Cách dùng CÂU TRẦN THUẬT & CÂU NGHI VẤN trong tiếng Anh – Elight

Cách dùng CÂU TRẦN THUẬT & CÂU NGHI VẤN trong tiếng Anh – Elight

Rate this post

Trong tiếng Anh, câu hoàn toàn có thể được chia dựa trên mục tiêu sử dụng của chúng trong một câu. Với cách chia này, ta thường phát hiện 4 loại câu :
– Câu trần thuật
– Câu nghi vấn
– Câu mệnh lệnhhttps://w.ladicdn.com/s550x350/5bd1678dbdf91d3ecbc6cb18/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927.png– Câu cảm thán
Bài học này sẽ tập trung chuyên sâu trình làng 2 dạng câu cơ bản là câu trần thuật và câu hỏi trong tiếng Anh .

I – Câu trần thuật (Declarative sentences)

1 – Định nghĩa câu trần thuật trong tiếng Anh

Câu trần thuật là câu được sử dụng để thuật lại một thông tin, một vấn đề hay một hiện tượng kỳ lạ nào đó. Câu trần thuật thường được kết thúc bởi dấu chấm câu (. ) .
Câu trần thuật thường được chia làm hai dạng : dạng chứng minh và khẳng định ( affirmative ) và dạng phủ định ( negative ). Người ta hay ký hiệu câu dạng khẳng định chắc chắn với dấu cộng ( + ) và câu dạng phủ định với dấu trừ ( – )
Ví dụ cho câu trần thuật dạng khẳng định chắc chắn .

E.g.

I hope to see you again some time. (Tôi hy vọng sẽ gặp lại bạn một lúc nào đó.)

He likes Ariana. ( Anh ấy thích Ariana. )

Ví dụ cho câu trần thuật dạng phủ định .

E.g.
I don’t want to do that. ( Tôi không muốn thao tác đó. )
He doesn’t like me. ( Anh ấy không thích tớ. )

Câu trần thuật tiếng Anh, câu hỏi tiếng Anh

2 – Cấu trúc câu trần thuật trong tiếng Anh

a – Dạng khẳng định: subject (chủ ngữ) + verb (động từ)

E.g. He bought a new fridge yesterday. (Anh ấy đã mua một chiếc tủ lạnh mới ngày hôm qua.)

b – Dạng phủ định

– Câu trần thuật dạng phủ định sử dụng “not”: trợ động từ + not + động từ

E.g. I’m not very interested in comic books. (Tôi không hứng thú với truyện tranh.)

– Câu trần thuật dạng phủ định sử dụng các đại từ mang nghĩa phủ định (barely, seldom, never, …)

E.g. She can hardly hear me. (Cô ấy hầu như không nghe thấy tôi.)

– Câu trần thuật dạng phủ định sử dụng “ no ” + danh từ

E.g. There is no sugar left. (Không còn lại chút đường nào.)

II – Câu hỏi hay câu nghi vấn (Interrogative sentences)

1 – Định nghĩa về câu hỏi trong tiếng Anh

Câu nghi vấn là câu được dùng để hỏi thông tin về một sự vật, vấn đề hoặc một hiện tượng kỳ lạ nào đó. Câu nghi vấn được kết thúc câu bởi dấu chấm hỏi ( ? ) .

2 – Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Đối với những câu hỏi trong tiếng Anh, tất cả chúng ta thường phát hiện 4 dạng câu hỏi dưới đây :
– Yes / No Interrogatives
– Wh – Interrogatives
– Alternative Interrogatives
– Question Tags
Chúng ta cùng tìm hiểu và khám phá 4 dạng câu hỏi trong tiếng Anh phổ cập này nhé

a – Yes/ No Interrogatives (Câu hỏi nghi vấn có câu trả lời là Yes/No)

Câu hỏi Yes / No thường được khởi đầu bởi một trợ động từ .
Cấu trúc : Trợ động từ + chủ ngữ + động từ + … ?

E.g. Are you a doctor? (Bạn có phải là một bác sỹ không?)

b – Wh- Interrogatives (Câu hỏi có từ để hỏi có chứa WH-)

Câu hỏi WH- là loại câu hỏi có chưa các từ để hỏi có chứa WH- bao gồm: what, why, where, when, how, who, whom, which, whose.

Cấu trúc : ( Từ để hỏi mở màn có chứa WH – ) + động từ + chủ ngữ + … ?

E.g. What time does Quyen usually wake up? (Quyên thường tỉnh dậy lúc mấy giờ?)

c – Alternative Interrogatives (Câu hỏi chọn lựa)

Ngoài câu hỏi nghi vấn, câu hỏi lựa chọn trong tiếng Anh cũng thường được khởi đầu bằng một trợ động từ. Câu hỏi này thường hỏi người nghe về những lựa chọn, cho nên vì thế câu vấn đáp cho câu hỏi này cũng tập trung chuyên sâu đưa thông tin về con người / sự vật / vấn đề được chọn .

E.g. Would you like some tea or coffee? (Bạn muốn một chút trà hay cà phê?)

Đây là dạng câu hỏi trong tiếng Anh tương đối đặc biệt. Chúng tồn tại dưới dạng một câu hỏi ngắn được gắn ở phần cuối của một câu khẳng định. Một trong những cách sử dụng thường gặp của dạng câu hỏi này là để xác thực thông tin của câu khẳng định vừa nêu là đúng hay sai.

E.g. He is from Canada, isn’t he? (Anh ấy từ Canada, đúng không nhỉ?)

Bài học phân phối cho bạn một cách toàn diện và tổng thể về những dạng câu gồm có câu trần thuật và câu hỏi trong tiếng Anh, đây là kỹ năng và kiến thức cơ bản nhất khi bạn tiếp xúc với một ngôn từ mới. Vì vậy, dù bài có hơi dài bạn nỗ lực học hết và đặt câu ví dụ cho từng trường hợp nhé !

Khám phá Lộ trình học tiếng Anh từ A-Z cùng Elight ngay tại đây nhé!

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *