ổ cắm điện trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

ổ cắm điện trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Và có 240 vôn điện đi qua các dây đồng tự chế, ổ cắm điện tự chế.

So there was 240 volts going through these homemade copper wires, homemade plug.

ted2019

Có 10 tỉ ổ cắm điện chỉ ở riêng Bắc Mỹ.

There are 10 billion electrical outlets in North America alone.

ted2019

Ở đây có một cái ổ cắm điện.

There’s an electrical outlet here.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng thậm chí len qua ổ cắm điện.

They even come in through an outlet .

QED

Sau đó, kết nối đầu kia với bộ sạc và cắm bộ sạc vào ổ cắm điện.

Then connect the other end to the charging unit, and the charging unit to a power outlet .

support.google

Sau đó, kết nối ổ cắm du lịch đa năng với ổ cắm điện.

Then connect the travel adapter to a power outlet .

support.google

Tôi có vài thứ được giấu trong 1 ổ cắm điện đằng sau cái kệ đựng mấy thùng bể.

I have something hidden in one of the electrical sockets behind where they stack the broken down boxes.

OpenSubtitles2018. v3

Màn hình cảm ứng 10.4 inch với 400 chương trình giải trí, một ổ cắm điện 110V.

These seats feature a 10.6 inch in-flight entertainment system and 110V power outlets.

WikiMatrix

Chuyện ” ổ cắm điện trong phòng tắm ” hoặc ” khí carbon trong gara xe “?

Thelight socket in the bathroom ” or the ” carbon monoxide in the garage “?

OpenSubtitles2018. v3

Cô có bao giờ nghe nói tới ổ cắm điện Vigiers chưa.

Ever hear of Vigier sugar?

OpenSubtitles2018. v3

Kết nối cáp micro USB với Nexus 7 cũng như với bộ sạc và bộ sạc với ổ cắm điện:

Xem thêm: Get on là gì

Connect the micro USB cable to Nexus 7 and to the charging unit, and the charging unit to a power outlet :

support.google

Trên Android 9.0 trở lên, trình tiết kiệm pin sẽ bật lại khi bạn rút điện thoại khỏi ổ cắm điện.

On Android 9.0 and up, it turns back on when you unplug your phone .

support.google

Và chúng tôi nhận thấy rằng những chính những thiết bị điện phải được nối trực tiếp với ổ cắm điện.

And we realized that electrical appliances must be able to communicate directly with the power receptacle itself .

QED

Khi rút bộ sạc ra khỏi ổ cắm điện, hãy cầm bộ sạc để rút ra, tuyệt đối không cầm dây cáp.

When disconnecting the power adaptor from a power socket, pull on the adaptor, never on the cable.

support.google

Khi sạc điện thoại, hãy đảm bảo cắm bộ chuyển đổi điện vào ổ cắm gần điện thoại và dễ tiếp cận.

When charging the phone, make sure the power adapter is plugged into a socket near the phone and is easily accessible.

support.google

Khi sạc điện thoại, hãy đảm bảo cắm bộ chuyển đổi điện vào ổ cắm gần điện thoại và dễ tiếp cận.

When charging the phone, make sure that the power adaptor is plugged into a socket near the phone and is easily accessible.

support.google

Khi rút bộ chuyển đổi điện khỏi ổ cắm điện, hãy cầm bộ chuyển đổi điện để rút ra, tuyệt đối không cầm dây cáp.

When disconnecting the power adapter from a power outlet, pull on the adapter, never on the cable .

support.google

Khi rút bộ chuyển đổi điện khỏi ổ cắm điện, hãy cầm bộ chuyển đổi điện để rút ra, tuyệt đối không cầm dây cáp.

When disconnecting the power adaptor from a power socket, pull on the adaptor, never on the cable.

support.google

Một ổ cắm điện thông minh sẽ phòng chống thương tích vì điện năng luôn ở trạng thái tắt, cho đến khi nhận biết một đầu cắm thông minh.

An intelligent receptacle prevents injuries because the power is always off, until an intelligent plug is detected.

ted2019

Để sạc pin, hãy cắm một đầu của bộ đổi nguồn vào cổng nguồn ở phía bên trái của Chromebook của bạn và đầu kia vào ổ cắm điện.

To charge the battery, plug one end of the power adapter into the power port on the left side of your Chromebook and the other end into a power outlet.

support.google

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.