Installation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Installation là gì? Định nghĩa và giải thích ý nghĩa

Định nghĩa Installation là gì?

Installation là Cài đặt. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Installation – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Lắp đặt là quy trình làm cho phần cứng và / hoặc ứng dụng đã sẵn sàng chuẩn bị để sử dụng. Rõ ràng, mạng lưới hệ thống khác nhau yên cầu những mô hình setup. Trong khi setup 1 số ít rất đơn thuần và dễ hiểu và hoàn toàn có thể được triển khai bằng cách không chuyên nghiệp, những người khác rất phức tạp và tốn nhiều thời hạn hơn và hoàn toàn có thể yên cầu sự tham gia của những chuyên viên .

Giải thích ý nghĩa

Cài đặt có thể được phân loại thành hai loại lớn: vật lý và ảo. gắn liền cài đặt vật lý để lắp đặt thiết bị vật lý như ổ đĩa cứng của máy tính, dây cáp, modem và như vậy, trong khi cài đặt ảo dùng để cài đặt phần mềm. Nhiều cài đặt máy vật lý đòi hỏi chuyên môn cụ thể. Tương tự như vậy, có cài đặt phần mềm có thể được thực hiện chỉ bởi các chuyên gia, trong khi cài đặt khác như đơn giản và dễ hiểu như cài đặt thuật sĩ dựa trên thường thấy với các phần mềm của người tiêu dùng và thường xuyên có sẵn trên các trang web được tải xuống. loại khác nhau của cài đặt phần mềm bao gồm cài đặt Windows Installer, cài đặt phần mềm dựa trên web và cài đặt phần mềm exe duy nhất.

What is the Installation? – Definition

Installation is the process of making hardware and / or software ready for use. Obviously, different systems require different types of installations. While certain installations are simple and straightforward and can be performed by non-professionals, others are more complex and time-consuming and may require the involvement of specialists .

Understanding the Installation

Installation can be categorized into two broad categories : physical and virtual. Physical installation pertains to installing physical equipment such as computer hard drives, cables, modems and so on, while virtual installation refers to installation of software. Much physical machine installation requires specific expertise. Similarly, there are software installations that can be done only by experts, whereas other installations are as simple and straightforward as the wizard-based installations commonly found with consumer software and frequently available on websites to be downloaded. Different types of software installations include Windows Installer installation, web-based software installation and single exe software installation .

Thuật ngữ liên quan

  • Software
  • Hardware (H/W)
  • Installation Restore Point
  • System Software
  • Wizard
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling
  • Raised Floor

Source: Installation là gì? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.