Tổng hợp các mệnh đề trong tiếng Anh đầy đủ nhất – Tiếng Anh Free

Tổng hợp các mệnh đề trong tiếng Anh đầy đủ nhất – Tiếng Anh Free

Các mệnh đề trong tiếng Anh được coi là một trong những chủ điểm ngữ pháp quan trọng. Đây là dạng xuất hiện khá nhiều trong các dạng bài thi, bài kiểm tra tiếng Anh. Vậy mệnh đề trong tiếng Anh là gì? Có những loại mệnh đề nào?,… Hãy cùng Tiếng Anh Free tìm hiểu một cách chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Xem thêm:

Mệnh đề trong tiếng Anh là gì ?

Mệnh đề trong tiếng Anh được gọi là 1 nhóm các từ chứa chủ từ và 1 động từ đã được chia. Thế nhưng, không phải bao giờ cũng sẽ được coi là 1 câu có cấu trúc ngữ pháp đầy đủ. Các mệnh đề trong tiếng Anh có thể là 1 mệnh đề độc lập (hay được gọi là mệnh đề chính) hoặc mệnh đề phụ thuộc (được gọi là mệnh đề phụ).

Ví dụ :

 • When we lived in that city, we always went to restaurant .

Khi chúng tôi sống ở thành phố đó, chúng tôi luôn luôn đi tới nhà hàng quán ăn .
Ở câu trên có 2 mệnh đề : mệnh đề được in đậm là mệnh đề chính, mệnh đề còn lại là mệnh đề phụ .

 • I will agree your idea because i like it .

Tôi sẽ chấp thuận đồng ý với ý tưởng sáng tạo của bạn, chính bới tôi thích nó .
Ở câu trên có 2 mệnh đề : mệnh đề được in đậm là mệnh đề chính, mệnh đề còn lại là mệnh đề phụ .

Các mệnh đề trong tiếng Anh

Dưới đây là những mệnh đề trong tiếng Anh thường gặp nhất :

 • Mệnh đề độc lập
 • Mệnh đề nhờ vào

Các loại mệnh đề trong tiếng Anh đều sẽ có những đặc thù riêng không liên quan gì đến nhau và khác nhau, đồng thời mỗi mệnh đề còn gồm có những loại mệnh đề khác nữa. Để hoàn toàn có thể hiểu rõ hơn về kỹ năng và kiến thức dành cho từng loại mệnh đề trong tiếng Anh, cùng chúng mình mày mò cụ thể ngay sau đây :

các loại mệnh đề trong tiếng Anh

Các loại mệnh đề trong tiếng Anh

1. Mệnh đề độc lập trong tiếng Anh

Mệnh đề độc lập ( hay còn được gọi : Independent Clauses ), là 1 cụm gồm có cả chủ ngữ và vị ngữ. Mệnh đề này hoàn toàn có thể đứng độc lập giống như 1 câu đơn thuần hay 1 phần của câu đa mệnh đề. Những liên từ như : or, nor, for, but, and hay yet thông thuwòng sẽ được sử dụng nhằm mục đích để link những vế bằng nhau như 2 mệnh đề độc lập. Hãy nhớ rằng, đứng trước chúng thường sẽ là dấu phẩy .
Ví dụ :

 • We will have a meeting in July, or in October we will hold a meeting .

Chúng ta sẽ có một cuộc họp vào tháng 7, hoặc vào tháng 10 tất cả chúng ta sẽ tổ chức triển khai một cuộc họp .

 • Today it rains heavily but I still go to school .

Hôm nay trời mưa to nhưng tôi vẫn đi học .

2. Mệnh đề nhờ vào trong tiếng Anh

Mệnh đề phụ thuộc vào ( hay còn được gọi : Dependent Clauses ), là 1 cụm gồm có cả chủ ngữ và động từ, tuy nhiên không hề đứng 1 mình giống như 1 câu đồng thời sẽ bị phụ thuộc vào về ngữ nghĩa .

A. Mệnh đề trạng ngữ

Đây là mệnh đề trong tiếng Anh thuộc loại mệnh đề phụ, thường mở màn với những liên từ phụ thuộc vào như : although, when, if, because, as if, until, … mệnh đề trạng ngữ sẽ vấn đáp so với những câu hỏi kiểu dạng : Tại sao ? Khi nào ? Làm sao ? Trong bất kể trường hợp / ngữ cảnh nào ?
Ví dụ :

 • I go out with my friends although it rains .

Tôi ra ngoài chơi với bạn của tôi mặc dầu trời mưa .

 • I will buy it because she likes it .

Tôi sẽ mua nó do tại cô ta thích nó .

 • I will call you when i come back home .

Tôi sẽ gọi cho bạn khi nào tôi quay trở về nhà .

Xem thêm:

B. Mệnh đề danh từ

Đối với mệnh đề danh từ thì sẽ mang tính năng tựa như 1 danh từ. Mệnh đề này hoàn toàn có thể đóng vai trò là 1 chủ từ, hoặc đối tượng người dùng bổ trợ ở 1 câu. Mệnh đề danh từ thường thì sẽ được khởi đầu với những từ : when, which, who, where, why, whether, that, how .
Ví dụ :

 • What i saw at the photos of quality was perfect. I really like it .

Những gì tôi thấy ở bức ảnh về chất lượng quá tuyệt vời. Tôi thực sự thích nó đấy .

 • Where i came this morning was a beautiful .

Nơi mà tôi đã đến vào sáng nay là một nơi tuyệt đẹp .

mệnh đề tiếng Anh

Mệnh đề tiếng Anh

C. Mệnh đề tương đối ( Mệnh đề tính ngữ )

Đây là một mệnh đề giống như 1 tính từ nhằm mục đích để bổ trợ ngữ nghĩa so với danh từ hoặc đại từ trước nó ( còn được gọi là tiền tố ). Mệnh đề tương đối này được mở màn với những đại từ tương đối : who, when, whose, where, whom, whoever, which, that, … đồng thời cũng là chủ thể của cả mệnh đề .
Ví dụ :

 • That is a restaurant that we came here last month .

Kia là nhà hàng quán ăn mà chúng tôi đã đến đó vào tháng trước .

 • In Da Nang my girlfriend met her ex-boyfriend that she hadn’t seen in months .

Tại Thành Phố Đà Nẵng, bạn gái tôi đã gặp lại người yêu cũ của cô ấy sau nhiều tháng không gặp .

Bài tập về những mệnh đề trong tiếng Anh có đáp án

Để ôn tập lại kiến thức lý thuyết về các loại mệnh đề trong tiếng Anh ở trên, hãy cùng Step Up thực hành một số mẫu câu dưới đây nhé.

1. It doesn’t matter ……. We rest or not.

A. If
B. When
C. That
D. Whether

2. …….. I can’t understand is …….. he wants to change his mind.

A. What / that

B. Which/what                       

C. What / why
D. That / that

3. …….. I was free that day.

A. It happened to
B. That happened
C. It that happened
D. It was happened that

4. He …… you’re not going abroad.

A. Surprised that
B. Is surprised whether
C. Is surprised that
D. Surprised at

5. I wonder how much …….. .

A. Cost the coat
B. Does the coat cost
C. The coat is cost
D. The coat costs

6. ……. I have will be yours soon or later.

A. No matter what
B. Wheather
C. Whatever
D. That

7. ……. in the news that the Viet Nam Minister will arrive in Hong Kong next Friday.

A. It says
B. It is said
C. It has said
D. He is said

8. ……. we go swimming every day ……. us a lot of good.

A. If / do
B. That / do
C. That / does
D. If / does

9. Is this ……. we met them yesterday?

A. Place
B. Where
C. Place in which
D. Place which

10. We all know the truth ……. there are water air and the sunlight there are living things.

A. Where
B. That wherever
C. That
D. Wherever

Đáp án:

 1. D
 2. A
 3. C
 4. C
 5. D
 6. C
 7. B
 8. C
 9. B
 10. B

Bài viết trên đây đã tổng hợp đầy đủ và chi tiết nhất kiến thức về các mệnh đề trong tiếng Anh. Hi vọng với những thông tin kiến thức mà chúng mình đã cung cấp sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về từ loại mệnh đề tiếng Anh và dễ dàng sử dụng trong văn viết hoặc giao tiếp hàng ngày. Đừng quên tìm hiểu và học tập các cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh để có cho mình một nền tảng ngữ pháp thật là chắc nhé.

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *