juice tiếng Anh là gì?

juice tiếng Anh là gì?
juice tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng juice trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ juice tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm juice tiếng Anh
juice
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ juice

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: juice tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

juice tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ juice trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ juice tiếng Anh nghĩa là gì.

juice /dʤu:s/

* danh từ
– nước ép (của quả, thịt, rau)
=the juice of an orange+ nước cam
– dịch
=gastric juice+ dịch vị
– (nghĩa bóng) phần tinh hoa, phần tinh tuý (của cái gì)
– (từ lóng) xăng, dầu; điện

* ngoại động từ
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ép (quả, thịt, rau…) lấy nước
!to juice up
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm hoạt động lên, làm hăng hái lên, làm phấn khởi lên

Thuật ngữ liên quan tới juice

Tóm lại nội dung ý nghĩa của juice trong tiếng Anh

juice có nghĩa là: juice /dʤu:s/* danh từ- nước ép (của quả, thịt, rau)=the juice of an orange+ nước cam- dịch=gastric juice+ dịch vị- (nghĩa bóng) phần tinh hoa, phần tinh tuý (của cái gì)- (từ lóng) xăng, dầu; điện* ngoại động từ- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ép (quả, thịt, rau…) lấy nước!to juice up- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm hoạt động lên, làm hăng hái lên, làm phấn khởi lên

Đây là cách dùng juice tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ juice tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

juice /dʤu:s/* danh từ- nước ép (của quả tiếng Anh là gì?
thịt tiếng Anh là gì?
rau)=the juice of an orange+ nước cam- dịch=gastric juice+ dịch vị- (nghĩa bóng) phần tinh hoa tiếng Anh là gì?
phần tinh tuý (của cái gì)- (từ lóng) xăng tiếng Anh là gì?
dầu tiếng Anh là gì?
điện* ngoại động từ- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) ép (quả tiếng Anh là gì?
thịt tiếng Anh là gì?
rau…) lấy nước!to juice up- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) làm hoạt động lên tiếng Anh là gì?
làm hăng hái lên tiếng Anh là gì?
làm phấn khởi lên

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *