Merger Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Merger Trong Tiếng Việt

Merger Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Nghĩa Của Từ Merger Trong Tiếng Việt
Sáp nhập (tiếng Anh: Merger) có thể hiểu là việc kết hợp hai hoặc nhiều công ty theo đó tài sản và công nợ của công ty bị sáp nhập sẽ chuyển về cho công ty sáp nhập.

Bạn đang xem:

*

Sáp nhập (Merger)

Định nghĩaSáp nhập ( tiếng Anh : Merger ) hoàn toàn có thể hiểu là việc phối hợp hai hoặc nhiều công ty theo đó gia tài và nợ công của công ty bị sáp nhập sẽ chuyển về cho công ty sáp nhập. Bạn đang xem : Merger Là Gì ? Định Nghĩa

Sáp nhậptrong tiếng anh là Merger. Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

(Theo Điều 195, Luật Doanh nghiệp 2014)

Thuật ngữ liên quanThuật ngữ tương quan

Sáp nhập và mua lại(trong tiếng anh là Mergers and Acquisitions, viết tắt: M&A) là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả sự hợp nhất các công ty hoặc tài sản thông qua các loại giao dịch tài chính, bao gồm sáp nhập, mua lại, hợp nhất, chào mua, mua lại doanh nghiệp

(Theo Investopedia, Mergers and Acquisitions – M&A)

Thủ tục sáp nhập

Thủ tục sáp nhập

Thủ tục sáp nhập công ty được pháp luật trong Điều 195, Luật Doanh nghiệp năm trước như sau :a ) Các công ty tương quan chuẩn bị sẵn sàng hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có những nội dung đa phần về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập ; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập ; thủ tục và điều kiện kèm theo sáp nhập ; giải pháp sử dụng lao động ; phương pháp, thủ tục, thời hạn và điều kiện kèm theo quy đổi gia tài, quy đổi phần vốn góp, CP, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, CP, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập ; thời hạn triển khai sáp nhập ;b ) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc những cổ đông của những công ty tương quan trải qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và thực thi ĐK doanh nghiệp công ty nhận sáp nhập theo qui định của Luật này. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến toàn bộ những chủ nợ và thông tin cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày trải qua ;

c) Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.

Xem thêm: Canh Xương Heo Nấu Canh Gì Ngon, 15 Cách Làm, Nấu Canh Xuong Heo Đơn Giản Tại Nhà

Các trường hợp đặc biệtCác trường hợp đặc biệt quan trọng

– Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

Xem thêm:

– Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp Luật cạnh tranh có quy định khác.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.