Biên Bản Nghiệm Thu Hợp Đồng Tiếng Anh Là Gì Vậy Các Anh Chị?

Biên Bản Nghiệm Thu Hợp Đồng Tiếng Anh Là Gì Vậy Các Anh Chị?

Biên bản nghiệm thu tiếng Anh là gì? Để có thể dịch chính xác nhóm chữ này chúng ta phải biết nghĩa có chúng là gì, mục đích của nó là gì, từ đó đưa ra cụm từ tiếng Anh của nó. Có thể dùng acceptance certificate, minutes of acceptance hoặc acceptance protocol hoặc acceptance record. Như vậy chúng ta dùng từ nào mới chính xác. Chúng ta đi vào tìm hiểu.

Bạn đang xem: Nghiệm thu hợp đồng tiếng anh là gì

*

Định nghĩa biên bản nghiệm thu là gì?

Chúng ta cần biết định nghĩa biên bản nghiệm thu là gì, trước khi chuyển ngữ Biên bản nghiệm thu sang tiếng Anh .

Định nghĩa: Biên bản nghiệm thu là viết tắt của biên bản nghiệm thu công trình là biên bản lập ra để thẩm định hoặc đi kiểm tra chất lượng công trình hay hạng mục nào đó có đúng tiêu chuẩn hoặc đưa vào thực tế hoạt động hay sử dụng hay không. Nếu chất lượng không đạt thì sẽ được ghi nhận trong biên bản và phần chưa đạt sẽ được thi công lại hay sửa chữa lại đến khi đạt yêu cầu. Khi nào tất cả hạng mục được kiểm tra đúng chất lượng thực tế thì biên bản nghiệm thu sẽ được ký kết và phục vụ cho hồ sơ thanh toán.

Biên bản nghiệm thu tiếng Anh là gì?

Ở Nước Ta, thường dùng thuật ngữ minutes of acceptance hoặc acceptance certificate. Ở những nước châu Âu có khi dùng acceptance protocol hoặc delivery and acceptance protocol hoặc acceptance record .

Ví dụ về Biên bản nghiệm thu bằng tiếng Anh

1 / Thời Gian thực hiện dịch vụ sẽ được tính khi Bên Cung Cấp Dịch Vụ đã triển khai xong việc xây đắp dán decal đạt nhu yếu kỹ thuật và sẽ được đề cập đơn cử trong Biên Bản Nghiệm Thu. Thời Gian thực hiện dịch vụ sẽ không gồm có những ngày xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng ( như được định nghĩa dưới đây ) và chưa gồm có những ngày đền bù khác phát sinh theo Phụ lục này .The duration of service provision will be calculated when the Service Provider has completed the installation of decal stickers meeting the technical requirements and will be specified in the Acceptance Record. The duration of service provision will not include the date of the Force Majeure Event ( as defined below ) and exclude other make-up days arising in accordance with this Annex .

2/ Biên Bản Nghiệm Thu sẽ được lập và ký bởi Bên Khách hàng và Bên Cung Cấp Dịch Vụ để xác nhận mẫu thông tin đã được thi công phù hợp Phụ lục Hợp Đồng này.

Xem thêm: Phần Mềm Đào Eth Ereum – Cách Đào Eth Hiệu Quả Nhất 2021

The Acceptance Record will be made and signed by the Customer and the Service Provider to confirm that the information has been constructed in accordance with this Annex.

3 / Mỗi Bên có nghĩa vụ và trách nhiệm cử người đại diện thay mặt thay mặt đại diện mỗi Bên tham gia vào việc xác nhận nội dung, phong cách thiết kế, nghiệm thu việc làm in ấn kiến thiết và chuyển giao mẫu sản phẩm đưa vào thực thi thực thi dịch vụ .Each Party is responsible for sending a representative to represent each Party to confirm the content, design, acceptance of the printing and deliver the products to implement the service .4 / Số tiền thực tiễn mà Bên A phải giao dịch thanh toán cho Bên B địa thế căn cứ vào Biên bản nghiệm thu trong thực tiễn được những Bên thống nhất phê duyệt, theo pháp luật tại Điều xxxx Hợp đồng này .

The actual amount to be paid by Party A for Party B is based on the actual Minutes of Acceptance approved by the Parties, as per the regulation in Article xxxx of this Contract.

Xem thêm: Kế Toán Kho Tiếng Anh Là Gì, Tìm Hiểu Các Vị Trí Kế Toán Liên Quan

5 / Đợt 4 : Trong vòng 05 ngày kể từ ngày hai bên phê duyệt Biên bản nghiệm thu hoàn thành xong khu công trình để đưa vào sử dụng thì Bên A sẽ giao dịch thanh toán cho Bên B số tiền còn lại của hợp đồng và giá trị phát sinh ( nếu có )4 th installment : Within 05 days since two Parties approve the Minutes of Acceptance of the completed works for putting into operation, Party A will make payment for Party B with the remained amount of the contract and the arisen value ( if any )Như vậy Biên bản nghiệm thu tiếng Anh là gì ? đã được định nghĩa, đưa ra bản dịch tiếng Anh của biên bản nghiệm thu và có những ví dụ chứng tỏ. Nếu bạn có vướng mắc hay góp ý, vui mắt gởi góp phần qua comments bên dưới.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.