lão hóa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

lão hóa trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đầu tiên lão hóa là một tác dụng phụ của cuộc sống, nghĩa là sự chuyển hóa.

Aging is a side effect of being alive in the first place, which is to say, metabolism.

QED

Đối với những người mới, chúng ta hiện sống lâu hơn, và lão hóa chậm hơn.

For starters, we now live longer, and so age more slowly.

ted2019

Tốc độ lão hóa ở tế bào của cậu chỉ bằng một nửa người thường.

Your cells age at half the rate of a normal human.

OpenSubtitles2018. v3

Sau tất cả, lão hóa không hề đơn giản.

I mean, after all, aging is not a piece of cake.

QED

Phép ẩn dụ mới nào sẽ là phù hợp hơn dành cho quá trình lão hóa?

What is the appropriate new metaphor for aging?

ted2019

Các nhà khoa học xã hội gọi điều này nghịch lý của lão hóa.

Now social scientists call this the paradox of aging.

ted2019

Việt Nam đang lão hóa

Vietnam population is aging

EVBNews

liệu chúng ta có kiểm soát được quá trình lão hóa không,

We’re biological creatures .

QED

Mất trí nhớ, hoang tưởng cực độ, lão hóa nhanh, rối loạn tinh thần.

Memory loss, extreme paranoia, rapid aging, encroaching psychosis.

OpenSubtitles2018. v3

Da sẽ lão hóa sớm và xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn.

Your skin will wrinkle more and prematurely.

jw2019

Tình trạng dân số bị lão hóa hiện nay đang đạt đỉnh trong lịch sử nhân loại.

The aged population is currently at its highest level in human history.

WikiMatrix

Chúng ta sẽ hiểu… tiến trình lão hóa như thế nào”.

We will understand. .. how a person ages.”

jw2019

Điểm khác biệt duy nhất là lão hóa giết người nhiều hơn đáng kể bệnh sốt rét.

The only real difference is that aging kills considerably more people than malaria does.

QED

Tôi sẽ bàn về lý do mong ước chống lại lão hóa.

I’m going to talk about why defeating aging is desirable.

ted2019

Không bà ta là một bà lão già bị lão hóa.

No, she was old and probably senile.

OpenSubtitles2018. v3

Tránh ra nắng quá nhiều vì ánh nắng có thể gây lão hóa da và ung thư.

Avoid excessive sun exposure, which causes cancer and premature aging of the skin.

jw2019

Sự mmê muội về lão hóa cản trở chúng ta suy nghĩ về những việc này.

This pro- aging trance is what stops us from agitating about these things.

QED

Giống như tóc muối tiêu và nếp nhăn, điều đó chỉ là một phần của sự lão hóa .

Much like gray hair and wrinkles, it was just thought to be part of growing old .

EVBNews

Sự mmê muội về lão hóa cản trở chúng ta suy nghĩ về những việc này.

This pro-aging trance is what stops us from agitating about these things.

ted2019

Chẳng hạn, tạo ra những lý do nhảm nhí trên ngụy biện rằng lão hóa là tốt.

Like, for example, making up these ridiculous reasons why aging is actually a good thing after all.

QED

Phần còn lại của cơ thể cũng sẽ sớm lão hóa theo.

The res of his body toàn thân will soon follow .

OpenSubtitles2018. v3

Hãy nghĩ xem, có 99 điều làm ta lão hóa.

When you think of it, there is 99 things that can age us.

QED

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.