lợi dụng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

lợi dụng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hóa ra cả hai lợi dụng nhau.

So you are using each other.

OpenSubtitles2018. v3

Hắn lợi dụng Mr. Jones.

He’s using Mr. Jones.

OpenSubtitles2018. v3

Anh lợi dụng hắn để tiếp cận H.I.V.E.

I am using him to get at HIVE.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy anh quyết định lợi dụng điều đó.

So you decided to take advantage of that.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi thất vọng nếu thấy mình bị lợi dụng.

I would hate to find out I’m being taken advantage of.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, cơ hội cho chúng ta lợi dụng sự kiên nhẫn đó có giới hạn.

But the opportunity to do so is not unlimited.

jw2019

Ta chỉ lợi dụng mi……. để lấy cái máy

I was just using you to get your invention.

OpenSubtitles2018. v3

Ta phải lợi dụng.

We have to use it.

OpenSubtitles2018. v3

Làm sao tôi biết là ông không lợi dụng tôi?

How do I know you’re not just using me?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cảm thấy anh đang lợi dụng tôi.

To be honest, I felt used by you.

OpenSubtitles2018. v3

Hắn đang lợi dụng cậu.

He’s using you.

OpenSubtitles2018. v3

Các người đang lợi dụng tôi để làm việc mờ ám, đúng chưa?

You’re using me for some sort of black work, aren’t you?

OpenSubtitles2018. v3

Anh muốn xây dựng đội quân sói, và anh lợi dụng tôi.

You want to build a werewolf army, and you’re using me to do it.

OpenSubtitles2018. v3

Nếu Stacy không tin anh, anh không thể lợi dụng cô ấy.

If Stacy can’t trust you, you can’t use her.

OpenSubtitles2018. v3

Họ đã lợi dụng tôi.

They were using me.

QED

(Hê-bơ-rơ 12:4) Sa-tan chắc chắn tìm cách lợi dụng những hoàn cảnh như thế.

(Hebrews 12:4) Satan surely sought to take advantage of such circumstances.

jw2019

Vì khi nào gặp rắc rối, cô ta sẽ lợi dụng anh để bảo vệ cho cổ.

Because when she gets jammed up,….. she’s gonna use you to protect herself.

OpenSubtitles2018. v3

Em thực sự không muốn lợi dụng.

– I really wouldn’t want to impose.

OpenSubtitles2018. v3

Tất nhiên là, công nghệ cấy ghép tóc đã lợi dụng được điều này .

Of course, the hair transplant business takes advantage of that .

EVBNews

Hãy cố “lợidụng thì-giờ” lấy ra từ những hoạt động kém quan trọng hơn.

Try to ‘buy out time’ from less important activities.

jw2019

Cô ta chỉ lợi dụng thằng ngu như cậu để lấy được thứ cô ta muốn.

The girl’s a grifter working fools like you to get what she wants.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi luôn lợi dụng cô ấy.

And I’ve been using her.

OpenSubtitles2018. v3

Ví dụ: Lợi dụng, trả thù khiêu dâm, tống tiền

Examples : Predatory removals, revenge porn, blackmail

support.google

Cậu đang buồn Tôi không thể lợi dụng một cậu bé như cậu

So you’ re blue Well, I can’ t take a chance on a kid like you

opensubtitles2

Hắn chỉ lợi dụng cô ấy.

He’s just using her.

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.