Top 20 logbook là gì mới nhất 2022

Top 20 logbook là gì mới nhất 2022
Duới đây là những thông tin và kỹ năng và kiến thức về chủ đề logbook là gì hay nhất do chính tay đội ngũ Newthang biên soạn và tổng hợp :
Từ điển Anh Việt "logbook" - là gì?

1. Từ điển Anh Việt “logbook” – là gì?

 • Tác giả: vtudien.com

 • Ngày đăng: 26/5/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 74261 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về “logbook” là gì? Nghĩa của từ logbook trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: n. a book in which the log is written. Phát âm logbook. Từ điển …

LOGBOOK | meaning in the Cambridge English Dictionary

2. LOGBOOK | meaning in the Cambridge English Dictionary

 • Tác giả: dictionary.cambridge.org

 • Ngày đăng: 20/5/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 97647 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: 1. an official document that records information about a car and the people who…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 days ago logbook definition: 1. an official document that records information about a car and the people who have owned it 2. an…. Learn more…. xem ngay

3. logbook nghĩa là gì trong Tiếng Việt? – English Sticky

 • Tác giả: englishsticky.com

 • Ngày đăng: 18/7/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 84834 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về logbook nghĩa là gì trong Tiếng Việt?. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: logbook nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm logbook giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của logbook.

4. Nghĩa của từ Logbook – Từ điển Anh – Việt – Soha tra từ

 • Tác giả: tratu.soha.vn

 • Ngày đăng: 11/7/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 29918 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ Logbook – Từ điển Anh – Việt. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Logbook. Bài từ dự án mở Từ điển Anh – Việt. /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện …

Logbook là gì, Nghĩa của từ Logbook | Từ điển Anh - Rung.vn

5. Logbook là gì, Nghĩa của từ Logbook | Từ điển Anh – Rung.vn

 • Tác giả: www.rung.vn

 • Ngày đăng: 27/8/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 47004 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Logbook là gì: sổ ghi chép, sổ theo dõi,

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Aug 12, 2015 Logbook là gì: sổ ghi chép, sổ theo dõi,

6. Log-book là gì, Nghĩa của từ Log-book | Từ điển Anh – Việt

 • Tác giả: www.rung.vn

 • Ngày đăng: 22/7/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 74090 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Log-book là gì: / ´lɔg¸buk /, danh từ, nhật ký hàng hải, nhật ký hải hành, sổ lộ trình,

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Aug 12, 2015 Log-book là gì: / ´lɔg¸buk /, danh từ, nhật ký hàng hải, nhật ký hải hành, sổ lộ trình,

7. Nghĩa của từ log-book – log-book là gì – Ebook Y Học – Y Khoa

 • Tác giả: phacdochuabenh.com

 • Ngày đăng: 30/1/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 18769 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ log-book, log-book là gì, Từ điển anh việt y khoa, Dịch trực tuyến, Online, Tra từ, Nghĩa tiếng việt. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ log-book – log-book là gì · 1. nhật ký hàng hải · 2. (hàng không) sổ nhật ký (của) máy bay · 3. (kỹ thuật) sổ nhật ký (của) máy · 4. sổ lộ trình (xe ô …

8. logbook – Ebook Y Học – Y Khoa

 • Tác giả: phacdochuabenh.com

 • Ngày đăng: 12/5/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 54294 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Nghĩa của từ logbook, logbook là gì, Từ điển anh việt y khoa, Dịch trực tuyến, Online, Tra từ, Nghĩa tiếng việt. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nghĩa của từ logbook – logbook là gì. Dịch Sang Tiếng Việt: như log-book. Từ điển chuyên ngành y khoa. Dictionary, Tra Từ Trực Tuyến, Online, Translate, …

9. Nghĩa của từ

 • Tác giả: vix.vn

 • Ngày đăng: 4/7/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 55412 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 4 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Tra từ ‘logbook’ – Nghĩa của từ ‘logbook’ là gì | Từ Điển Anh- Việt [vix.vn]. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: n. * log, record of a journey make by a ship or aircraft. Xem thêm: logarithmically convex function, logasthenia, logatom, logatom articulation, …

10. Tra Từ logbook là gì ? – Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt …

 • Tác giả: capnhatkienthuc.com

 • Ngày đăng: 27/2/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 39854 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Dịch Nghĩa của từ logbook – Tra Từ logbook là gì ? – Từ Điển Anh Việt Oxford, Lạc Việt, Vdict, Laban, La Bàn, Tra Từ Soha – Dịch Trực Tuyến, Online Vietnamese Dictionary. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: logbook //. *Chuyên ngành kỹ thuật -sổ theo dõi *Lĩnh vực: toán & tin -sổ ghi chép. Dịch Nghĩa logbook Translate, Translation, Dictionary, Oxford…. xem ngay

Từ: log-book - Toomva.com

11. Từ: log-book – Toomva.com

 • Tác giả: toomva.com

 • Ngày đăng: 9/1/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 34234 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: log-book /’lɔgbuk/ nghĩa là: nhật ký hàng hải, (hàng không) sổ nhật ký (của) máy bay… Xem thêm chi tiết nghĩa của từ log-book, ví dụ và các thành ngữ liên quan.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: log-book /’lɔgbuk/ nghĩa là: nhật ký hàng hải, (hàng không) sổ nhật ký (của) máy bay… Xem thêm chi tiết nghĩa của từ log-book, ví dụ và các thành ngữ liên …

12. logbook in Vietnamese – Glosbe

 • Tác giả: glosbe.com

 • Ngày đăng: 5/7/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6196 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Glosbe dictionary. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: The written records about it were mostly from logbooks of European ships. Bằng chứng ghi chép chủ yếu là từ nhật ký của tàu châu Âu. WikiMatrix.

13. Định nghĩa Log book là gì? – Filegi.com

 • Tác giả: filegi.com

 • Ngày đăng: 28/1/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7723 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Log book là thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực kinh doanh có nghĩa tiếng Việt là Log cuốn sách. Nghĩa của từ Log book. What is the Log book Definition and meaning

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Definition – What does Log book mean … Systematic daily or hourly record of activities, events, and/or occurrences. Source: Log book là gì? Business Dictionary …… xem ngay

log-book tiếng Anh là gì? - Từ điển Anh-Việt

14. log-book tiếng Anh là gì? – Từ điển Anh-Việt

 • Tác giả: tudienso.com

 • Ngày đăng: 18/8/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 99293 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: log-book trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng log-book (có phát âm) trong tiếng Anh chuyên ngành.

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: log-book trong Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng log-book (có phát âm) trong tiếng Anh chuyên …… xem ngay

15. log-book

 • Tác giả: tudien.me

 • Ngày đăng: 14/3/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 59775 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Từ log-book nghĩa là gì, định nghĩa & ý nghĩa của từ log-book – Từ điển Anh Việt. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cùng tìm hiểu nghĩa của từ: log-book nghĩa là nhật ký hàng hải.

16. log-book nghĩa là gì?

 • Tác giả: www.xn--t-in-1ua7276b5ha.com

 • Ngày đăng: 20/2/2021

 • Đánh giá: 2 ⭐ ( 15140 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về log-book nghĩa là gì?. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: log-book nghĩa là gì? Dưới đây bạn tìm thấy một ý nghĩa cho từ log-book Bạn cũng có thể thêm một định nghĩa log-book mình …

17. Định nghĩa của từ

 • Tác giả: tratu.coviet.vn

 • Ngày đăng: 25/4/2021

 • Đánh giá: 1 ⭐ ( 39269 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Vietgle Tra từ – Định nghĩa của từ ‘log-book’ trong từ điển Lạc Việt. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cảm giác sướng nhất trên đời là mọi thứ trở lại bình thường sau những chuỗi ngày biến cố! obaasan; 12/10/2021 11:28:13; UV-curing resins : Nhựa xử lý bằng …

18. D.M.T Joint Stock Company – VIẾT NHẬT KÝ BOONG (Deck …

 • Tác giả: www.facebook.com

 • Ngày đăng: 8/4/2021

 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 28999 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Facebookで投稿や写真などをチェックできます。

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: VIẾT NHẬT KÝ BOONG (Deck Log Book) Nhật kí Boong là nhật kí quan trọng về pháp lí trên tàu (official logbook). … Một câu hỏi đặt ra là: Viết những gì?

19. Project Logbook

 • Tác giả: prommpt.com

 • Ngày đăng: 26/8/2021

 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 12702 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về Project Logbook – PROMMPT The Project Collaboration Platform. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In Prommpts Logbook, you as a project manager can capture issues, decisions and take notes – while in meetings or on-site. You can share all your notes, …… xem ngay

20. logbook nghĩa là gì|Ý nghĩa của từ logbook – Nghialagi.net

 • Tác giả: nghialagi.net

 • Ngày đăng: 17/4/2021

 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1759 lượt đánh giá )

 • Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

 • Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

 • Tóm tắt: Bài viết về logbook nghĩa là gì|Ý nghĩa của từ logbook. Đang cập nhật…

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: logbook nghĩa là gì ? 1. Cuốn sách mà bạn và bạn bè của bạn viết các sự kiện hàng ngày của bạn.\r 2. nơi thuyền trưởng hoặc những người bạn đầu tiên ghi lại …

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.