Lớp Phó Học Tập Tiếng Anh Là Gì, Lớp Trưởng, Lớp Phó,Sinh Hoạt Lớp,Chào Cờ

Lớp Phó Học Tập Tiếng Anh Là Gì, Lớp Trưởng, Lớp Phó,Sinh Hoạt Lớp,Chào Cờ
Khi tất cả chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường, chắc rằng rất quen thuộc với những chức vụ như Lớp trưởng, lớp phó học tập, quản ca, tổ trưởng, … đúng không nào ? Thế nhưng, liệu tất cả chúng ta đã biết Lớp trưởng hay những chức vụ tựa như trong Tiếng Anh có nghĩa là gì không ? Hôm nay, hãy cùng triple-hearts.com khám phá về từ vựng Lớp trưởng trong Tiếng Anh và những từ vựng tương quan nhé !

(Hình ảnh minh họa Lớp trưởng trong Tiếng Anh) 

1. Thông tin từ vựng:

– Từ vựng : Lớp trưởng – Monitor- Cách phát âm :UK : / ˈmɒn. ɪ. tər /US : / ˈmɑː. nə. t ̬ ɚ /- Nghĩa thường thì : Theo từ điển Cambridge, Monitor ( hay Lớp trưởng ) là học viên đặc biệt quan trọng, có trách nhiệm giúp giáo viên quản trị lớp học trong trường hợp không có họ ở đó và làm một vài việc làm đặc biệt quan trọng được giáo viên ủy quyền hoàn toàn có thể được làm. Các việc làm mà lớp trưởng thường phải làm như theo dõi và bao quát tình hình chung của cả lớp, ghi chép sổ theo dõi vừa đủ, theo dõi sĩ số những buổi học, tổng hợp tác dụng thi đua và điều hành quản lý tiết hoạt động và sinh hoạt cuối tuần .Bạn đang xem : Lớp phó học tập tiếng anh là gìVí dụ :

Laura was selected to be the class monitor that day.

Laura được chọn làm lớp trưởng cho lớp học vào ngày hôm đó .

They serve as monitors, ensuring that the class follows all applicable laws.

Họ đóng vai trò giám sát, bảo vệ rằng lớp học tuân thủ toàn bộ những luật hiện hành .

The voting is being monitored by international observers.

Việc bỏ phiếu đang được giám sát bởi những nhà quan sát quốc tế .

2. Cách sử dụng từ Monitor:

Bên cạnh nghĩa được sử dụng khá phổ cập của Monitor là Lớp trưởng thì vẫn còn rất nhiều nghĩa với góc nhìn khác nhau được sử dụng dưới dạng danh từ và động từ :* Danh từ :- Monitor có nghĩa là màn hình hiển thị máy tính hoặc thiết bị có màn hình hiển thị hoàn toàn có thể hiển thị từ hoặc hình ảnh( Hình ảnh minh họa Monitor )Ví dụ :

He noticed a document under the computer monitor as he raised it.

Anh ta nhận thấy một tài liệu dưới màn hình hiển thị máy tính khi anh ta nâng nó lên .

On a table, doctors monitored the old man’s pulse by computer monitor.

Trên bàn, những bác sĩ theo dõi mạch của ông già bằng máy tính .

If the color does not seem to be just correct, adjust the monitor.

Nếu sắc tố có vẻ như không đúng mực, hãy kiểm soát và điều chỉnh màn hình hiển thị .- Với nghĩa chỉ một người hoặc tổ chức triển khai có việc làm là bảo vệ rằng một cái gì đó được triển khai đúng cách hoặc trung thực :Ví dụ :An independent monitor will keep a close eye on the process for the next three years.Một người quản lý độc lập sẽ theo dõi chặt chẽ quá trình này trong ba năm tới.Một người quản trị độc lập sẽ theo dõi ngặt nghèo quy trình này trong ba năm tới .* Động từ :- Monitor được dùng để xem một trường hợp cẩn trọng trong một khoảng chừng thời hạn để tò mò điều gì đó về nóVí dụ :

The government decided to let the inspectors monitor the refueling procedure.

nhà nước quyết định hành động được cho phép những thanh tra giám sát tiến trình tiếp nguyên vật liệu .

His bank accounts were frozen, and his ATM card was monitored in case he attempted to make a withdrawal.Xem thêm : Chồng Danh Hài Việt Hương Điển Trai, Đàn Ông, Tiểu Sử Việt Hương

Tài khoản ngân hàng nhà nước của anh ta bị ngừng hoạt động, và thẻ ATM của anh ta bị theo dõi trong trường hợp anh ta nỗ lực rút tiền .

Safety cameras monitor all entrances and exits.

Camera bảo đảm an toàn giám sát toàn bộ những lối vào và lối ra .

3. Các từ thường được sử dụng với Monitor

Từ vựng

Nghĩa Ví dụ
heart monitor Máy theo dõi nhịp tim

When the patient’s heart monitor showed a flat line, the doctor declared the patient dead.

Khi máy theo dõi tim của bệnh nhân cho thấy một đường thẳng, bác sĩ công bố bệnh nhân đã chết .

heart rate monitor Máy theo dõi nhịp tim

As a result, she went to the hospital and was diagnosed with vasovagal syncope and given a heart rate monitor to wear for the rest of the day.

Kết quả là, cô đã đến bệnh viện và được chẩn đoán đồng điệu hóa mạch máu và được theo dõi nhịp tim để đeo trong phần còn lại của ngày .

independent monitor Người quản trị độc lập

A tourism commission’s other responsibilities include the development of national standards and the selection of an independent monitor.

Các nghĩa vụ và trách nhiệm khác của ủy ban du lịch gồm có tăng trưởng những tiêu chuẩn vương quốc và lựa chọn một người quản trị độc lập .

4. Những từ vựng liên quan đến Monitor (Lớp trưởng)

( Hình ảnh minh họa những từ vựng tương quan Monitor )

Từ vựng Phát âm Nghĩa
Blackboard / ˈblæk. bɔːd / Bảng đen
Library / ˈlaɪbrəri / Thư viện
Hall / hɔːl / Hội trường
Classroom / ˈklɑːsruːm / Phòng học
Student / ˈstjuːdənt / Học sinh
Janitor / ˈdʒænɪtər / Lao công
Teacher / ˈtiːtʃər / Giáo viên
Principal / ˈprɪnsəpəl / Hiệu trưởng
Projector / prəˈdʒek. tər / Máy chiếu
Uniform / ˈjuːnɪfɔːm / Đồng phục
Schoolyard / ˈskuːljɑːrd /

Sân trường

 

5. Một số Ví dụ tiếng Anh về Lớp trưởng:

I had a strong desire to be the class monitor.Tôi đã có một mong muốn mạnh mẽ để trở thành lớp trưởng của lớp học. A control monitor must be of the highest caliber.Một người lớp trưởng phải có sự can đảm cao nhất. She is a fine and outstanding monitor of her class.Cô ấy là một người lớp trưởng tốt và xuất sắc của lớp học của cô ấy. Jame was selected to be the class monitor that day.Jame được chọn làm lớp trưởng lớp ngày hôm đó. My instructor then told me that the monitor had to be a man, which surprised me.Người hướng dẫn của tôi sau đó nói với tôi rằng lớp trưởng phải là một bạn nam, điều này làm tôi ngạc nhiên. When the class monitor searched an hour ago, it was still there.Khi lớp trưởng tìm kiếm một giờ trước, nó vẫn còn đó. Richard was monitor of his eighth-grade class at East Whittier Elementary School when he was a boy.Richard đã làm lớp trưởng lớp tám của mình tại Trường tiểu học East Whittier khi anh còn là một cậu bé.Tôi đã có một mong ước can đảm và mạnh mẽ để trở thành lớp trưởng của lớp học. Một người lớp trưởng phải có sự can đảm và mạnh mẽ cao nhất. Cô ấy là một người lớp trưởng tốt và xuất sắc của lớp học của cô ấy. Jame được chọn làm lớp trưởng lớp ngày hôm đó. Người hướng dẫn của tôi sau đó nói với tôi rằng lớp trưởng phải là một bạn nam, điều này làm tôi quá bất ngờ. Khi lớp trưởng tìm kiếm một giờ trước, nó vẫn còn đó. Richard đã làm lớp trưởng lớp tám của mình tại Trường tiểu học East Whittier khi anh còn là một cậu bé .Vậy là tất cả chúng ta đã có thời cơ được khám phá rõ hơn về nghĩa cách sử dụng cấu trúc từ Dinh Độc Lập trong Tiếng Anh. Hi vọng triple-hearts.com đã giúp bạn bổ trợ thêm kỹ năng và kiến thức về Tiếng Anh. Chúc những bạn học Tiếng Anh thật thành công xuất sắc !

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.