ngày càng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

ngày càng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đúng vậy, tình trạng của chúng ta có thể ngày càng tệ hơn.

In fact, we could then go from bad to worse .

jw2019

Tên lửa SLS cũng được nâng cấp theo thời gian với các phiên bản ngày càng mạnh hơn.

The SLS launch vehicle is to be upgraded over time with more powerful versions.

WikiMatrix

Càng ngày càng có nhiều cảnh sát.

Every day there are more and more cops.

QED

Anh sẽ ngày càng run sợ khi tiến vào trái tim của Nền cộng Hòa.

You have struck fear into the very heart of the Republic .

OpenSubtitles2018. v3

Và nó ngày càng nhanh đấy!

Yeah, and its gaining fast!

OpenSubtitles2018. v3

Sự phạm pháp càng ngày càng gia tăng.

Delinquency is increasing.

jw2019

Con ngày càng nặng đấy.

Oh, you’re getting heavy.

OpenSubtitles2018. v3

Chị thì ngày càng xấu đi, còn anh ta ngày càng bảnh. Thật là không công bằng.

I get worse-looking and he gets better-looking, and it’s so fucking unfair.

OpenSubtitles2018. v3

Thiên tai dường như xuất hiện ngày càng nhiều trên tin tức.

DISASTERS seem to be very much in the news.

jw2019

Tộc người chúng ta càng ngày càng thưa thớt.

We have fewer and fewer tribesmen.

OpenSubtitles2018. v3

Con người ngày càng đòi hỏi nhiều hơn .

People asking for more .

EVBNews

Bạn có thể ngạc nhiên khi thấy con ngày càng thích làm việc nhà.

You might be surprised at how enthusiastic he or she becomes about handling chores.

jw2019

Danh sách các bệnh như thế càng ngày càng dài.

Actually, the list of such diseases is growing.

jw2019

Các bác sĩ bên đấy đã cắt bỏ một khúc ruột nhưng cơn đau ngày càng tệ hơn.

Chinese surgeons cut out a foot of bowel, but the pain is worse now than it was before.

OpenSubtitles2018. v3

Tiểu Hội Đồng càng ngày càng nhỏ dần.

The Small Council grows smaller and smaller.

OpenSubtitles2018. v3

Họ cũng sợ cô độc, buồn rầu và sức khỏe ngày càng suy yếu.

They also fear isolation, unhappiness, and diminishing health.

jw2019

Người bệnh ngày càng nhiều

More fall sick every day .

QED

ngày càng có thêm nhiều người như thế.

And there’s more and more people on the way.

QED

Làm thế, bạn cũng sẽ ngày càng yêu thích công việc rao giảng trọn thời gian.

You too will learn to love the full-time preaching work more each day.

jw2019

ngày càng cũ đi.

This is getting old.

OpenSubtitles2018. v3

Thế giới đang ngày càng nhỏ hơn, triều đại này ngày càng tuyệt hơn

The world is becoming smaller, the empire is becoming greater.

OpenSubtitles2018. v3

Sawyer sẽ ngày càng gây gỗ nhiều hơn.

Sawyer will get in more fights.

OpenSubtitles2018. v3

Damon bảo rằng sức khỏe bà ấy ngày càng tệ hơn.

Damon said that she’s getting worse.

OpenSubtitles2018. v3

Người tị nạn đến ngày càng nhiều

More and more arrived

jw2019

Họ đang già, và họ ngày càng già và già hơn.

They’re older, and they’re getting older and older.

QED

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *