initiatives tiếng Anh là gì?

initiatives tiếng Anh là gì?
initiatives tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng initiatives trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ initiatives tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm initiatives tiếng Anh
initiatives
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ initiatives

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Bạn đang đọc: initiatives tiếng Anh là gì?

Định nghĩa – Khái niệm

initiatives tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ initiatives trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ initiatives tiếng Anh nghĩa là gì.

initiative /i’niʃiətiv/

* tính từ
– bắt đầu, khởi đầu

* danh từ
– bước đầu, sự khởi đầu, sự khởi xướng
=to take the initiative in something+ dẫn đầu trong việc gì, làm đầu tàu trong việc gì; khởi xướng việc gì
=to have the initiative+ có khả năng dẫn đầu; có quyền dẫn đầu
– sáng kiến, óc sáng kiến
– (quân sự) thế chủ động
=to hold the initiative+ nắm thế chủ động
– quyền đề xướng luật lệ của người công dân (Thuỵ sĩ…)

Thuật ngữ liên quan tới initiatives

Tóm lại nội dung ý nghĩa của initiatives trong tiếng Anh

initiatives có nghĩa là: initiative /i’niʃiətiv/* tính từ- bắt đầu, khởi đầu* danh từ- bước đầu, sự khởi đầu, sự khởi xướng=to take the initiative in something+ dẫn đầu trong việc gì, làm đầu tàu trong việc gì; khởi xướng việc gì=to have the initiative+ có khả năng dẫn đầu; có quyền dẫn đầu- sáng kiến, óc sáng kiến- (quân sự) thế chủ động=to hold the initiative+ nắm thế chủ động- quyền đề xướng luật lệ của người công dân (Thuỵ sĩ…)

Đây là cách dùng initiatives tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ initiatives tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

initiative /i’niʃiətiv/* tính từ- bắt đầu tiếng Anh là gì?
khởi đầu* danh từ- bước đầu tiếng Anh là gì?
sự khởi đầu tiếng Anh là gì?
sự khởi xướng=to take the initiative in something+ dẫn đầu trong việc gì tiếng Anh là gì?
làm đầu tàu trong việc gì tiếng Anh là gì?
khởi xướng việc gì=to have the initiative+ có khả năng dẫn đầu tiếng Anh là gì?
có quyền dẫn đầu- sáng kiến tiếng Anh là gì?
óc sáng kiến- (quân sự) thế chủ động=to hold the initiative+ nắm thế chủ động- quyền đề xướng luật lệ của người công dân (Thuỵ sĩ…)

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *