Tội đưa hối lộ là gì theo quy định Bộ luật hình sự?

Tội đưa hối lộ là gì theo quy định Bộ luật hình sự?
Tội đưa hối lộ là hành vi đưa tiền, gia tài hoặc quyền lợi vật chất khác ( của hối lộ ) dưới bất kỳ hình thức nào cho người có chức vụ, quyền hạn để họ làm hoặc không làm một việc vì quyền lợi hoặc theo nhu yếu của người đưa hối lộ .

Đưa hối lộ là hành vi xâm phạm trật tự quản lý nhà nước được Bộ luật hình sự quy định cụ thể về các yếu tố cấu thành, hình phạt. Trong bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ giúp Quý độc giả hiểu rõ hơn về tội đưa hối lộ là gì theo quy định Bộ luật hình sự?, từ đó thực hiện đúng đắn quy định pháp luật trên thực tế.

Tội đưa hối lộ là gì?

Tội đưa hối lộ được quy định tại Điều 364 Bộ luật hình sự 2015 như sau:

“ 1. Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào sau đây để người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a ) Tiền, gia tài, quyền lợi vật chất khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng ; b ) Lợi ích phi vật chất .
2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm :
a ) Có tổ chức triển khai ;
b ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt ;
c ) Dùng gia tài của Nhà nước để đưa hối lộ ;
d ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ;
đ ) Phạm tội 02 lần trở lên ;
e ) Của hối lộ là tiền, gia tài, quyền lợi vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng .
3. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, gia tài, quyền lợi vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm .
4. Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, gia tài, quyền lợi vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt từ tù 12 năm đến 20 năm .
5. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng .
6. Người nào đưa hoặc sẽ đưa hối lộ cho công chức quốc tế, công chức của tổ chức triển khai quốc tế công, người có chức vụ trong những doanh nghiệp, tổ chức triển khai ngoài Nhà nước cũng bị giải quyết và xử lý theo pháp luật tại Điều này .
7. Người bị ép buộc đưa hối lộ mà dữ thế chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, thì được coi là không có tội và được trả lại hàng loạt của đã dùng để đưa hối lộ .
Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã dữ thế chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, thì hoàn toàn có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc hàng loạt của đã dùng để đưa hối lộ. ”

Tư vấn và bình luận về tội đưa hối lộ theo quy định của Bộ luật hình sự 2015

Các yếu tố cấu thành tội đưa hối lộ

–  Mặt khách quan:

+ Về hành vi. Có hành vi đưa của hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào cho người có chức vụ, quyền hạn.

Việc đưa của hối lộ hoàn toàn có thể là do người phạm tội dữ thế chủ động đưa cho người có chức vụ, quyền hạn nhưng cũng hoàn toàn có thể đưa của hối lộ theo gợi ý, yên cầu của người có chức vụ, quyền hạn .
Việc đưa hối lộ hoàn toàn có thể triển khai một cách trực tiếp, nhưng cũng hoàn toàn có thể thực thi một cách gián tiếp ( qua người môi giới ) .
Thời điểm hoàn thành xong tội phạm này được tính từ thời gian một bên gật đầu đề xuất hoặc nhu yếu của bên kia. Trên trong thực tiễn có trường hợp bên đưa hối lộ không có thỏa thuận hợp tác trước với người có chức vụ, quyền hạn nhưng triển khai việc đưa của hối lộ đồng thời với việc đưa ra nhu yếu so với người có chức vụ, quyền hạn và người đó đã gật đầu ( tức vừa nhận của hối lộ vừa đồng ý ý kiến đề nghị của người đưa hối lộ ), thì thời gian triển khai xong tội phạm này tính từ thời gian người có chức vụ, quyền hạn đồng ý ý kiến đề nghị của bên đưa hối lộ, đây cũng đồng thời là thời gian triển khai xong tội nhận hối lộ .

+ Dấu hiệu khác, của hối lộ phải có giá trị từ hai triệu đồng trở lên hoặc dưới hai triệu đồng nhưng việc đưa hối lộ đó phải gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần thì mới bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đây là dấu hiệu cơ bản cấu thành tội này.

– Khách thể:

Hành vi phạm tội xâm phạm đến hoạt động giải trí đúng đắn của những cơ quan nhà nước, tổ chức triển khai chính trị, tổ chức triển khai chính trị – xã hội, tổ chức triển khai kinh tế tài chính nhà nước .

– Mặt chủ quan:

Người phạm tội đưa hối lộ thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

Mục đính của việc đưa hối lộ là để ngưòi có chức vụ, quyền hạn chấp nhận làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người phạm tội.

–  Chủ thể:

Chủ thể của người đưa hối lộ là bất kể người nào có năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .

Những tình tiết được coi là không phạm tội hoặc được miễn trách nhiệm hình sự của tội đưa hối lộ

Theo lao lý tại khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm ngoái thì người bị ép buộc đưa hối lộ mà dữ thế chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, thì được coi là không có tội và được trả lại hàng loạt của đã dùng để đưa hối lộ .
Trường hợp người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã dữ thế chủ động khai báo trước khi bị phát hiện, thì hoàn toàn có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc hàng loạt của đã dùng để đưa hối lộ .

–  Về hình phạt:

+ Khung 1 (khoản 1)

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt tái tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm so với những hành vi có rất đầy đủ những tín hiệu cơ bản nêu ở mặt khách quan và chủ quan .

+ Khung 2 (khoản 2)

Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm :
– Có tổ chức triển khai ;
– Dùng thủ đoạn xảo quyệt ;
– Dùng gia tài của Nhà nước để đưa hối lộ ;
– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ;
– Phạm tội 02 lần trở lên ;
– Của hối lộ là tiền, gia tài, quyền lợi vật chất khác trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng .

+ Khung 3 (khoản 3)

Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, gia tài, quyền lợi vật chất khác trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm .

+ Khung 4 (khoản 4)

Phạm tội trong trường hợp của hối lộ là tiền, gia tài, quyền lợi vật chất khác trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt từ tù 12 năm đến 20 năm .

+ Hình phạt bổ sung (khoản 5)

Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng .

Công ty Hoàng Phi tư vấn Luật hình sự nhanh qua Tổng đài 19006557

Công ty Hoàng Phi đã và đang phân phối dịch vụ tư vấn pháp lý qua Tổng đài 1900.6557. Với nhiều năm kinh nghiệm tay nghề cùng đội ngũ nhân viên tương hỗ pháp lý chuyên nghiệp, tận tâm, nhiệt tình, chúng tôi sẽ đem đến những tư vấn có ích về những nghành nghề dịch vụ trong đó có nghành pháp luật hình sự. Do đó khi có bất kể vướng mắc nào về pháp luật hình sự như :
– Các yếu tố cấu thành tội phạm ;
– Hình phạt với tội phạm ;
– Các diễn biến miễn, giảm, loại trừ nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự ;

– Các tình tiết ảnh hưởng đến truy cứu trách nhiệm hình sự như tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội, phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết;

– Thi hành án hình sự, …
Hãy nhanh gọn bấm số 1900 6557 để được tư vấn nhanh gọn, hiệu suất cao, đúng chuẩn. Chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn sàng tương hỗ trong khung giờ 8 h00 đến 17 h00 những ngày trong tuần .
Trong trường hợp cần tư vấn thêm, người mua hoàn toàn có thể liên hệ với Luật sư của Luật Hoàng Phi quaTỔNG ĐÀI TƯ VẤN LUẬT MIỄN PHÍ 19006557 để được tư vấn .

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *