Noted With Thanks Là Gì – Well Noted With Thanks La Gi

Noted With Thanks Là Gì – Well Noted With Thanks La Gi
Cụm từ “ Well noted with thanks ” có nghĩa tiếng Việt là “ Được ghi nhận với lời cảm ơn ”Cách sử dụng “ Well note with thanks ”

Giải thích

Cụm từ này thường được dùng phổ biến trong phong cách viết thư điện tử (e-mail). Khi ai đó sử dụng cụm từ này có nghĩa là chỉ ra một thông tin họ đã tiếp nhận và hiểu những gì bạn đã nói với họ và muốn gửi lời cám ơn với bạn. Cho bạn biết họ đã hiểu và ghi chú nó lại, mang hàm ý rất quan tâm việc đang đề cập đến, nhấn mạnh rằng họ đã đọc thông điệp của bạn, hiểu đầy đủ và sẽ hành động theo mong muốn của bạn. Nếu họ có khả năng chấp nhận bản thân, rất có thể là họ đã đồng ý, nếu không có nghĩa là họ đang gửi yêu cầu của bạn đến một người có thể chấp nhận nó.

Bạn đang xem: Noted with thanks là gì

*Lưu ý : Hãy thận trọng với cụm từ này vì nhiều người nói tiếng Anh bản ngữ hoàn toàn có thể nghĩ rằng nó quá bất ngờ đột ngột, phòng thủ hoặc mỉa mai. Về thực chất, đây là một cụm từ rất thông thường. Chỉ sử dụng cụm từ này nếu chắc như đinh rằng nó hoàn toàn có thể gật đầu được so với tình hình .Ví du :
Có thể bạn biết:
Cảm ơn rất nhiều, Mr Konrad, vì sự đóng góp của bạn; nó đã được ghi nhận tốt Cảm ơn rất nhiều, Mr Konrad, vì sự góp phần của bạn ; nó đã được ghi nhận tốtThank you very much, Mr Konrad, for your contribution ; it has been well noted .Hội đồng châu Âu rất hài lòng ghi nhận rằng Bulgaria đã tạm thời kết thúc các cuộc đàm phán trong tất cả các chương còn tồn đọng.

Xem thêm:

Hội đồng châu Âu rất hài lòng ghi nhận rằng Bulgaria đã tạm thời kết thúc các cuộc đàm phán trong tất cả các chương còn tồn đọng.Xem thêm: ấu Dâm Là Gì – Hiểu đúng Về Bệnh ấu Dâm

The European Council noted with great satisfaction that Bulgaria had provisionally closed negotiations in all outstanding chapters .Tôi hài lòng ghi nhận rằng Hy Lạp sẵn sàng thành lập một quỹ tư nhân hóa.Tôi hài lòng ghi nhận rằng Hy Lạp sẵn sàng chuẩn bị xây dựng một quỹ tư nhân hóa .

I’ve noted with satisfaction that Greece is willing to set up a privatization fund.

Xem thêm: Mdaemon Là Gì – Mdaemon Email Server

Vấn đề khi sử dụng “Well noted with thanks”

Đây không phải là một cụm từ phổ cập để sử dụng riêng. Nó hoàn toàn có thể bị một số ít người bản ngữ hiểu sai là bất lịch sự. Xem những lựa chọn sửa chữa thay thế để có những cách thích hợp hơn để sử dụng cụm từ này .

Giải pháp thay thế

Nếu bạn muốn sử dụng với nghĩa tương tư, nhưng tránh gây hiểu nhầm là bất lịch sự so với người khác hoàn toàn có thể dụng những cụm từ sửa chữa thay thế sau :I received the information you sent. Thank you! : Tôi đã nhận được thông tin bạn gửi. Cảm ơn bạn!I used the data you sent to update the chart. Thanks!: Tôi đã sử dụng dữ liệu bạn gửi để cập nhật biểu đồ. Cảm ơn!Thank you for sending the list of addresses. I’ve noted the information in our database: Cảm ơn bạn đã gửi danh sách địa chỉ. Tôi đã ghi nhận thông tin trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi.Thanks for letting me know the appointment was rescheduled — I’ve updated the calendar to reflect the change: Cảm ơn vì đã cho tôi biết cuộc hẹn đã được lên lại – Tôi đã cập nhật lịch để phản ánh sự thay đổi.
Chuyên mục: I received the information you sent. Thank you ! : Tôi đã nhận được thông tin bạn gửi. Cảm ơn bạn ! I used the data you sent to update the chart. Thanks ! : Tôi đã sử dụng tài liệu bạn gửi để update biểu đồ. Cảm ơn ! Thank you for sending the list of addresses. I’ve noted the information in our database : Cảm ơn bạn đã gửi list địa chỉ. Tôi đã ghi nhận thông tin trong cơ sở tài liệu của chúng tôi. Thanks for letting me know the appointment was rescheduled — I’ve updated the calendar to reflect the change : Cảm ơn vì đã cho tôi biết cuộc hẹn đã được lên lại – Tôi đã update lịch để phản ánh sự đổi khác. Chuyên mục : Hỏi Đáp

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.