người Phần lan trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

người Phần lan trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Người Phần Lan thường ăn gì?

What do Finns typically eat?

LDS

Ý tôi không phải thế hệ thứ 7 những người Phần Lan nhập cư.

And I don’t mean seventh – generation Finnish immigrants .

QED

Theo một cuộc thăm dò năm 2016, 61% người Phần Lan không muốn tham gia NATO.

According to a 2016 poll, 61% of Finns preferred not to join NATO.

WikiMatrix

2004) Anita Snellman, họa sĩ người Phần Lan (m.

2004) Anita Snellman, Finnish painter (d.

WikiMatrix

Finlandia, Op. 26 là bản giao hưởng thơ nổi tiếng của nhà soạn nhạc người Phần Lan Jean Sibelius.

Finlandia, Op. 26, is a tone poem by the Finnish composer Jean Sibelius.

WikiMatrix

Người Phần Lan luôn yêu thích sự kiện kéo dài này.

The Finns always the favorite in this long-haul event.

OpenSubtitles2018. v3

Bố của Albornoz là người Chile và mẹ là người Phần Lan.

Albornoz’s father is Chilean and his mother is Finnish.

WikiMatrix

1953) Arto Paasilinna, nhà văn người Phần Lan (s.

1953) Arto Paasilinna, Finnish writer (b.

WikiMatrix

1991: Hạt nhân Linux được công bố vào ngày 25 tháng 8 bởi sinh viên 21 tuổi người Phần Lan Linus Benedict Torvalds.

1991: The Linux kernel is publicly announced on 25 August by the 21-year-old Finnish student Linus Benedict Torvalds.

WikiMatrix

Những người Phần Lan, Hockert, Lehtinen và Salminen đã đạt được vận tốc và họ sẽ không chùn bước.

The Finns, Höckert, Lehtinen and Salminen have set the pace and they are not letting up.

OpenSubtitles2018. v3

Năm 1998, tay đua người Phần Lan Mika Häkkinen trở thành một trong những đối thủ nguy hiểm nhất của Schumacher.

In 1998, Finnish driver Mika Häkkinen became Schumacher’s main title competition.

WikiMatrix

Dữ liệu của Zyuganov đã được xác nhận bởi các nhà nghiên cứu người Phần Lan và đã được chấp nhận.

The data of V.V. Zyuganov have been confirmed by the Finnish malacologists and gained general acceptance.

WikiMatrix

Sinh ra với mẹ người Phần Lan và bố người Namibia, anh trải qua thời thơ ấu hầu hết ở châu Phi.

Born to a Finnish mother and a Namibian father, he spent most of his childhood in Africa.

WikiMatrix

Ngoài ra, một số nhóm có thể được xem như các dân tộc riêng biệt, chứ không phải phân nhóm người Phần Lan.

Also, some of these may be classified as separate ethnic groups, rather than subgroups of Finns.

WikiMatrix

Việc một người Phần Lan uống cà phê liên tục cả ngày là bình thường, thường cùng với bánh ngọt hoặc bánh kẹp.

It is typical for a Finn to drink coffee continuously throughout the day, often accompanied by a sweet bun or a sandwich.

WikiMatrix

Không biết có bao nhiêu người Phần Lan sống ở ngoài Phần Lan nói tiếng Phần Lan là ngôn ngữ đầu tiên của họ.

It is not known how many of the ethnic Finns living outside Finland speak Finnish as their first language.

WikiMatrix

Mari Johanna Kiviniemi (sinh ngày 27 tháng 9 năm 1968) là một chính trị gia người Phần Lan, từng là Thủ tướng thứ hai của Phần Lan.

Mari Johanna Kiviniemi (born 27 September 1968) is a Finnish politician, who served as the second female Prime Minister of Finland.

WikiMatrix

Erkki Sakari Tuomioja (sinh ngày 1 tháng 7 năm 1946) là một chính trị gia người Phần Lan và là thành viên của Quốc hội Phần Lan.

Erkki Sakari Tuomioja (born 1 July 1946) is a Finnish politician and a member of the Finnish Parliament.

WikiMatrix

Venturo hoặc Nhà Venturo là một ngôi nhà đúc sẵn được thiết kế bởi kiến trúc sư người Phần Lan Matti Suuronen vào năm 1971.

Venturo or Venturo House is a prefabricated house designed by Finnish architect Matti Suuronen in 1971.

WikiMatrix

Matti Suuronen (14 tháng 6, 1933 – 16 tháng 4, 2013) là một kiến trúc sư người Phần Lan nổi tiếng với việc sản xuất ra các ngôi nhà Futuro và Venturo.

Matti Suuronen (June 14, 1933 – April 16, 2013) was a Finnish architect who is best known for making the Futuro and the Venturo houses.

WikiMatrix

Timo Juhani Soini (sinh ngày 30 tháng 5 năm 1962) là một chính trị gia người Phần Lanngười đồng sáng lập và lãnh đạo Đảng Finns.

Timo Juhani Soini (born 30 May 1962) is a Finnish politician who is the co-founder and former leader of the Finns Party.

WikiMatrix

Rislakki tin loại chưa thuần chủng và đặc biệt là lớn đầu này là con ngựa đầu tiên người Phần Lan đã gặp khoảng 1000 TCN.

Rislakki believed this unrefined and notably large-headed type was the horse the early Finns encountered about 1000 BCE.

WikiMatrix

Các nhóm này gồm có người Kven và người Phần Lan rừng ở Na Uy, người Tornedalia ở Thụy Điển, và người Phần Lan Ingria ở Nga.

These include the Kvens and Forest Finns in Norway, the Tornedalians in Sweden, and the Ingrian Finns in Russia.

WikiMatrix

Người Phần Lan theo truyền thống được chia thành các nhóm nhỏ (heimot ở Phần Lan) dọc theo các dòng văn hoá địa phương, dialectical hoặc ethnographical.

Finns have been traditionally divided into sub-groups (heimot in Finnish) along regional, dialectical or ethnographical lines.

WikiMatrix

Người Phần Lan có thể hơi tẻ nhạt và u uất và có tỉ lệ tự tử cao, nhưng ơn Chúa họ đều có đủ khả năng.

The Finns may be a bit boring and depressive and there’s a very high suicide rate, but by golly, they are qualified.

ted2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *