Tìm hiểu tất tần tật về cấu trúc only when trong tiếng anh

Tìm hiểu tất tần tật về cấu trúc only when trong tiếng anh

Tìm hiểu tất tần tật về cấu trúc only when trong tiếng anh

Cấu trúc only when có vẻ như đã quá quen thuộc với tất cả chúng ta trong môn học Tiếng anh. Đây là một điểm ngữ pháp quan trọng mà bất kể ai cũng cần nên nắm rõ kiến thức và kỹ năng. Vậy bạn đã thật sự hiểu rõ về only when chưa ? Đừng lo ngại, hãy cùng kungfuenglish tìm hiểu và khám phá về only when ngay sau đây !

cấu trúc only when 2

Cấu trúc only when là gì?

Only when là một cấu trúc mang ý nghĩa về thời hạn tươn, nó có nghĩa là “ chỉ khi ”. Trong câu, only when có vai trò làm bổ nghĩa cho mệnh đề, cụm từ về mốc thời hạn xác lập của câu .
Cấu trúc :

Only when + clause + trợ động từ / to be + S + V-infinitive

Ex :
– Only when the teacher scolded did students study hard. ( Chỉ khi cô giáo mắng học viên mới chịu khó học tập. )
– Only when I told him did he visit me. ( Chỉ khi tôi nhắc thì anh ấy mới ghé thăm tôi. )

Only là một dạng đảo ngữ

Trong Tiếng anh, Only chính là một dạng đảo ngữ trong Tiếng anh. Ngoài cấu trúc only when, thì nó còn có các cấu trúc sau:

– Only in + adv of time / place : Chỉ ở khu vực / thời hạn
Ex : Only in Ho Chi Minh City have I seen a lot of street activities to take part in at the weekend. ( Chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh tôi mới thấy có nhiều hoạt động giải trí đường phố để tham gia vào cuối tuần )
– Only then + Clause : Chỉ đến lúc đó
Ex : Only then could he operate the machine. ( Chỉ một lúc sau anh ta đã hoàn toàn có thể quản lý và vận hành được máy móc )
– Only by + V-ing / Noun : Chỉ bằng cách
Ex : Only by learning hard can you get high score. ( Chỉ bằng cách học siêng năng thì bạn mới hoàn toàn có thể được điểm trên cao )
– Only if + Clause : Chỉ khi, nếu
Ex : Only if you study hard can you pass the exam. ( Chỉ khi bạn học siêng năng, bạn mới hoàn toàn có thể vượt qua kì thi )
– Only with + Noun : Chỉ với
Ex : Only with Ms. Lisa’s tư vấn did I finish the project. ( Chỉ với sự tương hỗ của Ms. Lisa, tôi đã triển khai xong được dự án Bất Động Sản )
– Only in this / that way + Clause : Chỉ bằng cách này / cách đó
Ex : Only in this way can we increase our productivity. ( Chỉ bằng cách này tất cả chúng ta mới hoàn toàn có thể ngày càng tăng được hiệu suất )
– Only after + Clause / Noun : Chỉ sau khi
Ex : Only after David had finished his homework could he play game. ( Chỉ sau khi David làm xong bài tập về nhà, cậu ấy mới hoàn toàn có thể chơi game ) .

cấu trúc only when 2

Not Until có thể thay thế bằng Only when

Cấu trúc Only when mang ý nghĩa về thời hạn tựa như như Not until, nếu only when có nghĩa là chỉ khi … Thì not until có nghĩa là mãi cho đến khi. Trong một số ít trường hợp hai cấu trúc này hoàn toàn có thể dùng sửa chữa thay thế cho nhau .

Cấu trúc Not until:

  • It is not until + clause / time phrase + THAT + S + V ( hiện tại đơn )
  • It was not until + clause / time phrase + THAT + S + V ( quá khứ đơn )

Lưu ý cấu trúc Not until đảo ngữ:

Not until + clause / time phrase + trợ động từ / to be + S + V-infinitive

Ex :
– I didn’t recognize him until my mom said
=> > Only when my mom said did I didn’t recognize him .
=> > It was not until my mom said I didn’t recognize him .
( Tôi đã không nhận ra anh ấy cho đến khi mẹ tôi nói điều đó )
– He didn’t call me until I told him .
=> > Only when I told him did he call me .
=> > It was not until I told him did he call me .
( Anh ấy không gọi cho tôi cho đến khi tôi nhắc )

Rate this post

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.