located tiếng Anh là gì?

located tiếng Anh là gì?
located tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng located trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ located tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm located tiếng Anh
located
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ located

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: located tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

located tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ located trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ located tiếng Anh nghĩa là gì.

locate /lou’keit/

* ngoại động từ
– xác định đúng vị trí, xác định đúng chỗ; phát hiện vị trí
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt vào một vị trí
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt vị trí (để thiết lập đường xe lửa, xây dựng nhà cửa…)

locate
– định xứ, định vị trí; được đặt

Thuật ngữ liên quan tới located

Xem thêm: Get on là gì

Tóm lại nội dung ý nghĩa của located trong tiếng Anh

located có nghĩa là: locate /lou’keit/* ngoại động từ- xác định đúng vị trí, xác định đúng chỗ; phát hiện vị trí- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt vào một vị trí- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đặt vị trí (để thiết lập đường xe lửa, xây dựng nhà cửa…)locate- định xứ, định vị trí; được đặt

Đây là cách dùng located tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ located tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

locate /lou’keit/* ngoại động từ- xác định đúng vị trí tiếng Anh là gì?
xác định đúng chỗ tiếng Anh là gì?
phát hiện vị trí- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) đặt vào một vị trí- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) đặt vị trí (để thiết lập đường xe lửa tiếng Anh là gì?
xây dựng nhà cửa…)locate- định xứ tiếng Anh là gì?
định vị trí tiếng Anh là gì?
được đặt

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.