inspiration tiếng Anh là gì?

inspiration tiếng Anh là gì?
inspiration tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng inspiration trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ inspiration tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm inspiration tiếng Anh
inspiration
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ inspiration

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: inspiration tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

inspiration tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ inspiration trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ inspiration tiếng Anh nghĩa là gì.

inspiration /,inspə’reiʃn/

* danh từ
– sự hít vào, sự thở vào
– sự truyền cảm
– sự cảm hứng
=poetic inspiration+ hứng thơ, thi hứng
– cảm nghĩ, ý nghĩ hay chợt có
– người truyền cảm hứng, vật truyền cảm hứng
– (tôn giáo) linh cảm

Thuật ngữ liên quan tới inspiration

Tóm lại nội dung ý nghĩa của inspiration trong tiếng Anh

inspiration có nghĩa là: inspiration /,inspə’reiʃn/* danh từ- sự hít vào, sự thở vào- sự truyền cảm- sự cảm hứng=poetic inspiration+ hứng thơ, thi hứng- cảm nghĩ, ý nghĩ hay chợt có- người truyền cảm hứng, vật truyền cảm hứng- (tôn giáo) linh cảm

Đây là cách dùng inspiration tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ inspiration tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

inspiration / tiếng Anh là gì?
inspə’reiʃn/* danh từ- sự hít vào tiếng Anh là gì?
sự thở vào- sự truyền cảm- sự cảm hứng=poetic inspiration+ hứng thơ tiếng Anh là gì?
thi hứng- cảm nghĩ tiếng Anh là gì?
ý nghĩ hay chợt có- người truyền cảm hứng tiếng Anh là gì?
vật truyền cảm hứng- (tôn giáo) linh cảm

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *