Kiến thức về các ngôi trong tiếng anh bạn nhất định phải nhớ – Yola

Kiến thức về các ngôi trong tiếng anh bạn nhất định phải nhớ – Yola
Kiến thức về những ngôi trong tiếng anh bạn nhất định phải nhớKiến thức về những ngôi trong tiếng anh bạn nhất định phải nhớ20 Tháng Mười Một 2020

Các ngôi trong tiếng Anh là phần ngữ pháp cơ bản và quan trọng khi học tiếng Anh. Vì vậy, nắm vững cấu trúc và cách sử dụng các ngôi đó sẽ giúp bạn tiếp thu những kiến thức khác như các thì, động từ, danh từ,… một cách dễ dàng hơn. Hãy cùng tìm hiểu những điều cần biết về các ngôi trong tiếng Anh qua bài viết sau.

Xem thêm:

Ngôi trong tiếng Anh là gì?

Ngôi trong tiếng Anh ( hay còn gọi là đại từ nhân xưng ) là những đại từ dùng để chỉ, đại diện thay mặt hay thay thế sửa chữa cho một danh từ chỉ người / vật khi ta không muốn đề cập trực tiếp hoặc lặp lại danh từ ấy .Dưới đây là bảng những ngôi trong tiếng Anh và cách sử dụng mà bạn nên thuộc lòng để thiết kế xây dựng nền tảng tiếng Anh vững chãi hơn .

STT

Ngôi

Nghĩa

Cách phân biệt

Tiếng Anh

1 Ngôi thứ nhất số ít Tôi, tớ, mình, … Dùng để đại diện thay mặt cho bản thân, chủ thể người đang nói I
2 Ngôi thứ nhất số nhiều Chúng tôi, tất cả chúng ta, … We
3 Ngôi thứ hai Bạn, những bạn, anh, chị, … Dùng để chỉ người đối lập trong cuộc hội thoại . You
4 Ngôi thứ ba số ít Anh ấy, cô ấy, nó, … Dùng để chỉ người, sự vật được nhắc đến . He, she, it
5 Ngôi thứ ba số nhiều Họ, bọn họ, bọn chúng, … They

Cách chia các ngôi trong tiếng Anh

Đối với người mới khởi đầu học tiếng Anh thì việc chia những ngôi trong tiếng Anh như thế nào cũng cũng thường khiến bạn nhầm lẫn. Theo dõi những quy tắc sau để việc luyện nói và thực hành thực tế của bạn trở nên thuận tiện hơn nhé .Động từ đi với những ngôi :

 • Động từ “ to be ” ở hiện tại đơn

Ngôi thứ nhất : I + am ( I’m )Ngôi thứ hai và ngôi thứ ba số nhiều : You / We / They + areNgôi thứ ba số ít : He / She / It + is

 • Động từ thường thì hiện tại đơn

Ngôi thứ nhất, thứ hai, thứ ba số nhiều : I / You / We / They + VNgôi thứ ba số ít : He / She / It + V ( s / es )Các ngôi trong tiếng Anh là kiến thức cơ bản bạn cần nắm rõ

Cách sử dụng

Các ngôi trong tiếng Anh được dùng như thế nào ? Dưới đây là bài học kinh nghiệm mà bạn không nên bỏ lỡ .

Ngôi thứ nhất: (I, We) dùng để chỉ chủ thể người nói

Ví dụ :

 • I am Mai ( Tôi là Mai ). Khi đó, “ I ” là ngôi thứ nhất, tức là người đang nói tôi là Mai .
 • We are students ( Chúng tôi là sinh viên ). Khi đó, “ We ” là ngôi thứ nhất, tức là người đang nói chúng tôi là sinh viên .

Ngôi thứ hai: (You) dùng để chỉ người đang nói đến

Ví dụ :

 • How are you ?
 • What are you doing ?

Ngôi thứ ba: (He, She, It, They) chỉ người, sự vật được nhắc đến.

Trong đó :He, She, It là ngôi thứ ba số ít .They là ngôi thứ ba số nhiềuVí dụ :

 • It is raining
 • They are always on good

Hướng dẫn đổi ngôi tiếng Anh trong câu trực tiếp và gián tiếp

Trong quy trình làm bài tập với dạng câu trực tiếp chuyển sang câu gián tiếp bạn cần quan tâm về quy tắc đổi ngôi :

 • Ngôi thứ nhất trong tiếng Anh sẽ đổi thành ngôi thứ ba .
 • Ngôi thứ hai sẽ đổi khác theo ngôi của tân ngữ trong mệnh đề 1 .
 • Ngôi thứ ba giữ nguyên .

Với quy tắc này, bạn hoàn toàn có thể nhớ thuận tiện với thần chú :“ Tôi ” sẽ được đổi thành “ người nói ”“ Bạn sẽ được đổi thành “ người nghe ”Tức là, từ “ tôi ” để chỉ những đại từ mà khi dịch sang tiếng Việt sẽ gồm có từ tôi trong đó như I ( tôi ), my ( của tôi ), me ( tôi – tân ngữ ). Còn từ “ bạn ” được dùng để chỉ những đại từ có chữ bạn khi dịch sang tiếng Việt như you ( bạn ), your ( của bạn ), you ( bạn – tân ngữ ) .Ex :Câu trực tiếp : My sister said to me “ I will not give you this car ” .Câu gián tiếp : My sister said to me she wouldn’t give me this car .Trong trường hợp này, người nói là “ I ”, “ my brother ” nhưng tất cả chúng ta không hề giữ nguyên “ I ” được mà phải đổi ngôi “ my sister ” thành “ she ”. Người nghe là “ you ” trong câu chỉ người nói nên khi đổi ngôi sẽ thành “ me ” .Trên đây là nội dung về những ngôi trong tiếng Anh. Bạn hãy nắm vững kiến thức và kỹ năng về điểm ngữ pháp quan trọng này để có nền tảng tiếng Anh vững chãi. Sau đó hãy rèn luyện qua những bài tập sau để ghi nhớ lâu hơn .

Một số bài tập về các ngôi trong tiếng Anh

Bài 1: Bài tập về “to be” (is/am/are)

STT

Bài tập

Đáp án

1 It … … … … … … … … … cold today . is
2 I … … … … … … … … … at home now . am
3 They … … … … … … … … … Korean . are
4 There … … … … … … … … … a pen on the desk . is
5 My name … … … … … … … … … Nikita . is
6 We … … … … … … … … … from Ukraine . are
7 That … … … … … … … … … right . is
8 I … … … … … … … … … OK, thanks . am
9 Clara and Steve … … … … … … … … … married . are
10 She … … … … … … … … … an English teacher . is
11 This book … … … … … … … … … mine . is
12 Jane and Peter … … … … … … … … … married . are
13 My brother … … … … … … … … … here at the moment . is
14 Many people … … … … … … … … … in the ngân hàng . are
15 We … … … … … … … … … in England . are
16 It … … … … … … … … … Monday today . is
17 I … … … … … … … … … a hairdresser . am
18 My name … … … … … … … … … Alexander . is
19 There … … … … … … … … … many people in this class . are
20 … … … … … Ane and Alice sisters ? Are
21 … … … … … … … … … this car yours ? Is
22 … … … … … … … … … I in your way ? Am
23 … … … … … … … … … you twenty-five years old ? Are
24 … … … … … … … … … the Smiths divorced ? Are
25 … … … … … … … … … this your new bicycle ? Is
26 I … … … … … … … … … a student . am
27 The teachers … … … … … … … … … in the room . are
28 The cat … … … … … … … … … on the table . is

29

The dog … … … … … … … … … under the table . is
30 This book … … … … … … … … … cheap . is

Bài 2: Điền đại từ nhân xưng phù hợp vào chỗ trống

STT

Bài tập

Đáp án

1 … … asked Mr. Simon, my science teacher, what glass was and … … said that … … … … is a liquid . I – he – it
2 Hi Dana ! Are … … still coming shopping with us tomorrow ? you
3 My mum studied history at university. … … says … … was a really interesting course . She – it
4 Scientists are working hard to find cures for lots of diseases, but … … haven’t found a cure for the common cold yet . they
5 Adam, do … … think … … should all bring some food with us to your party ? you – we
6 Dad, do … … know if … … sell computer games in the market ? you – they

Bài 3: Điền đại từ nhân xưng phù hợp vào chỗ trống

STT

Bài tập

Đáp án

1 Alice asked me about that book. Did you give … … to … … . it – her
2 I met Bill today, he went out with … … girlfriend . his
3 Why does the teacher always give our class many tests ? She hates … … or something ? us
4 They paid Michael Bay a lot of money to make this film. They must like … … very much . him
5 I haven’t seen Adam and Ally for ages. Have you met … … recently ? them
6 I have two brothers and one sister ; … … sister is a student . my
7 This is where we live. Here is … … house . our
8 Thos e aren’t my brothers ’ dogs. … … dogs are big, not small . their
9 What’s … … name ? – I’m Alan . your
10 My son told … … that I need to stop smoking . me

Bài 4: Lựa chọn đại từ nhân xưng chủ ngữ/ tân ngữ phù hợp

STT

Bài tập

Đáp án

1 ( We / us ) all went with ( them / they ) . We – them
2 They know all about my friends and ( I / me ) . me
3 His mother and ( he / him ) came last night . he
4 There are some letters for you and ( me / I ) . me
5 What would you do if you were ( he / him ) him

Bài 5: Chọn từ, cụm từ hoặc mệnh đề (A, B, C hoặc D) thích hợp vào chỗ trống

STT

Bài tập

Lựa chọn

Đáp án

1

William considered …. lucky when he bought an affordable apartment . A / himB / heC / himselfD / his C

2

David’s favourite sport is football ; … is đánh tennis . A / myB / meC / mineD / I C

3

Helen does better on tests, but I write better papers than …. As a result, she usually gets about the same grades as … A. her / meB. her / IC. she / ID. she / me A

4

It was … who ended up as finalists in the competition . A / me and herB / she and IC / myself and herselfD / me and she B

5

The Isrealis believe that … country will always be subject to attack . A / theyB / itsC / itD / their D

6

… mother wants … to become a teacher . A. Me / meB. My / myC. My / meD. Me / my C

7

The whole time we were growing up, teachers always seemed to like … better than … . A. her / meB. she / meC. her / ID. she / I A

8

… and … always get into arguments about politics . A. He / meB. His / IC. His / meD. He / I D

9

I think it would be a good idea for … to go away for a long weekend without the baby . A / me and DorothyB / Dorothy and IC / I and DorothyD / Dorothy and me D

Tiết lộ lý do tại sao bạn nên học tiếng Anh với YOLA

Có quá nhiều kiến thức và kỹ năng cần phải học hỏi mỗi ngày và bạn không biết phải khởi đầu từ đâu ? Làm sao để cải tổ năng lực tiếng Anh nhanh gọn và hiệu suất cao nhất ? Đây yếu tố mà bất kể người học tiếng Anh nào khi tìm đến YOLA đều đang gặp phải .Tuy nhiên, bạn không cần phải quá lo ngại vì TT Anh ngữ YOLA chính là giải pháp cho bạn. Khi gia nhập ngôi nhà chung tại đây, bạn sẽ tìm kiếm được cho mình thời cơ để tò mò sức mạnh của bản thân .Trung tâm Anh ngữ YOLA hiện đang chiếm hữu những giáo viên có kinh nghiệm tay nghề giảng dạy phong phú và đa dạng và sâu xa. Họ không chỉ là người truyền đạt kỹ năng và kiến thức mà còn san sẻ kinh nghiệm tay nghề học ngoại ngữ của bản thân đến những học viên .Giáo viên YOLA luôn tận tâm vì sự tiến bộ của từng học viênĐặc biệt, chúng tôi cố gắng nỗ lực chớp lấy được điểm mạnh cũng như điểm yếu của học viên Việt để nghiên cứu và điều tra và đưa ra giáo trình tối ưu. Điều đó giúp nâng cao kỹ năng và kiến thức của bạn chỉ sau thời hạn ngắn. Thêm nữa, YOLA cũng giúp bạn củng cố những kiến thức và kỹ năng về xã hội, năng lực tư duy, … Nhờ vậy, bạn không những cải tổ năng lực ngôn từ mà còn có thêm những kiến thức và kỹ năng mềm để ứng dụng vào đời sống .

Bên cạnh đó, môi trường học tập năng động cũng là yếu tố quan trọng giúp bạn có thêm động lực học tiếng Anh. Tại YOLA, bạn sẽ được trải nghiệm môi trường học mà cả giảng viên lẫn học viên đều hăng say học tập với tinh thần thoải mái nhất.

Đến với trung tâm Anh ngữ YOLA, các ngôi trong tiếng Anh sẽ không còn là vấn đề quá khó khăn với bạn nữa. Trải nghiệm những khóa học của YOLA để nâng tầm tiếng Anh và thực hiện ước mơ của mình ngay thôi bạn nhé.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *