Bài 22: Đại Từ Đứng Làm Túc Từ (Tân Ngữ) ( Object Pronouns Là Gì

Bài 22: Đại Từ Đứng Làm Túc Từ (Tân Ngữ) ( Object Pronouns Là Gì

Đại từ trong tiếng Anh là từ thay thế cho danh từ, được phân ra các loại chính như sau: Đại từ nhân xưng, Đại từ phản thân, Đại từ chỉ định, Đại từ sử hữu. Vậy làm sao để hiểu và sử dụng đại từ trong tiếng Anh cho đúng cách?

*
Cách dùng đại từ trong tiếng Anh

1. Đại từ trong tiếng Anh: Đại từ nhân xưng (Personal pronouns) 

Đại từ trong tiếng AnhCách dùng đại từ trong tiếng AnhĐại từ trong tiếng Anh

Đại từ nhân xưng gồm đại từ chủ ngữ (Subject pronoun) và đại từ tân ngữ (Object pronoun)

  Số ít Số nhiều
Đại từ chủ ngữ Đại từ tân ngữ Đại từ chủ ngữ Đại từ tân ngữ
Ngôi 1 I me We Us
Ngôi 2 You You You You
Ngôi 3 HeShe
*
It
HimHerIt They Them

Cách dùng Đại từ nhân xưng: Đại từ trong tiếng Anh

Đại từ nhân xưng được dùng để thay thế sửa chữa cho danh từ khi không thiết yếu sử dụng hoặc lặp lại đúng chuẩn danh từ hoặc cụm danh từ đó. Bạn đang xem : Object pronouns là gì

E.g.

Bạn đang xem: Object pronouns là gì

 

John has broken his leg. He’ll be in hospital for a few days .( John vừa bị gãy chân. Anh ấy sẽ phải nằm viện vài ngày )“I, he, she, we, they” có thể là chủ ngữ của động từ:

E.g.

He has been living here for 3 years .“Me, him, her, us, them” có thể là:

– Tân ngữ trực tiếp của động từ.

E.g.

I saw her at the party last night .

– Tân ngữ gián tiếp của động từ.

E.g.

Ann gave a book to him .

– Hoặc tân ngữ của giới từ.

E.g.

We couldn’t do it without them .

∠ ĐỌC THÊM Cách dùng các danh xưng Miss, Ms, Mr, Mrs trong tiếng Anh

Xem thêm: Get on là gì

2. Đại từ trong tiếng Anh: Đại từ phản thân (reflexive pronouns)

Subject pronoun Reflexive pronoun
I Myself
You Yourself/ Yourselves
He Himself
She Herself
It Itself
We Ourselves
They Themselves

Cách sử dụng đại từ phản thân:

Cách sử dụng Ví dụ
Làm tân ngữ của động từ khi chủ ngữ và tân ngữ là cùng 1 đối tượng I cut myselfTom and Ann blamed themselves for the accident
Dùng như trên sau động từ + giới từ He spoke to himselfI’m annoyed with myself .
Dùng nhấn mạnh danh từ hoặc đại từ khác.

Khi nhấn mạnh danh từ, chúng đứng sau danh từ đó.

Xem thêm: Mã Sku Là Gì – Sku Sản Phẩm Là Gì

Ann herself opened the door.Tom himself went .I spoke to the President himself .
Dùng như các tân ngữ sau giới từ. I did it by myselfHe get them for himself

3. Đại từ trong tiếng Anh: Đại từ chỉ định (Reflexive pronoun)

Đại từ chỉ định gồm có những từ “ this, that, these và those ” chỉ ra đơn cử người hoặc vật được nói đến .

Ex:

This is an apple pie / That is a good idea .Thes e are my friends / Thos e are maple trees .

Cách sử dụng đại từ chỉ định:

  Cách dùng Ví dụ
Nhóm 1 This Chỉ 1 người/1 vật ở gần người nói hoặc viếtĐi với danh từ số ít This is my pen.This pen belongs to me .
That Chỉ 1 người/1 vật ở xa người nói hoặc viếtĐi với danh từ số ít That is my pen.That pen belongs to me .
Nhóm 2 These Chỉ nhiều người/nhiều vật ở gần người nói hoặc viếtĐi với danh từ số nhiều These are my pens.Thes e pens belong to me .
Those Chỉ nhiều người/nhiều vật ở xa người nói hoặc viếtĐi với danh từ số nhiều Those are my pens.

Those pens belong to me.

Xem thêm: Một Số Khác Biệt Chính Giữa Ifrs Và Us Gaap Là Gì? Generally Accepted Accounting Principles Là Gì

4. Đại từ trong tiếng Anh: Đại từ sở hữu (Possessive pronoun) 

Người ta dùng đại từ chiếm hữu để tránh khỏi phải nhắc lại tính từ sở hữu + danh từ đã đề cập trước đó. Nó có nghĩa : mine = cái của tôi ; yours = cái của ( những ) bạn ; … Do đó chúng thay thế sửa chữa cho danh từ. Đừng khi nào dùng cả đại từ chiếm hữu lẫn danh từ. Mặc dù cách viết của his và its so với tính từ chiếm hữu và đại từ chiếm hữu là giống nhau nhưng bạn cần phân biệt rõ hai trường hợp nhé !

E.g.:

This is my book ; that is yours. ( yours = your book )Your teacher is the same as his. ( his = his teacher )

5. Tổng kết Đại từ trong tiếng Anh

Giờ thì chắc như đinh chúng mình đã biết cách sử dụng đại từ trong tiếng Anh sao cho chuẩn rồi, nhưng những bạn đừng quên thực hành thực tế để đạt được tác dụng học tập trên cả mong đợi luôn nhé ! vietvuevent.vn chúc những bạn thành công xuất sắc !

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *