Heuristic – Wikipedia tiếng Việt

Heuristic – Wikipedia tiếng Việt

Heuristic ( ; tiếng Hy Lạp cổ: εὑρίσκω, “tìm kiếm” hay “khám phá”)
là các kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm để giải quyết vấn đề, học hỏi hay khám phá nhằm đưa ra một giải pháp mà không được đảm bảo là tối ưu. Với việc nghiên cứu khảo sát không có tính thực tế, các phương pháp heuristic được dùng nhằm tăng nhanh quá trình tìm kiếm với các giải pháp hợp lý thông qua các suy nghĩ rút gọn để giảm bớt việc nhận thức vấn đề khi đưa ra quyết định. Ví dụ của phương pháp này bao gồm sử dụng một luật ngón tay cái, giả thuyết, phán đoán trực giác, khuôn mẫu hay nhận thức thông thường.

Thuật giải Heuristic là một sự lan rộng ra khái niệm thuật toán. Nó bộc lộ cách giải bài toán với những đặc tính sau :

  Thường tìm được lời giải tốt (nhưng không chắc là lời giải tốt nhất)

  Giải bài toán theo thuật giải Heuristic thường dễ dàng và nhanh chóng đưa ra kết quả hơn so với giải thuật tối ưu, vì vậy chi phí thấp hơn.

Thuật giải Heuristic thường biểu lộ khá tự nhiên, thân mật với cách tâm lý và hành vi của con người .Có nhiều chiêu thức để kiến thiết xây dựng một thuật giải Heuristic, trong đó người ta thường dựa vào một số ít nguyên tắc cơ sở như sau :

     Nguyên lý vét cạn thông minh:

Trong một bài toán tìm kiếm nào đó, khi khoảng trống tìm kiếm lớn, ta thường tìm cách số lượng giới hạn lại khoảng trống tìm kiếm hoặc triển khai một kiểu dò tìm đặc biệt quan trọng dựa vào đặc trưng của bài toán để nhanh gọn tìm ra tiềm năng .

     Nguyên lý tham lam (Greedy):

Lấy tiêu chuẩn tối ưu ( trên khoanh vùng phạm vi toàn cục ) của bài toán để làm tiêu chuẩn lựa chọn hành vi cho khoanh vùng phạm vi cục bộ của từng bước ( hay từng quy trình tiến độ ) trong quy trình tìm kiếm lời giải .

     Nguyên lý thứ tự:

Thực hiện hành động dựa trên một cấu trúc thứ tự hài hòa và hợp lý của khoảng trống khảo sát nhằm mục đích nhanh gọn đạt được một lời giải tốt .

     Hàm Heuristic:

 Trong việc xây dựng các thuật giải Heuristic, người ta thường dùng các hàm Heuristic. Ðó là các hàm đánh giá thô, giá trị của hàm phụ thuộc vào trạng thái hiện tại của bài toán tại mỗi bước giải. Nhờ giá trị này, ta có thể chọn được cách hành động tương đối hợp lý trong từng bước của thuật giải.

Nghiên cứu thêm[sửa|sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.