nói chuyện in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

nói chuyện in English – Vietnamese-English Dictionary | Glosbe

Không được nói chuyện với nhau

No one here is allowed to talk to each other

QED

Tôi sẽ nói chuyện với điện hạ vào ngày mai.

I’ll speak to him tomorrow.

OpenSubtitles2018. v3

Nói chuyện với chủ nhà —Mọi người tốt đều lên thiên đàng?

A Conversation With a Neighbor —Do All Good People Go to Heaven?

jw2019

Yeah, Ta nói chuyện sau.

Yeah, we’ll talk about it later.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu anh không để tôi nói chuyện với bà ấy, tôi sẽ tìm cách khác.

Well, if you can’t get me in to talk to her again, I’ll find some other way.

OpenSubtitles2018. v3

Anh nói chuyện gì thế?

What are you talking about?

OpenSubtitles2018. v3

Nếu cuộc nói chuyện tiếp tục, hãy dẫn vào đề tài Nước Trời.

If the conversation continues, bring in the Kingdom message.

jw2019

Tôi đã nói chuyện với luật sư quận, và họ sẽ bỏ mọi đơn truy tố anh.

I’ve spoken to the DA, and they’ll be dropping all charges.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng tôi đang nói chuyện về chuyện an ninh cá nhân.

We’re talking with folks about the matter of personal safety.

jw2019

Tao bị đứng nói chuyện với hai thằng bán mông chứ sao.

My problem is I’m standing here talking to a couple butt-holes.

OpenSubtitles2018. v3

Ông muốn nói chuyện về bạn tri kỉ?

You wanna talk about soul mates?

OpenSubtitles2018. v3

Nói chuyện cả nửa ngày rồi.

Enough talk.

QED

Em cần nói chuyện với anh, Joe.

I need to talk to you, Joe.

OpenSubtitles2018. v3

Để tớ nói chuyện với cậu ta.

Let me talk to him.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu ai tìm cách nói chuyện với bà thì người ấy phải nói một mình.

Anyone who tries to converse with her has to do all the talking.

jw2019

Ồ, hôm nay ta nói chuyện à?

Oh, are we doing conversation today?

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại.

We spoke on the phone, I believe.

OpenSubtitles2018. v3

Và tôi là người duy nhất có thể nói chuyện với nhân viên chuyến bay.

I was the only one who could talk to the flight attendants.

ted2019

Hãy nói chuyện với cha mẹ hoặc một người lớn đáng tin cậy.

Confide in a parent or another trusted adult.

jw2019

Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau gần một năm nay, kể từ chuyến bay từ St.

Mathias and I hadn’t talked for almost a year, since our plane ride back from St.

Literature

Anh cần nói chuyện với em.

I needed to talk to you.

OpenSubtitles2018. v3

Ta nói chuyện đó sau nhé?

Can we discuss it later?

OpenSubtitles2018. v3

Cho tôi nói chuyện với Roma.

Let me talk to Roma.

OpenSubtitles2018. v3

Tại sao thấy phiền khi nói chuyện với người lạ?

Why bother talking to strangers?

QED

Tôi nghĩ là cô và tôi cần nói chuyện.

You and I ought to have a talk.

Xem thêm: Get on là gì

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.