myself tiếng Anh là gì?

myself tiếng Anh là gì?
myself tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng myself trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ myself tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm myself tiếng Anh
myself
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ myself

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: myself tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

myself tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ myself trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ myself tiếng Anh nghĩa là gì.

myself /mai’self/

* đại từ phản thân
– tự tôi
=I wash myself+ tự tôi tắm rửa lấy
– chính tôi
=I myself said so+ chính tôi nói như thế
!I am not myself
– tôi không được khoẻ; tôi thấy trong người khó chịu
!by myself
– một mình tôi, mình tôi
=I can do it by myself+ tôi có thể làm được cái đó một mình

Thuật ngữ liên quan tới myself

Tóm lại nội dung ý nghĩa của myself trong tiếng Anh

myself có nghĩa là: myself /mai’self/* đại từ phản thân- tự tôi=I wash myself+ tự tôi tắm rửa lấy- chính tôi=I myself said so+ chính tôi nói như thế!I am not myself- tôi không được khoẻ; tôi thấy trong người khó chịu!by myself- một mình tôi, mình tôi=I can do it by myself+ tôi có thể làm được cái đó một mình

Đây là cách dùng myself tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ myself tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

myself /mai’self/* đại từ phản thân- tự tôi=I wash myself+ tự tôi tắm rửa lấy- chính tôi=I myself said so+ chính tôi nói như thế!I am not myself- tôi không được khoẻ tiếng Anh là gì?
tôi thấy trong người khó chịu!by myself- một mình tôi tiếng Anh là gì?
mình tôi=I can do it by myself+ tôi có thể làm được cái đó một mình

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.