làm sao trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

làm sao trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Làm sao tôi có thể lấy đủ chi tiết để khiến họ nghĩ đó là thực tại.

How could I ever acquire enough detail to make them think that it’s reality?

OpenSubtitles2018. v3

Không nhìn thấy biển số thì làm sao chứng minh được đây?

There’s no view of the license plate, how are we gonna prove this?

OpenSubtitles2018. v3

Cô không muốn họ được ăn đồ ăn cô làm sao?

Who do you want to eat with ?

QED

Làm sao anh có thể nói với Carly đây?

How am I supposed to tell Carly?

OpenSubtitles2018. v3

Làm sao cách nói năng đàng hoàng giúp hôn nhân được hạnh phúc?

How will proper speech help to keep a marriage happy?

jw2019

Làm sao mà họ giám sát?

How are they monitored…

OpenSubtitles2018. v3

Vậy làm sao chúng ta ngăn chặn được nạn chặt cây trái phép?

So how do we stop illegal logging?

ted2019

Làm sao anh tìm ra được?

How did you find out?

OpenSubtitles2018. v3

Làm sao các đạo tự xưng theo đấng Christ trở nên một phần của thế gian

How Christendom Became a Part of This World

jw2019

Mẹ không biết phải làm sao nữa

I don’t know what to do!

OpenSubtitles2018. v3

Làm sao ngài có thể xưng mình là “bánh từ trời xuống”?

How can he claim that he is “the bread that came down from heaven”?

jw2019

Làm sao ảnh đoán được tên tôi?

How did he guess my name?

OpenSubtitles2018. v3

“Tại sao không ai hỏi làm sao tôi ở Bắc Philadelphia?”

“Why isn’t anyone asking me how I ended up in North Philadelphia?”

Literature

Làm sao theo cậu ta được bây giờ?

How are we gonna get him now?

OpenSubtitles2018. v3

Biết làm sao đây?

What can I do?

OpenSubtitles2018. v3

Làm sao tôi và đồng bọn biết được anh sẽ giữ lời?

How do me and my boys know you’re going to keep your word?

OpenSubtitles2018. v3

Làm sao mà nó lại đi trực vào ngày sinh nhật của vợ chứ?

How can he be on call when it’s his wife’s birthday.

QED

Làm sao cô biết?

How do you know this?

OpenSubtitles2018. v3

Làm sao mà chết?

How did he die?

opensubtitles2

Làm sao anh biết các trái phiếu đó vô giá trị?

How do you know the bonds are worthless?

OpenSubtitles2018. v3

• Ngày nay, làm sao chúng ta vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời?

What does it mean to enter into God’s rest today?

jw2019

Và, thật may mắn làm sao, rất nhiều người trả lời cuộc gọi đó.

Well, lucky for me, a lot of people answered that call.

ted2019

Phải làm sao đây?

Then what?

QED

BÀI TRANG BÌA | KHI BI KỊCH ẬP ĐẾN—LÀM SAO ĐỂ ĐỐI PHÓ?

COVER SUBJECT | WHEN TRAGEDY STRIKES —HOW YOU CAN COPE

jw2019

Thật là một thái độ sai lầm làm sao!

What a mistake that would be!

jw2019

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.