người chụp ảnh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

người chụp ảnh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Người chụp ảnh đã bảo tôi làm ra vẻ thích được tán tỉnh.

The photographer told me to look flirty.

ted2019

Ông Swope, ông là người chụp ảnh khiêu dâm.

Mr. Swope, you’re a pornographer.

OpenSubtitles2018. v3

Không phải người chụp ảnh ” Unbelievable.

Not shooting people. ” Unbelievable .

QED

Này chờ đã, dừng lại và chúng tôi sẽ cho các người chụp ảnh

Hey wait, if you stop we’ il autograph those

opensubtitles2

Linda cũng là người chụp ảnh cho đĩa đơn của McCartney và Michael Jackson, “The Girl Is Mine”.

She also took the photograph for the cover of Paul McCartney’s and Michael Jackson’s single “The Girl Is Mine”.

WikiMatrix

Ai là người chụp ảnh Người Nhện?

Who takes the pictures of Spider-Man?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi luôn là người chụp ảnh.

I’m always the one taking the picture.

ted2019

Sheeran và con mèo bị tống ra khỏi quán khi một người chụp ảnh Ed Sheeran và con mèo lao vào đánh người đó.

Sheeran and his cat are kicked out when a person takes a photo of Sheeran and his cat starts a fight with that person.

WikiMatrix

Khi đang chụp thì có một người khác chụp ảnh lại anh ấy.

As he did, someone took a photo of him.

WikiMatrix

Nhiếp ảnh gia là người chuyên chụp ảnh.

He is a professional photographer.

WikiMatrix

Bạn sẽ thấy người chụp ảnh, dĩ nhiên, không ở trong lồng, vậy rõ ràng là nhà sinh vật học thông minh hơn nhà nhiếp ảnh một chút, tôi đoán vậy.

You’ll see that the photographer, of course, was not inside the cage here, so clearly the biologist is a little smarter than the photographer I guess.

ted2019

Người chụp ảnh nhận thấy có ít nhất hai trường hợp xuất hiện trên báo đã gây nên sự phẫn nộ của người đọc, cho rằng bức ảnh “gây khó chịu”.

The photographer has noted that, in at least two cases, newspaper stories commenting on the image have attracted a barrage of criticism from readers who found the image “disturbing.”

WikiMatrix

Capoto là lớn nhất trong số chúng với diện tích bề mặt 50 mét vuông (540 sq ft), và chủ yếu được sử dụng cho việc lặn và những người chụp ảnh và quay phim nghiệp dư.

Capoto is the largest of them with a surface area of 50 square metres (540 sq ft), and is mainly used for diving and for photographic and cinematographic amateur shootings.

WikiMatrix

Sao lại có người muốn chụp ảnh… của con điếm thúi này?

Why would anybody want to take a picture of a piece of ass?

OpenSubtitles2018. v3

Để mọi người còn chụp ảnh.

We’re going to take pictures.

OpenSubtitles2018. v3

Cái người đã chụp ảnh cho ông…

The guy who gave you those photos

OpenSubtitles2018. v3

Và sau đó sẽ có công nghệ mà người chụp ảnh sẽ biết về nó sau. Người này sẽ yêu cầu liên lạc trước khi đi đến nơi nào đó lớn hơn nếu như bạn không phiền.

And then have technology that the person taking the photo will know later, this person requested to be contacted before this goes anywhere big, if you don’t mind .

QED

Tôi trở thành một người chụp ảnh cuộc sống dưới nước bởi tôi yêu biển, và tôi chụp những bức ảnh về biển ngày nay bởi vì tôi muốn bảo vệ nó, và tôi không nghĩ là quá muộn.

I became an underwater photographer because I fell in love with the sea, and I make pictures of it today because I want to protect it, and I don’t think it’s too late.

QED

Khi họ hoàn tất, Caroline tiết lộ rằng họ sẽ tìm ra người đã chụp ảnh tốt nhất vào buổi tối.

When they’re all done, Caroline reveals that they will find out who took the best photo in the evening.

WikiMatrix

Theo tiểu sử của Margot Fonteyn, kể rằng Pavlova không thích phát minh của mình bị nhìn thấy trong ảnh, cho nên bà thường xóa bỏ nó đi và bắt những người chụp ảnh phải sửa lại như thể là bà xuất hiện với một đôi giày nhảy bình thường.

According to Margot Fonteyn’s biography, Pavlova did not like the way her invention looked in photographs, so she would remove it or have the photographs altered so that it appeared she was using a normal pointe shoe.

WikiMatrix

SNOW cho phép người dùng chụp ảnh hoặc quay video (với thời lượng tối đa là 10 giây) và chọn từ 1.300 hình dán cùng 50 bộ lọc.

SNOW allows users to take pictures or videos (of a maximum duration of 10 seconds) and choose from 1,300 stickers and 50 filters.

WikiMatrix

(d) những người trong ảnh chụp chung với vợ chồng anh?

(d) the people in the picture with him and his wife?

jw2019

Silvano là người đã chụp tấm ảnh trên vào ngày 18 tháng 7 năm 1992.

Silvano had taken the picture above on July 18, 1992.

WikiMatrix

Jonathan Small, người thế chỗ chụp ảnh đám cưới hôm nay, kẻ mà ta biết đến dưới cái tên Người Phù Du.

Jonathan Small, today’s substitute wedding photographer, known to us as the Mayfly Man.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.