It was not until: cấu trúc cách dùng và bài tập – IIE Việt Nam

It was not until: cấu trúc cách dùng và bài tập – IIE Việt Nam
Bên cạnh từ vựng thì cấu trúc ngữ pháp có vai trò vô cùng quan trọng trong Tiếng Anh. Ở những bài học kinh nghiệm trước thì mình cũng đã san sẻ khá nhiều những bài viết tương quan đến từ vựng : từ đồng nghĩa tương quan ; từ trái nghĩa ; cách sử dụng và tín hiệu phân biệt. Đến bài thời điểm ngày hôm nay mình xin san sẻ với những bạn về cách sử dụng cấu trúc. Một trong những cấu trúc quan trọng mà người học tiếng Anh không hề thiếu đó chính là It is / was not until. Cùng theo chân mình đi tò mò bức tường ngữ pháp này nhé .

Cấu trúc it was not until tiếng anh

It was not until trong tiếng Anh

Ý nghĩa it is/was not until

Until là giới từ chỉ thời gian, có nghĩa là trước khi; cho đến khi. Kết hợp với cụm từ It is not/It was not tạo thành cả câu có nghĩa là:

Mãi cho đến tận khi mà; mãi cho đến tận lúc mà; không cho đến tận khi…

It was not until đã cấu thành 1 câu song it was/is not until lại không được đứng độc lập. It was/is not until được sử dụng trước cụm từ/mệnh đề chỉ thời gian với chức năng nhấn mạnh cho hành động xảy ra được nói đến ở mệnh đề sau.

Với công dụng này, hoàn toàn có thể tạm dịch như sau :Không cho đến tận khi … thì … .Ví dụ :It was not until he was 18 that he can live alone .=> Chỉ khi anh ấy 18 tuổi, anh ấy mới được cha mẹ cho sống riêng .Trong vế câu ta hoàn toàn có thể thấy rằng, hành vi ở riêng là hành vi chính. Mốc thời hạn 18 tuổi là mốc thời hạn mà hành vi xảy ra. Kết hợp với cụm từ It is / was not until để tăng sắc thái nhấn mạnh vấn đề và miêu tả mà người viết hay người nói muốn truyền tải .

Cách dùng It is/ was not until

>> Cấu trúc It is not until với thì hiện tại

It is not until + time word/ phrase/ clause + that S + V(s/es)

Với cách sử dụng này it is not until có công dụng để nhấn mạnh vấn đề cho hành vi xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai .Ví dụ : It is not until 10 a. m that John comes back .Mãi cho đến 10 giờ sáng nay thì John mới quay trở lại .

>> Cấu trúc It was not until: sử dụng với thì quá khứ đơn

It was not until + time word/ phrase/ clause + that S + V(ed/ pII)

Với cách sử dụng này it was not until đứng trước mệnh đề thời hạn để nhấn mạnh vấn đề cho hành vi xảy ra trong quá khứ. Cấu trúc này được sử dụng khá thông dụng trong tiếng anh .Ví dụ :It was not until 1983 that he became a teacher .Mãi cho đến năm 1983 anh ấy mới trở thành giáo viên .

>> Cấu trúc It is not until không bao giờ được sử dụng với When. Điểm này thường được bẫy trong các bài tìm lỗi sai trong câu.

Bài tập It is/was not until

Bài tập chia động từ.

Với dạng bài tập này, đề bài hoàn toàn có thể nhu yếu bạn chia một trong hai động từ ở cả 2 vế của câu. Nếu chia một động từ thì ta quan sát động từ ở vế câu còn lai :+ Nếu động từ vế còn lại là hiện tại => động từ cần chia ở thì hiện tại ;+ Nếu động từ vế còn lại được chia ở dạng quá khứ => động từ cần chia ở thì quá khứ .Trong trường hợp phải chia cả hai động từ thì người học nên xem xét ngữ nghĩa của câu để chia cho tương thích .Ví dụ :1. It ( be ) _____ not until her mother came that she went to bed .Động từ mệnh đề chính là thì quá khứ => động từ cần chia ở quá khứ : was2. It was not until his father threatened to punish him that he ( tell ) _____ the truth .

Động từ mệnh đề thời gian là thì quá khứ => động từ cần chia ở quá khứ: told

3. It was not until he ( feel ) ______ too tired that he stopped working .Động từ mệnh đề chính là thì quá khứ => động từ cần chia ở quá khứ : felt4. It was not until midnight ______________back home .A. did John come B. had John come C. that John had come D. that John cameIt was not until không được sử dụng với hòn đảo ngữ => loại A và C ;Động từ mệnh đề thời hạn là thì quá khứ => động từ cần chia ở quá khứ : chọn D5. It was not until 1994 that this school______________A. builds B. built C. had built D. was builtTương tự : key D ( Bị động ở thì quá khứ )6. It was not until 2000 that I ______________ himA. teach B. teaching C. to teach D. taughtTương tự key D .

Bài tập viết lại câu

Dạng bài tập này thường chiếm nhiều điểm hơn so với dạng bài tập trên. Đối với dạng bài tập này thì nhu yếu dịch nghĩa là bắt buộc. Câu cho hoàn toàn có thể ở dưới dạng hòn đảo ngữ Not until ; 2 câu độc lập trong đó có một câu chỉ thời hạn ; until + thời hạn ; …Ví dụ :1. No one could leave the stadium until 2.30Phân tích : Nghĩa của câu bắt đầu là : không một ai hoàn toàn có thể rời sân vận động cho đến lúc 2 h 30. Như vậy mọi người chỉ hoàn toàn có thể rời sân vận động sau thời gian 2 h30. Động từ could ở dạng quá khứ do đó câu viết lại với It was not until như sau :=> It was not until 2.30 that everyone could leave the stadium .2. She weren’t allowed to open her presents until her birthday .Tương tự ta có câu viết lại :=> Until her birthday that she was allowed to open her presents3. We didn’t have any holiday until last summer .=> It was not until last summer that we had some holiday .4. Not until I came home ; did I know that I had lost my key .=> It Was not until I came home that I knew that I ha lost my key .5. Not until I received a letter from her, did I realize that she had worried about me very much .=> It was not until I received a letter from her that I realized that she had worried about me very much .

✅ Xem thêm: Cấu trúc Make

Những kỹ năng và kiến thức về It is not until và it was not until rất có ích phải không những bạn. Chúng mình vẫn đang liên tục update thêm nhiều bài giảng ngữ pháp mê hoặc và có ích để gửi đến những bạn .Hy vọng rằng những kỹ năng và kiến thức It is / was not until thời điểm ngày hôm nay sẽ giúp những bạn chinh phục được những bài tập ngữ pháp hóc búa trong tiếng Anh và đạt tác dụng tốt nhất trong những bài kiểm tra và bài thi sắp tới. Ngữ Pháp –

    admin

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *