improvements tiếng Anh là gì?

improvements tiếng Anh là gì?
improvements tiếng Anh là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng improvements trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ improvements tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

phát âm improvements tiếng Anh
improvements
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ improvements

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: improvements tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa – Khái niệm

improvements tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ improvements trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ improvements tiếng Anh nghĩa là gì.

improvement /im’pru:vmənt/

* danh từ
– sự cải tiến, sự cải thiện, làm cho tốt hơn; sự trau dồi, sự mở mang (trí tuệ, kiến thức…)
– sự sửa sang, sự đổi mới (cho đẹp, tốt hơn)
=I have noticed a number of improvements in this town+ tôi để ý thấy một số đổi mới ở thành phố này
– sự tiến bộ, sự tốt hơn, sự khá hơn
=this composition is an improvement on (over) your last+ bài luận này của anh khá hơn bài trước
=there’s a marked improvement in his health+ sức khoẻ anh ta khá hơn rõ rệt
– sự lợi dụng, sự tận dụng (cơ hội)

improvement
– sự hoàn thiện, sự cải tiến

Thuật ngữ liên quan tới improvements

Tóm lại nội dung ý nghĩa của improvements trong tiếng Anh

improvements có nghĩa là: improvement /im’pru:vmənt/* danh từ- sự cải tiến, sự cải thiện, làm cho tốt hơn; sự trau dồi, sự mở mang (trí tuệ, kiến thức…)- sự sửa sang, sự đổi mới (cho đẹp, tốt hơn)=I have noticed a number of improvements in this town+ tôi để ý thấy một số đổi mới ở thành phố này- sự tiến bộ, sự tốt hơn, sự khá hơn=this composition is an improvement on (over) your last+ bài luận này của anh khá hơn bài trước=there’s a marked improvement in his health+ sức khoẻ anh ta khá hơn rõ rệt- sự lợi dụng, sự tận dụng (cơ hội)improvement- sự hoàn thiện, sự cải tiến

Đây là cách dùng improvements tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ improvements tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

improvement /im’pru:vmənt/* danh từ- sự cải tiến tiếng Anh là gì?
sự cải thiện tiếng Anh là gì?
làm cho tốt hơn tiếng Anh là gì?
sự trau dồi tiếng Anh là gì?
sự mở mang (trí tuệ tiếng Anh là gì?
kiến thức…)- sự sửa sang tiếng Anh là gì?
sự đổi mới (cho đẹp tiếng Anh là gì?
tốt hơn)=I have noticed a number of improvements in this town+ tôi để ý thấy một số đổi mới ở thành phố này- sự tiến bộ tiếng Anh là gì?
sự tốt hơn tiếng Anh là gì?
sự khá hơn=this composition is an improvement on (over) your last+ bài luận này của anh khá hơn bài trước=there’s a marked improvement in his health+ sức khoẻ anh ta khá hơn rõ rệt- sự lợi dụng tiếng Anh là gì?
sự tận dụng (cơ hội)improvement- sự hoàn thiện tiếng Anh là gì?
sự cải tiến

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *