Phân biệt ngoại động từ và nội động từ trong tiếng Anh đầy đủ nhất – Tiếng Anh Free

Phân biệt ngoại động từ và nội động từ trong tiếng Anh đầy đủ nhất – Tiếng Anh Free

Để phân biệt ngoại động từ và nội động từ tiếng Anh, chúng ta phải dựa vào rất nhiều yếu tố khác nhau sau động từ ấy. Để sử dụng thành thạo ngữ pháp tiếng Anh, bạn cần hiểu bản chất và cách phân biệt nội động từ, ngoại động từ. Cùng Tiếng Anh Free tìm hiểu chi tiết về Nội động từ và Ngoại động từ trong bài viết dưới đây nhé!

Xem thêm: Động từ thêm s

Định nghĩa về nội động từ và ngoại động từ

Nội động từ trong tiếng Anh là gì?

Nội động từ (Intransitive Verbs) là những động từ không cần có thêm bổ ngữ trực tiếp đi kèm theo sau nhưng vẫn diễn tả đủ ý nghĩa của câu. 

Nội động từ diễn đạt hành vi nội tại của người viết hay người nói – những chủ thể thực thi hành vi. Hành động này không ảnh hưởng tác động trực tiếp đến bất kỳ đối tượng người dùng nào .
Các nội động từ tiếng Anh không hề chuyển sang bị động .
Nội động từ thường là những động từ miêu tả hành vi như go, arrive, die, lie, sleep, …

Ví dụ:

  • She laughed .
  • Baby cried .
  • The children went to the zoo yesterday .
  • Tom walked to the park .

Ngoại động từ và nội động từ

Ngoại động từ trong tiếng Anh là gì?

Ngoại động từ thể hiện hành động tác động trực tiếp lên người hoặc vật khác, nó luôn được theo sau bởi một tân ngữ. Nếu thiếu tân ngữ, câu sẽ không hoàn chỉnh.

Tân ngữ là gì? – Tìm hiểu thêm về tân ngữ trong tiếng Anh đầy đủ nhất:

  • Tân ngữ trong tiếng Anh

Một số ngoại động từ : buy, make, give, send, …

 Ví dụ:

My mother bought a new motorbike .

 Mẹ tôi mua một chiếc xe máy. => “My mother” là chủ thể của hành động “bought”, sau ngoại động từ “bought” là đối tượng bị tác động đến “motorbike” (mua cái gì – mua xe máy)

Ngoại động từ đơn

Ngoại động từ đơn là những động từ mà chỉ cần 1 tân ngữ theo sau nó để tạo thành một câu có nghĩa .
Ví dụ :
– She wants to eat an orange
( Cô ấy muốn ăn một quả cam )
Ở trường hợp này, “ eat ” là ngoại động từ đơn, “ an orange ” là tân ngữ .
– Lan brings a big cake
( Lan mang theo 1 chiếc bánh kem khủng lồ )
Tương tự, “ brings ” là ngoại động từ đơn, “ a big cake ” là tân ngữ .

Ngoại động từ kép

Ngoại động từ kép là những động từ mà phải cần 2 tân ngữ mới hoàn toàn có thể tạo thành một câu có nghĩa :

  • Tân ngữ trực tiếp : bị tác động ảnh hưởng trực tiếp bởi động từ trong câu
  • Tân ngữ gián tiếp : có vai trò bổ xung ý nghĩa cho động từ trong câu

Ví dụ về ngoại động từ kép với 2 tân ngữ trong tiếng Anh :

Ngoại động từ Ví dụ
give Justin gave me a brunch of flowers for my birthday .
buy Could you buy me some food ?
pass Peter passes his friend a glass of lemon .
make Will you make us some bread ?
sell My father was trying to sell my mom a new car .
take Jane takes Maria some presents and flowers .
show Show him your vacation photos .
offer The factory has offered him a work .
leave Leave him a notice and He’ll get back to you .
wish My family wishes us all the best for the future .
lend Could you lend her USD 500 ?
cost Bentley’s mistakes cost him her job .

Ngữ pháp transitive và intransitive verbs (ngoại động từ & nội động từ)

Ngoại động từ và nội động từ

( Ngoại động từ và nội động từ )

  •  Intransitive Verbs: 

Cấu trúc:

Subject + Verb

VD : She sat here, but nobody came .
=> Chủ từ của mệnh đề chính “ She ” thực thi hành vi “ sat ”
=> Chủ từ của mệnh đề phụ “ nobody ” thực thi hành vi “ came ” .

  • Transitive Verbs: 

Cấu trúc:  

Subject + Verb + Object

VD : My brother bought a new car .
Bố của tôi mua một chiếc xe xe hơi .
“ My brother ” là chủ thể của hành vi “ bought ”, sau ngoại động từ “ bought ” là đối tượng người dùng bị tác động ảnh hưởng đến “ a new car ” ( mua cái gì – mua xe xe hơi mới )

Phân biệt giữa nội động từ và ngoại động từ

Ngoại động từ Nội động từ
Linda opened the door. ( Linda Open )
The driver stopped the car. ( Tài xế dừng xe xe hơi lại ) .
My sister rings the bells. ( Em gái tôi rung chuông ) .
The children broke the glasses. ( Bọn trẻ làm vỡ cốc ) .
She started her work at 9 am. ( Cô ấy khởi đầu việc làm lúc 9 giờ sáng ) .
My brother lit the candle. ( Anh trai tôi đốt nến ) .
We grow vegetable in the garden. ( Chúng tôi trồng rau trong vườn ) .
Lily boiled the water for the noodle. ( Lily đun sôi nước để nấu mỳ ) .

The door opened. (Cửa mở).

The car stopped. ( Xe xe hơi dừng lại ) .
The bell rings. ( Chuông reo ) .
The glasses broke. ( Bát bị vỡ ) .
Her lecture started at 9 am. ( Bài giảng của cô ta khởi đầu lúc 9 h sáng ) .
The candle lit quickly. ( Nến cháy nhanh ) .
Vegetable grow in our garden. ( Rau trồng ở trong vườn ) .
Water boils at 100 degree. ( Nước sôi ở 100 độ C ) .

Trường hợp đặc biệt: Một động từ có thể vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

Động từ Ngoại động từ ( Transitive ) Nội động từ ( Intransitive )
move Could you move your bicycle please ? The plants were moving in the breeze .
start Trung was found the reason of starting the problem The game starts at 10 o’clock .
change His parent hasn’t changed him . My hometown has changed greatly in the last year
close Close the window ; It’s too cold in here Shops on the street close at 6.30 p. m .
open Open the present ; I have got a surprise for you The stadium opens at 9 am .
stop Billy tried to stop smoking When the rain stopped, they went to the cinema
do Has she done her homework ? My son is doing well at school .
set Katy set a wardrobe beside the bed . The sun was setting .
run Micheal usually runs his school The flowers ran over the mountain .
live His dog lived till he was 8 Jenifer was living a life abroad .
wash Have your children washed their face ? She washed, got dressed, and went out .
write Write down your information . My son can read or write .

Bài tập về transitive and intransitive verbs có đáp án

Nội động từ và ngoại động từ trong tiếng Anh

Các bạn hãy cùng Step Up rèn luyện thêm những bài tập dưới đây để có thể hiểu rõ được về nội động từ và ngoại động từ nhé:

Điền các từ sau vào chỗ trống trong bảng:

sleep, answer, park, give, read, buy, happen, move, arrive, live, shake, rise, ring, tell, explain, win, burn, drop, occur, exist .

Ngoại động từ Nội động từ Cả hai

Đáp án:

Ngoại động từ Nội động từ Cả hai
give
answer
buy
tell
park
explain
read
arrive
live
happen
occur
rise
exist
sleep
ring
burn
drop
shake
move
win

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc nội động từ và ngoại động từ trong tiếng Anh. Cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh là một phần kiến thức quan trọng trong cả viết luận và giao tiếp. Các bạn hãy rèn luyện để củng cố thêm khả năng tiếng Anh của mình nhé.

Ngoài ra, để có một cách học tốt tiếng Anh cũng như cải thiện đều các kỹ năng của bản thân, thì bên cạnh việc học các cấu trúc ngữ pháp, kỹ năng giao tiếp và từ vựng là không thể thiếu. Nạp 1500 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất trong 30 ngày với sách Hack não 1500 từ vựng tiếng Anh của Step Up. Cuốn sách bao gồm phương pháp truyện chêm, âm thanh tương tự giúp bạn có thể tự tin nghe hiểu 80% các cuộc hội thoại và tự tin giao tiếp với người bản ngữ.

Step Up chúc bạn học tập tốt và sớm thành công nhé!

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *