Ngoại động từ là gì? Nội động từ là gì? Cách phân biệt nội động từ và ngoại động từ

Ngoại động từ là gì? Nội động từ là gì? Cách phân biệt nội động từ và ngoại động từ

Khi sử dụng từ điển để tra một động từ mới, học viên ngoài biết được nghĩa của từ và cách phát âm thì sẽ thấy một dòng nhỏ viết rằng đây là ngoại động từ (transitive verbs) hoặc là nội động từ (intransitive verbs) hoặc là cả hai. Ngoài việc xác định nghĩa của động từ, người học cần nắm được đó là nội động từ hay ngoại động từ, để sử dụng một cách chính xác. Trong bài viết này, tác giả sẽ trình bày cách phân biệt giữa hai loại động từ trên và chỉ ra một số từ có thể đóng vai trò của cả nội động từ và ngoại động từ.

Xem thêm: Động từ (verb) là gì?

Phân biệt nội động từ và ngoại động từ

Nội động từ – Intransitive verbs là gì?

Nội động từ là loại động từ không cần đến tân ngữ ( object ) đằng sau nó nhưng câu vẫn mang khá đầy đủ ý nghĩa. Nội động từ thường là những động từ chỉ hành vi như cry, laugh, sneeze, sit, run, swim, etc. ( UVU Writing Center, n. d )

Ví dụ: Becky smiled. (trong trường hợp này, “smile” là nội động từ).

Tuy nội động từ hoàn toàn có thể được theo sau bởi trạng từ ( adverb ) hoặc cụm trạng từ ( adverbial phrase ) nhưng nó không ảnh hưởng tác động trực tiếp lên đối tượng người tiêu dùng khác. ( UVU Writing Center, n. d ) .Ví dụ : The number of students at ZIM rises significantly .Trong ví dụ trên, động từ là “ rises ” ( tăng ) và được bổ nghĩa bởi trạng từ “ significantly ” ( đáng kể, nhiều ) và không có đối tượng người dùng nào chịu tác động ảnh hưởng từ “ rise ” .Ngoài ra, nội động từ còn hoàn toàn có thể được theo sau bởi cụm trạng từ ( prepositional phrase ) .Ví dụ :

  • He fell off his bike. ( “ off his bike ” là cụm trạng từ )
  • She appeared out of nowhere. ( “ out of nowhere ” là cụm trạng từ )

Ngoại động từ – Transitive verbs là gì?

Ngoại động từ là loại động từ mà bắt buộc theo sau nó là một tân ngữ ( object ) – hoàn toàn có thể là danh từ, cụm danh từ hoặc đại từ nhằm mục đích nêu lên đối tượng người tiêu dùng bị ảnh hưởng tác động bởi hành vi của ngoại động từ. Câu thiếu tân ngữ sẽ bị xem là sai ngữ pháp. ( UVU Writing Center, n. d ) .Ví dụ :

  • They eat a cake .
  • He buys a pen .

Trong hai ví dụ trên, “ a cake ” và “ a pen ” đóng vai trò là tân ngữ và chịu ảnh hưởng tác động từ hành vi của “ eat ” và “ buy ” .Lưu ý : Ngoại động từ còn được chia làm hai loại là monotransitive verbs ( ngoại động từ với một tân ngữ ) và ditransitive verbs ( ngoại động từ nhu yếu hai tân ngữ ) .Ví dụ về câu chứa monotransitive verbs :

  • The cat bit me .
  • I ate a big cake yesterday .

Ditransitive verbs : nhu yếu hai tân ngữ. Trong đó một tân ngữ đóng vai trò là tân ngữ trực tiếp – đối tượng người tiêu dùng chịu tác động ảnh hưởng trực tiếp bởi động từ, tân ngữ còn lại là tân ngữ gián tiếp và có vai trò bổ ngữ trong câu. ( JES Edu, n. d )Ví dụ : My mother sent me an email .Trong ví dụ trên, “ me ” là tân ngữ gián tiếp, “ an email ” là tân ngữ trực tiếp và chịu ảnh hưởng tác động trực tiếp của hành vi “ send ” .

ngoai-dong-tu-va-noi-dong-tu

Bảng dưới đây sẽ ra mắt một số ít ngoại động từ có 2 tân ngữ thường được sử dụng :

Ngoại động từ Ví dụ
buy John bought me a shirt for my birthday .
show Alex shows his friends the family photos .
offer Pepsi offered him a well-paid job .
lend I lend Bob some money .
give

Ben gave Anna a bar of chocolate.

Cách phân biệt 

Cách đơn thuần và nhanh gọn nhất để biết rằng động từ đó thuộc loại nào là sử dụng từ điển. Tuy nhiên trong phần này, tác giả muốn trình làng đến người đọc một cách nhận ra đơn thuần khác không cần sử dụng từ điển. Đó là quan tâm đến việc câu đó hoàn toàn có thể chuyển thành thể bị động trong tiếng Anh được không. Nếu câu vấn đáp là có thì đó là ngoại động từ, nếu câu vấn đáp là không thì đó là nội động từ. Nguyên nhân cho cách thử này là vì chỉ có câu có ngoại động từ thì mới có tân ngữ, và từ đó tạo thành được câu bị động. Trong khi đó, việc chuyển câu chứa nội động từ là bất khả thi bởi câu không chứa tân ngữ .Ví dụ : He will move in with us next weekend .“ Move ” trong trường hợp này là nội động từ do câu không hề chuyển về thể bị động .Ví dụ :

  • She moves the table to the right corner of the room .
  • Passive : The table is moved to the right corner of the room ( by her ) .

“ Move ” trong trường hợp này là ngoại động từ do câu hoàn toàn có thể chuyển về thể bị động .Qua hai ví dụ trên, người đọc hoàn toàn có thể thấy rằng từ “ move ” vừa là nội động từ và ngoại động từ tùy vào mục tiêu sử dụng. Những trường hợp động từ này sẽ được tác giả lý giải kĩ hơn ở phần sau .

Trường hợp từ vừa là nội động từ và ngoại động từ

Một số động từ hoàn toàn có thể làm nội động từ và cả ngoại động từ, và nghĩa của chúng hoàn toàn có thể biến hóa .Ví dụ :

  • Ben used to run a restaurant. ( * ) ( dịch : Ben từng quản lý và vận hành một nhà hàng quán ăn )
  • Mary runs every morning. ( * * ) ( dịch : Mary chạy bộ mỗi buổi sáng )

Động từ “ run ” trong ( * ) là ngoại động từ nhưng đóng vai trò nội động từ trong ( * * ). Bên cạnh đó, nghĩa của từ “ run ” cũng đổi khác trong ( * ) và ( * * ) .

phan-biet-ngoai-dong-tu-va-noi-dong-tu

Bảng dưới đây sẽ trình làng một vài động từ là nội – ngoại động từ :

Động từ Ngoại động từ ( Transitive ) Nội động từ ( Intransitive )
live I have lived here since the age of 2 . Khoa is living a luxury life .
close Can you close the window please ? The department store closes at 10 pm .
do She is doing her homework . She is doing well in school .
change The incident has changed her completely . My school has changed dramatically since I left .
write Tom wrote an interesting book .

He couldn’t read or write.

Lời kết

Sau bài viết này, tác giả mong rằng người đọc có thể phân biệt được sự khác nhau giữa ngoại động từ và nội động từ, từ đó vận dụng kiến thức đó vào trong bài viết tiếng Anh của mình. Bên cạnh đó, tác giả hi vọng góp phần vào việc nâng cao nhận thức và hướng sự chú ý của người đọc về đặc điểm này của động từ, thay vì chỉ là nghĩa của từ như nhiều người học tiếng Anh vẫn hay quan tâm khi tra từ điển. Để nâng cao khả năng tiếng Anh, người đọc có thể tham gia các khóa học tại ZIM.

Dương Bích Vân

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *