ôn thi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

ôn thi trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Bạn có thể sử dụng để ôn thi sau này .

You can then use these to review for a test .

EVBNews

Min Ah, cậu không ôn thi sao?

Min Ah, you don’t study for exams ?

QED

Trong lớp quá nửa học sinh ngủ gật, vì đêm hôm trước thức quá khuya để ôn thi.

And, in class, half the students have their head down sleeping because they’ve been up all night trying to study for their exams .

QED

20 Trong lúc bị gông cùm ở Ba-by-lôn, dân Đức Chúa Trời đã than khóc vì Si-ôn (Thi-thiên 137:1).

20 In Babylonian captivity, God’s people had been mourning over Zion.

jw2019

Tôi vừa ôn thi vừa thấy bồn chồn về chuyến đi vì tôi chưa bao giờ rời nước Anh hay đi máy bay.

Besides studying for my exams, I felt nervous about the journey, as I had never been out of England or traveled on a plane.

jw2019

Một đêm nọ, trong năm thứ nhất đại học vào năm 1989–90, một người bạn của tôi và tôi thức khuya để ôn thi.

One night during my freshman year of college in 1989–90, a good friend of mine and I stayed up late studying for exams.

LDS

Hầu như mỗi tối tôi đều đọc ôn lại Thi-thiên 23 và 91”.—Olive, báp têm năm 1930.

Most nights, I recite Psalm 23 and 91.” —Olive, baptized in 1930.

jw2019

Sân đỗ xe cũng là một nơi sinh viên ưa thích đến để ôn thi vì ít nơi ở quốc gia này có nơi công cộng vào miễn phí và luôn có đèn điện chiếu sáng.

The airport parking lot is also a popular destination for students preparing for exams, as it is one of the few places in the country which is freely accessible to the public and always illuminated by electric lamps.

WikiMatrix

Vì ở đó những kẻ bắt chúng tôi làm phu-tù, có bảo chúng tôi hát-xướng; kẻ cướp-giựt chúng tôi có đòi chúng tôi hát mừng, mà rằng: Hãy hát cho chúng ta một bài ca của Si-ôn”.—Thi-thiên 137:1-3.

For there those holding us captive asked us for the words of a song, and those mocking us —for rejoicing: ‘Sing for us one of the songs of Zion.’” —Psalm 137:1-3.

jw2019

Chúng ta đã xem xét điều gì khi ôn lại Thi-thiên 119:1-88, và nên tự hỏi điều gì khi chờ đợi học Thi-thiên 119:89-176?

What have we considered in reviewing Psalm 119:1-88, and what might we ask ourselves as we look forward to studying Psalm 119:89-176?

jw2019

Chắc cậu đang ôn tập để thi lấy bằng luật sư phải không?

You must be studying for the licensing exam, right ?

QED

Ngài cũng nói tiên tri rằng trước khi sự cuối cùng đến, “tin-lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân” (Ma-thi-ơ 28:19, 20, Ghi-đê-ôn; Ma-thi-ơ 24:14).

He also foretold that, before the end, “ this good news of the kingdom will be preached in all the inhabited earth for a witness to all the nations. ” — Matthew 28 : 19, 20 ; 24 : 14 .

jw2019

Bị làm nhục, Dominik không chịu đến trường, và ngừng ôn tập cho kì thi cuối kì.

Dominik, humiliated, refuses to go to school and stops preparing for final exams.

WikiMatrix

Ngày 4: Ngày Linh Động (thời gian được đề nghị trong lớp học dành ra cho việc ôn lại bài thi đánh giá việc học tập 1 Nê Phi 1–An Ma 16)

Day 4: Flexible Day (recommended class period for reviewing the 1 Nephi 1–Alma 16 learning assessment)

LDS

Vì sợ cha và người trong thành, Ghê-đê-ôn không dám thi hành lệnh vào ban ngày, ông cùng mười người đầy tớ làm việc ấy vào ban đêm.

Fearing his father’s reaction and that of others if he does this during the day, Gideon acts at night, with the help of ten servants.

jw2019

Việt Nam có bề dày “thành tích” về việc kết án các nhà hoạt động và các blogger ôn hòa thực thi các quyền cơ bản của mình với các mức án tù nặng nề.

Vietnam has a record of sentencing peaceful bloggers and activists to harsh prison terms for exercising their basic rights.

hrw.org

Đến kỳ thi SAT vào tháng Năm, tôi thi mà không hề ôn tập và đạt 1350 điểm.

When the May SATs rolled around, I took them once with no prep and my scores came back and I got a 1350 .

QED

“Phải nỗ-lực mà vào nước trời, và kẻ nỗ-lực chiếm được”.—MA-THI-Ơ 11:12, Ghi-đê-ôn.

“ The kingdom of the heavens is the goal toward which men press, and those pressing forward are seizing it. ” — MATTHEW 11 : 12 .

jw2019

(Ma-thi-ơ 15:6, Ghi-đê-ôn) Những người khiêm nhường bị áp bức và hoang mang, đi theo “kẻ mù dẫn đường”.

(Matthew 15:6) Humble ones were oppressed and bewildered, following “blind guides.”

jw2019

(New York, ngày mồng 3 tháng Mười một năm 2017) – Hôm nay, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu, Việt Nam cần ngay lập tức phóng thích tất cả những người đang bị giam, giữ chỉ vì ôn hòa thực thi các quyền của mình.

(New York, November 3, 2017) – The Vietnamese government should immediately release everyone it has detained or imprisoned for peacefully exercising their rights, Human Rights Watch said today.

hrw.org

Thi-thiên 87 là một bài thơ về Si-ôn và những người sinh tại đó. Kế tiếp, Thi-thiên 88 là bài cầu nguyện với Đức Giê-hô-va.

In Psalm 87, a melody about Zion and those born there is followed by a prayer to Jehovah in Psalm 88.

jw2019

Vậy mà ngài lại là người dễ gần gũi; ngay cả trẻ con cũng cảm thấy thoải mái khi ở gần con người có tính tình dịu dàng, ôn hòa này (Ma-thi-ơ 11:28-30; 19:13-15).

(Matthew 8:23-27) Yet he is approachable; even children were at ease with this mild-tempered man. Matthew 11:28-30; 19:13-15.

jw2019

Tao chưa đủ tuổi lấy bằng, nhưng mày đủ rồi, nên tao lấy bài thi thử về cho mày ôn.

I’m not old enough to get my license, but you are, so I got these for you to study up on the test.

OpenSubtitles2018. v3

Lần thi SAT thứ hai tôi ôn một tuần 3 buổi mỗi buổi hai tiếng với gia sư suốt một tháng.

So for the second SATs I did two hours of prep three times a week with a one – on – one tutor for a month .

QED

“Nguyện Y-sơ-ra-ên mừng-rỡ nơi Đấng đã dựng-nên mình; nguyện con-cái Si-ôn vui-vẻ nơi Vua mình” (THI-THIÊN 149:2).

“Let Israel rejoice in its grand Maker, the sons of Zion —let them be joyful in their King.” —PSALM 149:2.

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.