Meaning of ‘household appliance’ in English – Vietnamese Dictionary | ‘household appliance’ definition

Meaning of ‘household appliance’ in English – Vietnamese Dictionary | ‘household appliance’ definition
1. Used appliance store next, before school ?
Sang shop đồ gia dụng cũ trước khi đến trường nhé ?
2. I think it starts household by household, under the same roof .

Tôi nghĩ hòa bình khởi đầu với mái ấm và mái ấm, cùng chung một mái nhà.

3. Which household harbored the boy ?
Nhà nào đã chứa chấp thằng bé ?
4. Wives — ‘ Build Up Your Household ’
Người vợ — “ Xây-cất nhà mình ”
5. A position in the royal household .
Một vị trí trong hoàng cung .
6. Wakes up first in the household .
Thành lập trạm xá tiên phong tại Đà Lạt .
7. And the head of the household !
Và là chủ mái ấm gia đình !
8. Cornelius and his household were baptized .
Cọt-nây cùng cả nhà ông làm báp-têm .
9. What’s your strategy in your household ?
Chiến lược trong mái ấm gia đình là gì ?
10. He was raised in a nonreligious household .
Bà được nuôi dưỡng trong một mái ấm gia đình không theo tôn giáo .
11. Japanese factory output and household spending fall
Nhật Bản : Sản lượng xí nghiệp sản xuất và tiêu tốn mái ấm gia đình giảm
12. Where are the guardians of this household ?
Những người giám hộ của mái ấm gia đình này đâu rồi ?
13. Access to household infrastructure has improved dramatically .

Cơ hội tiếp cận hạ tầng cho các hộ gia đình cũng được cải thiện mạnh.

14. Household spending was up 3.4 % in March .
Chi tiêu hộ mái ấm gia đình trong tháng Ba tăng 3,4 % .
15. More likely someone of your household or staff .
Nhiều năng lực là kẻ trong mái ấm gia đình hoặc dưới trướng của ông .
16. The children remember their household organization with affection .
Con cái vẫn còn cảm mến khi nhớ lại việc mẹ tổ chức triển khai mái ấm gia đình .
17. In 2010, 3 % of all household were bankrupt .
Năm 2010, 3 % số hộ mái ấm gia đình bị phá sản .
18. She was reared in a strict Catholic household .
Chị được dưỡng dục trong một gia đình Công Giáo nghiêm khắc .
19. Singaporean Chinese religion Statistics Singapore : năm ngoái General Household Survey .
Chủ nghĩa thờ thần tại Khu vực Đông Nam Á ^ Statistics Singapore : năm ngoái General Household Survey .
20. 9 In the early hours, the household was bustling .
9 Vào sáng sớm, cả nhà Ên-ca-na rất sinh động .
21. The handheld, household hair dryer first appeared in 1920 .
Các loại máy sấy tóc nhỏ gọn cầm tay Open lần đầu vào năm 1920 .
22. Household refuse should be buried or burned each day
Nên chôn hoặc đốt rác mỗi ngày
23. Consider what can happen in a religiously divided household .
Hãy xem điều gì hoàn toàn có thể xảy ra trong mái ấm gia đình không cùng tôn giáo .

24. Higher energy prices and unemployment have squeezed household budgets .

Giá nguồn năng lượng và thất nghiệp tăng cao hơn đã siết chặt ngân quỹ mái ấm gia đình .
25. • Mark household connections and collection systems as crucial elements .
• Coi mạng lưới hệ thống cống liên kết giữa những hộ mái ấm gia đình và mạng lưới hệ thống thu gom rác là yếu tố quan trọng .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.