Nghĩa Của Từ Look In Là Gì, Looking Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Nghĩa Của Từ Look In Là Gì, Looking Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh
Từ look là từ quen thuộc mà tất cả chúng ta hay gặp trong tiếng Anh có nghĩa là NHÌN, về cơ bản là thế, nhưng trên thực tiễn khi từ look đi kèm với những giới từ khác nhau sẽ mang nghĩa khác nhau mà nếu ta không biết sẽ hiểu sai nghĩa của từ hoặc cách dùng của từ. Hãy cùng khám phá về cách sử dụng những cụm từ dùng với từ look trong tiếng Anh nhé .Bạn đang xem : Look in là gì

Đang xem: Look on là gì

Look afterLook after tương tự với cụm take care of có nghĩa là chăm nom hoặc trông nom ai đó, cái gì đó, thứ gì đó .Ví dụ : Will you look after my mom when I’m away ? Có nghĩa là bạn sẽ chăm nom mẹ của tôi giúp tôi khi tôi đi vắng nhé ?I look after the house when she is traveling. Nghĩa là : tôi chăm nom căn nhà khi cô ấy đi du lịch .*Look back ( on )Look back có nghĩa tương tự với remember mang ý nghĩa là nhớ, nhớ lại .Ví dụ : I look back on our memory with a great khuyến mãi of happiness : tớ thấy rất niềm hạnh phúc khi nhớ lại những kỷ niệm của tất cả chúng ta .Look down onLook down on mang nghĩa là coi thường .Ví dụ : He always felt that we look down on him because he hadn’t been to university. Câu này có nghĩa là Anh ta luôn cảm thấy rằng chúng tôi coi thường anh ấy vì anh ấy không học ĐH .Look forLook for có nghĩa là tìm kiếm, đồng nghĩa tương quan với từ search .

Ví dụ: I am looking for you: Tôi đang tìm kiếm bạn.

Xem thêm: Get on là gì

Xem thêm : Nhà Mẫu Tiếng Anh Là Gì – 90 + Từ Vựng Tiếng Anh BĐS Nhà Đất Thông DụngLook intoLook into có nghĩa là tìm hiểu, kiểm tra, đồng nghĩa tương quan với từ investigate .Ví dụ : I don’t have that information to hand but I will look into it and I will get back to you : Tôi không có thông tin đó trong tay nhưng tôi sẽ điều kiểm tra và đưa cho bạn sau .Look on / uponLook on có nghĩa là xem như, coi nhưVí dụ : I am always looked on you as one of the family : Tôi luông xem bạn như người trong nhà .Look outLook out có nghĩa là coi chừng .Ví dụ : Look out ! They are coming ! Coi chừng, họ đang đến đó .Look upLook up có nghĩa là tìm hoặc tra cứu nhưng sử dụng cho ngữ cảnh khi bạn tìm trong sách, trong từ điển, trên Google, …

Ví dụ: If you do not what the word means, look it up in a dictionary: Nếu bạn không biết nghĩa của các từ đó, hãy tra nó trong từ điển.

Look up toLook up to có nghĩa là kính trọng, coi trọng hoặc ngưỡng mộ .Ví dụ : Schoolboys usually look up to supperman : những nam sinh thường ngưỡng mộ siêu nhân .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *