minister tiếng Anh là gì?

minister tiếng Anh là gì?
minister tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng minister trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ minister tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm minister tiếng Anh
minister
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ minister

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: minister tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

minister tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ minister trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ minister tiếng Anh nghĩa là gì.

minister /’ministə/

* danh từ
– bộ trưởng
!Minister for (of) Foreign Affrais; Foreign Minister
– bộ trưởng bộ ngoại giao, ngoại trưởng
!the Council of Ministers
– hội đồng bộ trưởng
– (ngoại giao) công sứ
=minister plenipotentiary+ công sứ toàn quyền
– người thừa hành, người trợ thủ, tay sai
– (tôn giáo) mục sư
!Minister of State
– Quốc vụ khanh; bộ trưởng không bộ
!the Prime Minister
– Thủ tướng

* động từ
– (+ to) giúp vào, giúp đỡ; chăm sóc
=to minister to the wants os a sick man+ chăm sóc chu đáo một người ốm
– (tôn giáo) làm mục sư
– (từ cổ,nghĩa cổ) cung cấp, cấp

Xem thêm: Get on là gì

Thuật ngữ liên quan tới minister

Tóm lại nội dung ý nghĩa của minister trong tiếng Anh

minister có nghĩa là: minister /’ministə/* danh từ- bộ trưởng!Minister for (of) Foreign Affrais; Foreign Minister- bộ trưởng bộ ngoại giao, ngoại trưởng!the Council of Ministers- hội đồng bộ trưởng- (ngoại giao) công sứ=minister plenipotentiary+ công sứ toàn quyền- người thừa hành, người trợ thủ, tay sai- (tôn giáo) mục sư!Minister of State- Quốc vụ khanh; bộ trưởng không bộ!the Prime Minister- Thủ tướng* động từ- (+ to) giúp vào, giúp đỡ; chăm sóc=to minister to the wants os a sick man+ chăm sóc chu đáo một người ốm- (tôn giáo) làm mục sư- (từ cổ,nghĩa cổ) cung cấp, cấp

Đây là cách dùng minister tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ minister tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

minister /’ministə/* danh từ- bộ trưởng!Minister for (of) Foreign Affrais tiếng Anh là gì?
Foreign Minister- bộ trưởng bộ ngoại giao tiếng Anh là gì?
ngoại trưởng!the Council of Ministers- hội đồng bộ trưởng- (ngoại giao) công sứ=minister plenipotentiary+ công sứ toàn quyền- người thừa hành tiếng Anh là gì?
người trợ thủ tiếng Anh là gì?
tay sai- (tôn giáo) mục sư!Minister of State- Quốc vụ khanh tiếng Anh là gì?
bộ trưởng không bộ!the Prime Minister- Thủ tướng* động từ- (+ to) giúp vào tiếng Anh là gì?
giúp đỡ tiếng Anh là gì?
chăm sóc=to minister to the wants os a sick man+ chăm sóc chu đáo một người ốm- (tôn giáo) làm mục sư- (từ cổ tiếng Anh là gì?
nghĩa cổ) cung cấp tiếng Anh là gì?
cấp

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.