jill’s dress is green andis red. ( mine = my dress ) Your books are heavy, are heavy too. ( ours = our books )

4. Possessive adjectives (Tính từ sở hữu)

myyourhisherits ouryourtheir

Tính từ sở hữu khác với đại từ sở hữu ở chỗ nó bổ nghĩa cho danh từ mà không thể thay thế cho danh từ trong câu. Gọi là tính từ sở hữu bởi nó thể hiện tính chất sở hữu của người hoặc vật đối với danh từ đi sau nó. Chú ý rằng cũng dùng tính từ sở hữu đối với các bộ phận trên cơ thể.Tính từ chiếm hữu khác với đại từ chiếm hữu ở chỗ nó bổ nghĩa cho danh từ mà không hề thay thế sửa chữa cho danh từ trong câu. Gọi là tính từ chiếm hữu bởi nó bộc lộ đặc thù chiếm hữu của người hoặc vật so với danh từ đi sau nó. Chú ý rằng cũng dùng tính từ chiếm hữu so với những bộ phận trên khung hình .Ex :This is not my book.The cat has injured its foot.This is notbook. The cat has injuredfoot .

5. Reflexive pronoun (Đại từ phản thân)

myselfyourselfhimselfherself

itself

ourselvesyourselvesthemselves

Dùng để diễn đạt chủ ngữ vừa là tác nhân gây ra hành động trong câu, vừa là tác nhân nhận tác động của hành động đó. Nó đứng ngay đằng sau động từ hoặc giới từ for, to ở cuối câu.Dùng để diễn đạt chủ ngữ vừa là tác nhân gây ra hành vi trong câu, vừa là tác nhân nhận ảnh hưởng tác động của hành vi đó. Nó đứng ngay đằng sau động từ hoặc giới từ for, to ở cuối câu .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *