” In Favor Of Là Gì ? Nghĩa Của Từ In Favour Of Trong Tiếng Việt

” In Favor Of Là Gì ? Nghĩa Của Từ In Favour Of Trong Tiếng Việt
Trong Tiếng AnhTrong tiếng Anh, có nhiều thành ngữ để miêu tả những cách nói khác nhau. Việc sử dụng được những loại thành ngữ sẽ làm câu nói hay hơn và nghe giống như người bản xứ hơn. Vì vậy, việc tìm hiểu và khám phá cũng như sử dụng câu là việc thiết yếu để hoàn toàn có thể nâng cấp vốn từ vựng cũng như hoàn toàn có thể diễn đạt hay hơn .Bạn đang xem : In favor of là gìĐể giúp thành thạo hơn về những thành ngữ, ngày hôm nay hãy cũng bepgasvuson.vn học về thành ngữIn favor of, cách dùng và 1 số ít từ đồng nghĩa tương quan khác .

 

in favor of trong tiếng Anh

1. In favor of trong tiếng Việt là gì?

In favor of / ɪn ˈFeɪvə  ɒv /

Định nghĩa: 

Dùng để ủng hộ một quan điểm, một đề xuất kiến nghị nào mà bạn tin là đúng :

be all in favor of someone/something: hoàn toàn ủng hộ việc gì đó hoặc ai đó

My mother is all in favor of me having a part time job to gain experience for a future job.Mẹ tôi hoàn toàn ủng hộ tôi đi làm bán thời gian để kiếm kinh nghiệm cho nghề nghiệp tương lai.Mẹ tôi trọn vẹn ủng hộ tôi đi làm bán thời hạn để kiếm kinh nghiệm tay nghề cho nghề nghiệp tương lai .

vote in favor of something: bỏ phiếu ủng hộ việc gì

The fact that I have to vote in favor of the chocolate ice cream tastes better.Thực tế thì tôi phải bình chọn nghiêng về câu kem socola vì nó ăn ngon hơn.Thực tế thì tôi phải bầu chọn nghiêng về câu kem socola vì nó ăn ngon hơn .

come down in favor of someone/something: quyết định ủng hộ một ai đó hay một việc gì đó

After this situation, I have to come down in favor of helping my mother business even though I don’t think that we will make any profit.Sau vụ việc đó, tôi đã có quyết định ủng hộ công việc làm ăn của mẹ tôi dù tôi nghĩ rằng việc này sẽ không sinh ra lợi nhuận.Sau vấn đề đó, tôi đã có quyết định hành động ủng hộ việc làm làm ăn của mẹ tôi dù tôi nghĩ rằng việc này sẽ không sinh ra doanh thu .Dùng để chọn một ai đó hoặc việc gì đó mà bạn cho là tốt nhất :My family has decided in favor of CGV cinema as our favorite cinema.Gia đình tôi đã quyết định chọn CGV là cụm rạp yêu thích. She was rejected in favor of Manny as her husband and she ran away from him in the church right on her wedding day.Cô ấy từ chối chọn Manny làm chồng và cô ấy đã bỏ trốn khỏi nhà thờ ngay ngày đám cưới của họ.Gia đình tôi đã quyết định hành động chọn CGV là cụm rạp yêu dấu. Cô ấy phủ nhận chọn Manny làm chồng và cô ấy đã bỏ trốn khỏi nhà thời thánh ngay ngày đám cưới của họ .

2. Cách dùng In favor of trong câu:

in favor of trong tiếng Anh

<Cụm từ được dùng sau động từ thường trong câu>

She decided in favor of having breakfast before going to work.Cô ấy quyết định ủng hộ việc ăn sáng trước khi đi làm.Cô ấy quyết định hành động ủng hộ việc ăn sáng trước khi đi làm .Đối với câu này, cụm từ “ in favor of ” được đứng sau động từ thường có trách nhiệm bổ ngữ cho động từ của câu, nhằm mục đích làm rõ nghĩa của câu .Xem thêm : ” Cast Là Gì ? Nghĩa Của Từ Cast Trong Tiếng ViệtHe argued in favor of saving power and electricity is everyone’s responsibility.Anh ấy tranh luận ủng hộ ý kiến tiết kiệm năng lượng và điện năng là trách nhiệm của mọi người.Anh ấy tranh luận ủng hộ quan điểm tiết kiệm ngân sách và chi phí nguồn năng lượng và điện năng là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi người .

<Cụm từ được dùng sau động từ “to be” trong câu>

The majority of people in Vietnam are in favor of quarantine.Phần lớn người dân Việt Nam đều ủng hộ ý kiến cách ly.Phần lớn dân cư Nước Ta đều ủng hộ quan điểm cách ly .Đối với câu này, cụm từ “ in favor of ” được dùng để bổ ngữ cho cụm chủ ngữ ” the majority of people in Vietnam ” nhằm mục đích làm rõ nghĩa của câu .She is in favor of the acting school but her parents don’t want her to be an actor and they think she doesn’t have any talent in acting.Cô ấy muốn chọn trường diễn xuất những ba mẹ cô ấy không muốn cô trở thành diễn viên và họ nghĩ cô không hề có tài diễn xuất.Cô ấy muốn chọn trường diễn xuất những ba mẹ cô ấy không muốn cô trở thành diễn viên và họ nghĩ cô không hề có tài diễn xuất .Đối với câu này, cụm từ “ in favor of ” trong câu được dùng với trách nhiệm làm bổ ngữ cho chủ ngữ “ she ” làm cho câu trở nên rõ nghĩa .

3. Các từ đồng nghĩa với “ in favor of”:

in favor of trong tiếng Anh

Từ tiếng Anh

Nghĩa tiếng Việt

acceptable

hoàn toàn có thể gật đầu được

expected

kỳ vọng

fair

hội chợ

feasible

khả thi

inclined

nghiêng

possible

khả thi

prone

dễ bị

reasonable

hài hòa và hợp lý

achievable

hoàn toàn có thể đạt được

anticipated

Dự kiến trước

assuring

bảo vệ

attainable

hoàn toàn có thể đạt được

believeable

đáng tin

conceivable

hoàn toàn có thể tưởng tượng được

conjecturable

hoàn toàn có thể phỏng đoán

credible

đáng đáng tin cậy

destined

định mệnh

disposed

giải quyết và xử lý

favorite

yêu thích

given to

đưa cho

imaginable

hoàn toàn có thể tưởng tượng được

in the cards

Có thể không diễn ra

in the habit of

theo thói quen

inferable

kém cỏi

liable

chịu nghĩa vụ và trách nhiệm

odds-on

cạnh tranh đối đầu

on the verge of

trên bờ vực của

ostensible

hình thức bề ngoài

plausible

có vẻ như hài hòa và hợp lý

practicable

hoàn toàn có thể triển khai được

predisposed

có khuynh hướng

presumable

hoàn toàn có thể đoán được

promising

hứa hẹn

rational

hài hòa và hợp lý

seeming

hình như

subject to

tùy thuộc vào

supposable

hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế

tending

chăm nom

thinkable

hoàn toàn có thể tâm lý được

TRUE

thật

up-and-coming

đang tăng trưởng

workable

khả thi

 

4. Ví dụ các từ đồng nghĩa với In favor of:

She is a liar so everything she says is not believable.Cô ấy là người dối trá mọi thứ cô ấy nói không đáng tin. She is conjectural about all the things that will happen so she is not easy to fool.Cô ấy có thể phỏng đoán được mọi thứ sẽ xảy ra nên không dễ để lừa được cô ấy đâu. A man needs to be reliable and not easy to break down in the nick of hard time.Người đàn ông cần có khả năng chịu trách nhiệm và không được xuống tinh thần ở những thời điểm khó khăn quan trọng. We can read imaginable worlds in scientific books. Chúng tôi có thể đọc những thế giới giả tưởng trong những quyển sách khoa học viễn tưởng. The news that me and him are going to marry each other is on the card.Tin tức mà tôi và anh ấy sẽ cưới nhau là chuyện không tưởng và không có khả năng xảy ra. She is on the verge of debt and losing all her friends because of lying to everybody.Cô ấy đang trên bờ vực của nợ nần và mất hết bạn bè bởi vì cô ấy nói dối với tất cả mọi người.Cô ấy là người gián trá mọi thứ cô ấy nói không đáng tin. Cô ấy hoàn toàn có thể phỏng đoán được mọi thứ sẽ xảy ra nên không dễ để lừa được cô ấy đâu. Người đàn ông cần có năng lực chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và không được xuống niềm tin ở những thời gian khó khăn vất vả quan trọng. Chúng tôi hoàn toàn có thể đọc những quốc tế giả tưởng trong những quyển sách khoa học viễn tưởng. Tin tức mà tôi và anh ấy sẽ cưới nhau là chuyện ngoạn mục và không có năng lực xảy ra. Cô ấy đang trên bờ vực của nợ nần và mất hết bè bạn do tại cô ấy nói dối với tổng thể mọi người .Hi vọng với bài viết này, bepgasvuson.vn đã giúp bạn hiểu hơn về cụm từ in favor of trong tiếng Anh ! ! !

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *