our tiếng Anh là gì?

our tiếng Anh là gì?
our tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng our trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ our tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm our tiếng Anh
our
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ our

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: our tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

our tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ our trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ our tiếng Anh nghĩa là gì.

Xem thêm: Get on là gì

our /’auə/

* tính từ sở hữu
– của chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình
=in our opinion+ theo ý kiến chúng tôi
– của trẫm (vua chúa…)
!Our Father
– thượng đế
!Our Saviour
– Đức Chúa Giê-xu (đối với người theo đạo Thiên chúa)
!Our Lady
– Đức Mẹ đồng trinh (đối với người theo đạo Thiên chúa)

Thuật ngữ liên quan tới our

Tóm lại nội dung ý nghĩa của our trong tiếng Anh

our có nghĩa là: our /’auə/* tính từ sở hữu- của chúng ta, của chúng tôi, của chúng mình=in our opinion+ theo ý kiến chúng tôi- của trẫm (vua chúa…)!Our Father- thượng đế!Our Saviour- Đức Chúa Giê-xu (đối với người theo đạo Thiên chúa)!Our Lady- Đức Mẹ đồng trinh (đối với người theo đạo Thiên chúa)

Đây là cách dùng our tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ our tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

our /’auə/* tính từ sở hữu- của chúng ta tiếng Anh là gì?
của chúng tôi tiếng Anh là gì?
của chúng mình=in our opinion+ theo ý kiến chúng tôi- của trẫm (vua chúa…)!Our Father- thượng đế!Our Saviour- Đức Chúa Giê-xu (đối với người theo đạo Thiên chúa)!Our Lady- Đức Mẹ đồng trinh (đối với người theo đạo Thiên chúa)

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *