only tiếng Anh là gì?

only tiếng Anh là gì?
only tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng only trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ only tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm only tiếng Anh
only
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ only

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: only tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

only tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ only trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ only tiếng Anh nghĩa là gì.

only /’ounli/

* tính từ
– chỉ có một, duy nhất
=the only way is to struggle+ con đường duy nhất là đấu tranh
=my one and only hope+ hy vọng duy nhất của tôi
=an only child+ con một
– tốt nhất, đáng xét nhất
=plastic raincoat are the only wear in principal rains+ áo mưa vải nhựa là thứ che mưa tốt nhất ở các nước nhiệt đới

* phó từ
– chỉ, mới
=only you can gues+ chỉ có anh mới có thể đoán được
=he came only yesterday+ nó mới đến hôm qua
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cuối cùng
=he will only regret his behaviour+ cuối cùng anh ta sẽ ân hận về thái độ của mình
!if only
– giá mà
=if only I knew+ giá mà tôi biết
!not only… but also
– (xem) also
!it’s only to true
– điều ấy đúng quá đi rồi còn gì nữa

* liên từ
– nhưng, chỉ phải
=he does well, only that he is nervous at the start+ anh ta làm được nhưng chỉ phải lúc đầu hay cuống
– nếu không, chỉ trừ ra
=only that you would be bored, I should…+ chỉ ngại làm phiền anh, nếu không tôi sẽ…

only
– duy nhất, chỉ có một

Thuật ngữ liên quan tới only

Tóm lại nội dung ý nghĩa của only trong tiếng Anh

only có nghĩa là: only /’ounli/* tính từ- chỉ có một, duy nhất=the only way is to struggle+ con đường duy nhất là đấu tranh=my one and only hope+ hy vọng duy nhất của tôi=an only child+ con một- tốt nhất, đáng xét nhất=plastic raincoat are the only wear in principal rains+ áo mưa vải nhựa là thứ che mưa tốt nhất ở các nước nhiệt đới* phó từ- chỉ, mới=only you can gues+ chỉ có anh mới có thể đoán được=he came only yesterday+ nó mới đến hôm qua- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cuối cùng=he will only regret his behaviour+ cuối cùng anh ta sẽ ân hận về thái độ của mình!if only- giá mà=if only I knew+ giá mà tôi biết!not only… but also- (xem) also!it’s only to true- điều ấy đúng quá đi rồi còn gì nữa* liên từ- nhưng, chỉ phải=he does well, only that he is nervous at the start+ anh ta làm được nhưng chỉ phải lúc đầu hay cuống- nếu không, chỉ trừ ra=only that you would be bored, I should…+ chỉ ngại làm phiền anh, nếu không tôi sẽ…only- duy nhất, chỉ có một

Đây là cách dùng only tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ only tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

only /’ounli/* tính từ- chỉ có một tiếng Anh là gì?
duy nhất=the only way is to struggle+ con đường duy nhất là đấu tranh=my one and only hope+ hy vọng duy nhất của tôi=an only child+ con một- tốt nhất tiếng Anh là gì?
đáng xét nhất=plastic raincoat are the only wear in principal rains+ áo mưa vải nhựa là thứ che mưa tốt nhất ở các nước nhiệt đới* phó từ- chỉ tiếng Anh là gì?
mới=only you can gues+ chỉ có anh mới có thể đoán được=he came only yesterday+ nó mới đến hôm qua- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) cuối cùng=he will only regret his behaviour+ cuối cùng anh ta sẽ ân hận về thái độ của mình!if only- giá mà=if only I knew+ giá mà tôi biết!not only… but also- (xem) also!it’s only to true- điều ấy đúng quá đi rồi còn gì nữa* liên từ- nhưng tiếng Anh là gì?
chỉ phải=he does well tiếng Anh là gì?
only that he is nervous at the start+ anh ta làm được nhưng chỉ phải lúc đầu hay cuống- nếu không tiếng Anh là gì?
chỉ trừ ra=only that you would be bored tiếng Anh là gì?
I should…+ chỉ ngại làm phiền anh tiếng Anh là gì?
nếu không tôi sẽ…only- duy nhất tiếng Anh là gì?
chỉ có một

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *