22 Cụm Động Từ Với Look For Là Gì, Look To Sb For Sth

22 Cụm Động Từ Với Look For Là Gì, Look To Sb For Sth

Như các bạn đã biết, cụm động từ (phrasal verbs) trong tiếng Anh gồm một động từ kết hợp với một hoặc nhiều giới từ/phó từ.

Cụm động từ sử dụng động từ “Look” là một trong những phrasal verbs được sử dụng nhiều nhất trong các bài tập về ngữ pháp, bài đọc hiểu,…

Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cụm động từ đi với “Look” nhé!

Đang xem: Look for là gì

Look after (somebody/ something): Chăm sóc ai/cái gì

Ví dụ : I need to find someone who can look after my dogs this weekend as I have to go away .
( Tôi đang tìm một người hoàn toàn có thể chăm nom những chú chó của tôi vì cuối tuần này tôi có việc bận phải đi. )

Look ahead: Lên kế hoạch trong tương lai

Ví dụ : Let’s look ahead to next month’s projected sales figures. ( Chúng ta cần lên kế hoạch cho doanh thu bán hàng dự kiến cho tháng sau. )

Look around/ round: thăm thú, thăm quan

Ví dụ : Do you want to have a look around this town this afternoon ? ( Bạn có muốn đi thăm quan thị trấn này chiều nay không ? )

Look at: Xem xét, kiểm tra cái gì trước khi đưa ra quyết định

Ví dụ : We will have to look at all the proposals before coming to any decision. ( Chúng ta cần xem xét lại những lời đề xuất này trước khi đưa ra bất kể quyết định hành động nào. )
Xem thêm : cách lên đồ leona
Đọc lướt qua, xem qua
Ví dụ : Can you have a look at the notes I gave you last week ? ( Bạn hoàn toàn có thể xem qua những tờ giấy ghi chép tôi đưa cho bạn tuần trước không ? )
Đối mặt với cái gì ( Luôn luôn dùng ở thì tiếp nối )
Ví dụ : He is looking at a large fine if he doesn’t comply with the court order. ( Anh ấy sẽ phải đương đầu với mức tiền phạt lớn nếu anh ta không tuân theo nhu yếu của TANDTC. )

Look back: Hồi tưởng lại quá khứ

Ví dụ : When I look back on my childhood, I realise how lucky I was as I had no responsibilities. ( Khi tôi hồi tưởng lại thời ấu thơ, tôi nhận ra mình thật như mong muốn vì tôi không cần phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm cho việc gì cả. )

Look down on: Coi thường ai

Ví dụ : I hate the way that our boss looks down on us ; she treats us as if we were less important than she was. ( Tôi ghét cách bà chủ coi thường tất cả chúng ta, bà ta đối xử với tất cả chúng ta cứ như thể tất cả chúng ta không quan trọng bằng bà ta vậy. )

Look for: Tìm kiếm (thứ bị mất hoặc thứ bạn đang cần)

Ví dụ : Can you help me look for my keys ? I seem to have mislaid them. ( Bạn hoàn toàn có thể giúp tôi tìm chùm chìa khóa của tôi không ? Tôi làm mất chúng đi đâu rồi ấy. )
Xem thêm : hình nền hot girl

Look forward to: mong chờ, hứng thú về một điều gì đó trong tương lai

Ví dụ : I am really looking forward to Christmas this year as my family are coming to visit. ( Tôi đang rất mong đợi Giáng sinh năm nay vì mái ấm gia đình tôi sẽ tới thăm tôi. )

Look in on: Nhân tiện ghé thăm ai

Xem thêm: Get on là gì

Ví dụ : Look in on your grandmother on your way home and make sure she has everything she needs. ( Nhân tiện, con hãy ghé thăm bà nội trên đường về để xem bà đã có đủ thứ bà cần chưa nhé. )

Look into: Điều tra, kiểm tra

Ví dụ : I don’t have that information to hand but I will look into it and I will get back to you. ( Tôi không có sẵn thông tin đó trong tay nhưng tôi sẽ kiểm tra và đưa cho bạn sau. )

Look on: Xem (một hoạt động/sự kiện nhưng không tham gia)

Ví dụ : I looked on as my friends danced around the room. ( Tôi đứng xem những bạn tôi nhảy quanh căn phòng. )

Look out: “Cẩn thận”, “Coi chừng”

Ví dụ : Look out ! There is broken glass on the floor ! ( Cẩn thận ! Có kính vỡ trên sàn nhà đấy ! )

Look out for (something or someone): Để ý, đợi chờ (một cái gì sẽ xảy đến)

Ví dụ : Look out for hummingbirds in the garden, they are often seen here. ( Bạn hãy chú ý lũ chim ruồi trong khu vườn này, người ta thường thấy chúng ở đây. )

Look out for someone: Coi sóc, bảo vệ ai

Ví dụ : I have always looked out for my little sister. ( Tôi luôn coi sóc em gái tôi. )

Look over: Soát lại

Ví dụ : Can you look over my thesis and tell me what you think I need to work on ? ( Bạn hoàn toàn có thể soát lại bài luận văn giùm tôi và cho tôi biết tôi cần cải tổ về cái gì không ? )

Look to: Trông cậy, tin vào ai

Ví dụ : We have always looked to our mother for guidance. ( Chúng tôi luôn tin vào sự hướng dẫn của mẹ. )

Look through: Đọc lướt qua, soát lại

Ví dụ : Can you have a look through this report before I hand it in to the boss ? ( Bạn hoàn toàn có thể soát lại bản báo cáo giải trình này trước khi tôi gửi nó cho sếp không ? )

Look up: Cải thiện

Ví dụ : Our financial situation finally seems to be looking up. ( Vấn đề về kinh tế tài chính của chúng tôi đang được cải tổ. )

Look something up: Tìm kiếm thông tin

Ví dụ : We can look up the address of the restaurant on the internet. ( Chúng ta hoàn toàn có thể tìm địa chỉ của nhà hàng quán ăn trên mạng Internet. )

Look someone up: Thăm ai (bạn cũ)

Ví dụ : Look me up if you are ever in Ireland ! ( Hãy tới thăm tớ bất kỳ khi nào khi cậu đang ở Ireland nhé ! )

Look up to someone: Tôn trọng, ngưỡng mộ ai

Ví dụ : I have always looked up to my father. ( Tôi luôn ngưỡng mộ cha tôi. )

Look upon/on someone or something: Xem/coi ai như là…

Ví dụ : I have always looked upon / on my mother as a friend. ( Tôi luôn coi mẹ tôi như một người bạn. )

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *