hôm nay trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

hôm nay trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Đến hôm nay, tôi vẫn ghét món sườn heo.

To this day, I hate pork chops.

ted2019

“Chúng tôi hôm nay có bánh”

“Our Bread for This Day

jw2019

Hôm nay chơi thế đủ rồi.

I’ve had enough of him for one day.

OpenSubtitles2018. v3

Hôm nay chúng ta có tín hiệu tốt.

We have a good signal today.

OpenSubtitles2018. v3

Okay, thưa quí vị, buổi tập hôm nay sẽ luyện tập kỹ năng liên lạc.

Ladies and gentlemen, today exo port communication.

OpenSubtitles2018. v3

Hôm nay là ngày mừng Lôi Công nhận nghĩa tử.

Today Master Lui celebrates the adoption of his forth son.

OpenSubtitles2018. v3

Các cậu có nhìn thấy Sue hôm nay không?

Did you guys see Sue today?

OpenSubtitles2018. v3

Hôm nay — 1 triệu dân cư trú trái phép, 1/ 6 dân cư trên hành tinh.

Today — a billion squatters, one in six people on the planet.

QED

19 Mẹ chồng cô hỏi: “Hôm nay con mót lúa ở đâu?

19 Her mother-in-law then said to her: “Where did you glean today?

jw2019

Ồ, hôm nay ta nói chuyện à?

Oh, are we doing conversation today?

OpenSubtitles2018. v3

Đừng nghĩ chúng ta sẽ không gặp rắc rồi hôm nay.

Didn’t think we were gonna have any problems today, fella.

QED

Tớ đã gặp cậu hôm nay mà.

i saw you today.

OpenSubtitles2018. v3

Hôm nay trời cũng nóng lắm đấy.

It’s hot again today .

OpenSubtitles2018. v3

Có lẽ mọi người sẽ thoải mái hơn nếu biết Tối hôm nay tôi sẽ không phát biểu

Well, you’ll be relieved to hear I’m not making a speech this evening.

OpenSubtitles2018. v3

Tuy nhiên, tôi vẫn ở đây để hoàn thành tin tức ngày hôm nay.

However, I am here to finish this newsflash.

OpenSubtitles2018. v3

Nhưng không phải hôm nay.

But not today.

OpenSubtitles2018. v3

Hôm nay Hwi Kyung không nói gì với con à?

Didn’t he say something ?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi cá em là học sinh bị đình chỉ học mấy hôm nay.

I could assume you were the student that was suspended.

OpenSubtitles2018. v3

Sứ điệp của tôi buổi tối hôm nay rất đơn giản.

My message tonight is a simple one.

LDS

Buổi tối hôm nay, tôi đã nghĩ đến các phụ nữ trong đời tôi.

I have thought tonight of the women in my life.

LDS

Hôm nay con bé ngại.

Aw, she’s shy today.

OpenSubtitles2018. v3

Hôm nay tôi lặp lại lời khuyên dạy trước đây từ các vị lãnh đạo Giáo Hội.

Today I repeat earlier counsel from Church leaders.

LDS

Ngay cả cuộc sống hôm nay cũng khó khăn.

Even today life is difficult.

ted2019

Bạn tôi Dan Dennett người có mặt hôm nay, cũng có ý tưởng đó.

My friend Dan Dennett, who’s here today, has one.

ted2019

Hôm nay là một ngày tồi tệ nhất của con…

Look, I am having the worst day of my

OpenSubtitles2018. v3

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.