What Is The D If Needed Là Gì, Nghĩa Của Từ As Needed Trong Tiếng Việt

What Is The D If Needed Là Gì, Nghĩa Của Từ As Needed Trong Tiếng Việt

Mệnh đề If ( câu điều kiện ) trong tiếng anh là gì, có nghĩa hay không và sử dụng trong trường hợp nào thì bài viết sẽ chia sẻ thông tin cho bạn.

Bạn đang xem: If needed là gì

Bạn đang xem: If needed là gì

*
Mệnh đề IF ( Câu Điều Kiện ) trong tiếng anh là gì, công thức và bài tậpDanh Mục Bài Viết1 1. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0 ( Mệnh Đề If Loại 0 )3 3. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (Mệnh đề If loại 2)4 4. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 35 5. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI HỖN HỢP

1. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0 ( Mệnh Đề If Loại 0 )

1 1. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 0 ( Mệnh Đề If Loại 0 )3 3. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (Mệnh đề If loại 2)4 4. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 35 5. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI HỖN HỢP

Câu điều kiện kèm theo loại 0 miêu tả một chân lý, vấn đề luôn luôn đúng .

2. Cấu trúc câu điều kiện loại 0 ( Mệnh đề If loại 0 )

If + S + V ( thì hiện tại đơn ), S + V ( thì hiện tại đơn )If + mệnh đề hiện tại đơn, mệnh đề hiện tại đơnVí dụ : If you heat ice, it melts. ( Nếu ta làm nóng đá, nó sẽ tan chảy. )

2. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 1 ( Mệnh Đề If Loại 1 )

1. Câu điều kiện kèm theo loại 1 còn được gọi là câu điều kiện kèm theo có thực ở hiện tại, chỉ điều kiện kèm theo hoàn toàn có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai .2. Cấu trúc của câu điều kiện kèm theo loại 1 ( mệnh đề If loại 1 )If + S + V ( hiện tại ), S + will ( khẳng định chắc chắn ) / won’t ( phủ định ) / can ( not ) / may ( not ) + V ( nguyên thể )If + mệnh đề hiện tại đơn, mệnh đề tương lai đơnVí dụ : If you come into my garden, my dog will bite you. ( Nếu anh vào vườn của tôi, con chó của tôi sẽ cắn anh. )

3. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 2 (Mệnh đề If loại 2)

Câu điều kiện kèm theo loại 2 còn được gọi là câu điều kiện kèm theo không có thực ở hiện tại, chỉ điều kiện kèm theo không hề xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai ; điều kiện kèm theo chỉ là một giả thiết, một mong ước trái ngược với tình hình hiện tại .

Cấu trúc câu điều kiện loại 2 (Mệnh đề if loại 2):

If + S + V ( quá khứ ), S + would ( not ) / could ( not ) / might ( not ) + V ( nguyên thể )If + mệnh đề quá khứ đơn, mệnh đề would ( not ) / could ( not ) / might ( not )Ví dụ :If I were a bird, I would be very happy. ( Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ rất niềm hạnh phúc. ) -> Tôi không hề là con chim được .Chú ý : Trong câu điều kiện kèm theo loại 2, riêng động từ “ to be ” thì dùng “ were ” cho toàn bộ những ngôi !If I had a million USD, I would buy that car. ( Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua chiếc xe đó. )

-> Hiện tại tôi không có đủ tiền để mua chiếc xe.

Xem thêm: Vé Máy Bay Cần Thơ Nha Trang, Cam Ranh Giá Rẻ, Vé Máy Bay Từ Cần Thơ Đi Nha Trang 2021 Từ 199

Ví dụ : Trong câu điều kiện kèm theo loại II, động từ của mệnh đề điều kiện kèm theo chia ở bang thái cách ( past subjunctive ), động từ của mệnh đề chính chia ở thì điều kiện kèm theo hiện tạiIf I had a million USD, I would buy a Ferrari. ( Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua chiếc xe đó. ) ⇐ hiện tại tôi không cóIf he had more time, he would learn karate. ( Nếu anh có nhiều thời hạn, anh sẽ học karate. ) ⇐ thời hạn không có nhiềuShe would spend a year in the USA if it were easier to get a green card. Cô ấy sẽ dành một năm ở Mỹ nếu thuận tiện có được thẻ xanh ). ⇐ thực tiễn để lấy được thẻ xanh của Mỹ rất khóIf I lived on a lonely island, I would run around naked all day. ( Nếu tôi sống trên một hòn hòn đảo đơn độc, tôi sẽ khỏa thân chạy quanh cả ngày. ) ⇐ trong thực tiễn bạn không có hòn hòn đảo nào

4. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI 3

Câu điều kiện kèm theo loại 3 là câu điều kiện kèm theo không có thực trong quá khứ, chỉ điều kiện kèm theo không hề xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính mong ước trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với tình hình ở quá khứ .

Cấu trúc cầu điều kiện loại 3

If + S + had + V ( phân từ 2 ), S + would + have + V ( phân từ 2 )If + mệnh đề quá khứ triển khai xong, mệnh đề would have V ( phân từ 2 )

Ví dụ:

Xem thêm: Get on là gì

If he had come to see me yesterday, I would have taken him to the movies. ( Nếu trong ngày hôm qua nó đến thăm tôi thì tôi đã đưa nó đi xem phim rồi. )If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. ( Nếu ngày hôm qua tôi không vắng mặt thì tôi đã gặp mặt anh ta rồi. )Ví dụ : – Trong câu điều kiện kèm theo loại III, động từ của mệnh đề điều kiện kèm theo chia ở quá khứ phân từ, còn động từ của mệnh đề chính chia ở điều kiện kèm theo hoàn thành xong ( perfect conditional ) .If the forwards had run faster, they would have scored more goals. ( Nếu tiền đạo chạy nhanh hơn, họ sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn. )If it had been a home game, our team would have won the match. ( Nếu đó là trận đấu sân nhà, đội của chúng tôi sẽ thắng. )If you had spoken English, she would have understood. ( Nếu bạn nói tiếng Anh thì cô ấy đã hiểu )If they had listened to me, we would have been home earlier. ( nếu họ đã nghe lời tôi, tất cả chúng ta đã về nhà sớm hơn )I would have written you a postcard if I had had your address. ( Tôi đã viết cho bạn một tấm bưu thiếp nếu tôi có địa chỉ của bạn )

5. CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI HỖN HỢP

Câu điều kiện kèm theo loại hỗn hợp là câu điều kiện kèm theo miêu tả một vấn đề đã xảy ra hay không xảy ra trong quá khứ nhưng tác dụng còn lưu đến hiện tại .

Cấu trúc câu điều kiện loại 4

If + S + had + V ( phân từ 2 ), S + would ( not ) + V ( nguyên thể )If + mệnh đề quá khứ hoàn thành xong, mệnh đề would + V ( nguyên thể )Ví dụ : If I had eaten breakfast this morning, I wouldn’t be hungry now. ( Nếu sáng tay tôi ăn sáng thì giờ tôi đã không bị đói bụng. )

Bài tập về mệnh câu điều kiện ( Hay còn gọi là mệnh đề IF )

Câu 1 : If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have .A : haveB : had hadC : should haveD : would have

Câu 2 : I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.

Xem thêm: Khu Nghỉ Dưỡng Alma Nha Trang ), Khu Nghỉ Dưỡng Alma Cam Ranh

A : would have visitedB : had visitedC : visitedD : visitA : neededB : I have neededC : should I needD : I should needCâu 4 : __________then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time and trouble over the years .A : had I knownB : If I knowC : did I knowD : If I would knowCâu 5 : Do you think there would be less conflict in the world if all people __________the same language ?A : spokeB : had spokenC : speakD : will speakI. Chia động từ ( loại 1 và 2 )1. If we _____________ to Dresden, it will be a fantastic trip. ( cycle ) 2. I _____________ the school bus if I don’t get up early. ( miss ) 3. Harriet would stay longer in Vienna if she _____________ more time. ( has ) 4. She _____________ the people in Peru if she bought her coffee beans in this shop. ( tư vấn ) 5. If I don’t see Claire today, I _____________ her this evening. ( phone ) 6. If Carlos _____________ sailing, he’ll need a life-jacket. ( go ) 7. If my brother _____________ his car here, the traffic warden would give him a ticket. ( park ) 8. You’ll catch a cold if you _____________ a pullover. ( not wear ) 9. If you drink more of this sweet lemonade, you _____________ ( get ) 10. If Marcus sings in the shower, I _____________ the radio up to full volume. ( turn up )Đáp Án Trả Lời Cho Câu Hỏi1. cycle2. will miss3. had4. would support5. will phone6. goes7. parked8. don’t wear9. will get10. will turn up

II. Chia động từ (hỗn hợp 3 loại)

1. If it rains, the boys ______________ hockey. ( play ) 2. If he ______________ his own vegetables, he wouldn’t have to buy them. ( grow ) 3. Jim ______________ whisky distilleries if he travelled to Scotland. ( see ) 4. Would you go out more often if you ______________ so much in the house ? ( not have to do ) 5. She wouldn’t have yawned the whole day if she ______________ late last night. ( stay up ) 6. If you ______________ a minute, I’ll come with you. ( wait ) 7. If we arrived at 10, we ______________ Tyler’s presentation. ( miss ) 8. We ______________ John if we’d known about his problems. ( help ) 9. If they ______________ new batteries, their camera would have worked correctly. ( use ) 10. If I could go anywhere, it ______________ New Zealand. ( be )Đáp án vấn đáp1. won’t play2. grew3. would see4. didn’t have to do5. hadn’t stayed up6. wait7. would miss8. would have helped9. had used10. would be

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.